Урок розвитку зв'язного мовлення. Рецензія на твір - IІ семестр

Урок розвитку зв'язного мовлення. Рецензія на твір - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розвивати зв'язне писемне мовлення учнів; навчати робити узагальнення, висловлювати власну думку; сприяти формуванню власної точки зору, світогляду школярів; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: застосування навичок та вмінь.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Кожен прочитаний твір залишає в нашій душі не тільки спогади про героїв, а й дає певну інформацію, розкриває якісь таємниці буття, робить нас розумнішими, навчає замислюватися над вчинками та їх результатами. Над цим ми й попрацюємо на сьогоднішньому уроці.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з літературознавчим словником

Рецензія — відгук, розбір та оцінка художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного та ін.), наукового або науково-популярного твору; жанр літературної критики та газетно-журнальної публіцистики.

2. Коментар вчителя

— У рецензії необхідно проаналізувати твір так, щоб стала зрозумілою його тема, ідейна спрямованість, характер героїв, зміст вчинків, їхній настрій, позиція автора.

Що можна врахувати під час оцінювання та аналізу твору

Загальне враження від книги — цілісне, потужне, слабке, приємне, жалюгідне.

Оповідь — динамічна, некваплива, затягнута. Як динаміка історії відповідає жанру і проблемам, які порушені у книзі.

Основна думка тексту — наскільки вона етична, розумна, оригінальна. Чого саме книга навчає читача, що хоче йому сказати.

Герої — як докладно і достовірно вони описані, чи симпатичні вони читачеві, чи викликають співчуття або відразу.

Оригінальність — наскільки ідея банальна чи оригінальна, звідки і що автор запозичив, кого цитує, пародіює, перефразовує.

Потрібність — чи актуальна обрана тема, чи цікава вона суспільству, на яку аудиторію розрахована.

Місце книги в літературному процесі — як конкретний твір співвідноситься з іншими у своєму жанрі, яку тенденцію позначає, розвиває чи завершує.

Свої враження — сподобалося чи ні, які відчуття і думки викликало, чи захотілося придбати й залишити у домашній бібліотеці.

У рецензії використовують науковий, науково-популярний, навчально-науковий, але найчастіше публіцистичний стилі мовлення.

Рецензія відрізняється від відгуку або есе як за змістом, так і за формою. Зміст рецензії — це аналіз твору; зміст відгуку — це загальна оцінка твору.

Рецензію пишуть завжди за певним планом. У ній використовують деякі стандартні мовленнєві звороти, які забезпечують зв’‎язність та логічність викладу:

• оцінюючи роботу загалом;

• у цілому можна сказати;

• наприкінці хочеться відзначити;

• на початку статті (нарису, вистави....) повідомлено (викладено факти, розказано про...)

3. Ознайомлення з пам'яткою «Як писати рецензію»

1) Прочитайте твір (перегляньте кінофільм, відвідайте виставу), на який будете писати рецензію.

2) Визначте теми, що розвиває автор твору, який ви рецензуєте.

3) Прокоментуйте назву твору.

4) Висловіть свою думку про зміст твору, проблеми, які порушує автор, про ідею твору.

5) Напишіть, чи вважаєте ви проблеми, про які пише автор, актуальними в наш час; чи поділяєте ви точку зору автора на ці проблеми.

6) Розкажіть, у чому збігається чи не збігається ваше сприйняття предмета мовлення з авторським.

7) Відзначте мовленнєві засоби, які свідчать про своєрідність стилю автора.

4. Рекомендації, як запобігти мовним помилкам

Пам’‎ятай: повтори (тавтології), ужиті без стилістичної потреби, виявляють бідність твого словникового запасу.

Із синонімічного ряду вибирай те слово, яке найкраще розкриває думку відповідно до стилю роботи.

Вживай тільки ті слова, лексичне значення яких тобі відоме. У разі потреби користуйся тлумачним словником.

Пам’‎ятай, що часте вживання тих самих слів, словосполучень, виразів знебарвлює мову, робить її стандартною, сухою.

Стеж за побудовою тексту твору, правильно використовуй мовні засоби його організації. Перед написанням речення обов’‎язково перечитай попереднє (коли є потреба, то й цілий абзац, усе написане).

Використовуй різні типи речень, намагайся уникнути одноманітності переходу від одного речення, абзацу до іншого.

Не вдавайся до штучного прикрашання, надмірної патетики. Коли автор пише химерно, пишномовно, то пише нещиро. Пам’‎ятай, що велемовність веде до заміни живого слова банальними трафаретами.

Пам’‎ятай, що тільки глибокі знання й тверді переконання допомагають людині мислити й висловлюватися легко, красиво, щиро.

Пиши по-своєму, висловлюй думки самостійно, виробляй власний стиль письма.

Упродовж викладу дотримуй єдиного стилю. Пам’‎ятай: вибір теми зумовлює і вибір стилю.

5. Читання підібраних учнями рецензій або відгуків на художню книгу; їх коментування

6. Написання рецензій, відгуків на улюблену книгу зарубіжної літератури

7. Читання, обговорення кількох рецензій

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Закінчити письмову роботу.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати презентацію або повідомлення про життя і творчість Е. В. Сігела.