Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу - IІ семестр

Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові та втіленні реалізму та романтизму; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: «нова» драма, ібсенізм, художні образи, художні засоби, парадокс.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконують усі завдання).

І варіант

Початковий і середній рівні

1. Засновником «нової драми» драми вважають:

а) А. Чехова; в) М. Метерлінка;

б) Б. Шоу; г) Г. Ібсена.

2. П’‎єса «Ляльковий дім» — це:

а) сатирична комедія; в) п’‎єса-дискусія;

б) соціально-побутова драма; г) соціально-психологічна драма.

3. Нора, героїня драми Г. Ібсена «Ляльковий дім», вісім років приховувала, що:

а) її шантажує Крогстад;

б) змушена віддавати великий борг;

в) закохана в доктора Ранка;

г) витратила батькові гроші.

4. Визначте, які риси характеру не притаманні Торвальду Хельмеру:

а) жорстокість та егоїзм;

б) хвальковитість та лицемірство;

в) компромісність та розуміння;

г) самовпевненість та кар’‎єризм.

5. Риси характеру, властиві головній героїні п’‎єси Б. Шоу «Пігмаліон»:

а) легковажність, безсоромність;

б) пихатість, зарозумілість;

в) почуття власної гідності та природна моральність;

г) цинізм та кар’‎єризм.

6. Основна проблема п’‎єси Б. Шоу «Пігмаліон»:

а) кохання і сім’‎я; в) доля таланту в мистецтві;

б) освіта й виховання; г) кар’‎єризм та підприємливість.

Достатній рівень

7. Визначте ознаки «нової драми» у творі Б. Шоу «Пігмаліон».

8. Схарактеризуйте один із образів (з творів цієї теми.), який вам найбільше запам’‎ятався.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. «Ібсенізм» — це...:

а) дотримання положень «старої драми»;

б) пародіювання творів Ібсена;

в) копіювання творів Ібсена;

г) дотримання положень «нової драми».

2. Основна проблема п’‎єси «Ляльковий дім» — це проблема:

а) батьків і дітей; в) становлення жінки як особистості;

б) вірності та зради; г) влади грошей.

3. Нора, героїня драми Г. Ібсена «Ляльковий дім», позичила гроші, щоб:

а) мати привабливий вигляд, красивий одяг;

б) урятувати чоловіка;

в) урятувати батька;

г) дати дітям гарну освіту.

4. Яким є насправді Торвальд Хельмер, він показав, коли:

а) отримав листа від Крогстада;

б) дістав підвищення по службі;

в) дізнався про кохання Ранка до Нори;

г) у Нори не виходив на репетиції танець тарантела.

5. Головна героїня п’‎єси Б. Шоу «Пігмаліон» Еліза, яку професор Хіггінгс випадково зустрів на вулиці, вирізнялася:

а) не зовсім чесним ставленням до покупців;

б) пихатістю, грубістю;

в) жахливою вимовою;

г) лагідністю, відкритістю, гарними манерами.

6. Про що замислювався Хіггінгс із п’‎єси «Пігмаліон», коли розпочинав ек- перимент?

а) Про те, що скаже батько дівчини;

б) що буде робити Еліза далі;

в) що скажуть у вищому світі;

г) як зробити з квіткарки герцогиню.

Достатній рівень

7. Визначте ознаки «нової драми» у творі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

8. Порівняйте античний міф про Пігмаліона із твором Б. Шоу.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

Виконати одне із завдань.

1. Напишіть твір-есе за темою «Значення досконалого володіння мовою для успішного життя»(за твором Б. Шоу та на основі особистих спостережень за сучасним життям).

2. Продовжте історію Нори із п’‎єси Г. Ібсена «Ляльковий дім».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та творчість Шолом- Алейхема.

2. Творче завдання. Підготувати повідомлення про долю єврейського народу на початку XX століття.