Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої) - IІ семестр

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої) - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»; охарактеризувати твір як один із вершинних у творчості письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати на принципах високої моралі; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: драма, прототип, діалог, репліка, ремарка, тематика, проблематика, сюжет.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, відеопрезентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Скласти «Асоціативне ґроно» до поняття «ібсенізм».

І — інтелектуальний підхід.

Б — боротьба з лицемірством.

С — символіка.

Е — експериментаторство.

Н — нова драма.

І — ідеї як рушій сюжету.

З — зовнішня і внутрішня дії.

М — митці: Шоу, Чехов, Метерлінк.

2. Евристична бесіда

♦ Чому п’‎єса «Ляльковий дім» викликала негативний резонанс у суспільстві? Як оцінила її тогочасна критика? (У фіналі героїня йде від чоловіка, покинувши трьох дітей. Така кінцівка викликала бурхливу суспільну реакцію. Нору звинуватили в легковажності та нещирості, а автора твору — у прагненні обмовити шлюб і зруйнувати сім’‎ю. Багато хто вважав кінець драми неприродним, бо жодна мати не покине своїх дітей. Під тиском громадськості Ібсен переписує кінцівку п’‎єси. (В останній момент Хельмер широко прочиняє двері до дитячої кімнати, і Нора, побачивши своїх діточок, залишається.). Але потім автор повернувся до першого варіанта.)

♦ Що таке соціально-психологічна драма? (Соціально-психологічна драма — змалювання високоінтелектуальних людських характерів, досить складних переживання; увага з побутових обставин переноситься на психологію персонажів.)

♦ Які ознаки соціально-психологічної драми притаманні п’‎єсі «Ляльковий дім»? Визначте у цьому творі ознаки «нової драми». (Актуальність, п’‎єса- дискусія, боротьба за оновлену драму, тематики, глядачі — учасники драми, відкритий фінал.)

• Якою постає Нора у першій дії? Чи щаслива вона у шлюбі?

• Як ви гадаєте, чи любив Хельмер свою дружину? Які епізоди це красномовно засвідчують?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Генрік Ібсен відіграв провідну роль у становленні нової європейської драми. Його новаторство полягало у відмові від звичного любовного конфлікту як основного рушія дії, у постановці низки актуальних проблем про особистість та її взаємини із суспільством.

Чи не найвідомішим взірцем його «нової» драми стала саме п’‎єса «Ляльковий дім», сюжетом для якої автор обрав історію однієї родини, яка, проживши разом багато років, так і не зуміла побудувати справжній родинний дім, а не «ляльковий».

2. Робота з текстом

Читання фрагменту кінцевої ІІІ дії (розмова Нори і Хельмера).

3. Евристична бесіда

• Як ви зрозуміли фінальну сцену? Чим завершується п’‎єса?

• Що ми знаємо про минуле Нори?

• Як ви оцінюєте вчинок Нори, чи можна її виправдати?

• Якої реакції на лист вона чекає від чоловіка?

• Який вихід знаходить Хельмер у цій ситуації?

• Чому ж так закам’‎яніла Нора, адже Хельмер простив її?

• Як ви оцінюєте рішення Нори залишити свій дім?

• Які права відстоює героїня: жінки чи людини?

• Чи, можливе, на вашу думку, повернення Нори в сім’‎ю? Якщо так, то за яких умов?

4. Слово учителя

— Особливість аналітичної драми полягає у тому, що, попри зовнішнє благополуччя, у житті головних героїв існує конфлікт, таємниця, що певний час залишається не розкритою. Але виникають обставини (загроза збоку Крогстада) — і таємницю розкрито. Композиція п’‎єси дозволяє побачити зовнішній конфлікт — шантаж Крогстадом Нори — і внутрішній — бажання Нори розповісти про все чоловікові та великий страх це зробити.

5. Проблемне запитання

• Як вислів Соломона стосується головної героїні Нори: «Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його»? До яких жінок належить героїня — до мудрих чи безумних? Відповідь обґрунтуйте.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Продовж речення»

— Фінал п’‎єси для мене...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчитися характеризувати особливості конфлікту п’‎єси.

2. Підібрати цитатні характеристики до образів твору.