Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сігела - IІ семестр

Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сігела - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові гуманістичних цінностей ХХ-ХХІ століть; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, живопис, фізика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконуються всі завдання.) І варіант

Початковий і середній рівні

1. З чого почалася справа Тев’‎є як молочника, за твором Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар»?

а) Узяв кредит у банку; в) отримав велику спадщину;

б) з подарунків на знак вдячності; г) допомогли багаті родичі.

2. Як головний герой Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочара» ставився до своїх дочок?

а) Як до джерела збагачення; в) як до великого тягаря;

б) байдуже; г) з розумінням та любов’‎ю.

3. Що означає назва твору Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом»?

а) Псевдонім головного героя;

б) температура, за якої може статися глобальна катастрофа на землі;

в) температура самозаймання паперу;

г) назва кав’‎ярні, де зазвичай відпочивали пожежники.

4. Як ставилося оточення до героїні роману Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом» Кларисси Маклеллан?

а) Як до дитини-індиго; в) байдуже;

б) як до божевільної; г) як до лідера.

5. Образ головного героя твору Еріка Сігела нагадує вічний образ в літературі:

а) Гамлета; в) Ромео;

б) Дон Кіхота; г) Гобсека.

6. Проблему справедливості та толерантності порушено у творі:

а) Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар»;

б) Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом»;

в) Лі Гарпер «Убити пересмішника»;

г) Е. Сігел «Історія одного кохання».

Достатній рівень

7. За твором Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочара» схарактеризуйте риси єврейського народу.

8. Визначте проблематику роману Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом».

Високий рівень

9. Виконайте одне із завдань.

1. Проведіть паралелі між фантастичним твором Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом» та тенденціями сьогодення.

2. Продовжте історію героя твору Шолом-Алейхема Тев’‎є-молочара.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. Як Тев’‎є із твору Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар» здобув справжнє багатство — корову?

а) Заробив у місті;

б) йому подарували її за врятування жінок;

в) виграв на біржі гроші;

г) знайшов у лісі.

2. Тев’‎є підтримав старшу дочку в її небажанні виходити заміж за м’‎ясника тому, що:

а) примітив для неї багатшого жениха;

б) здавна не любив рід м’‎ясника;

в) вважав, що одружуватися потрібно кохаючи;

г) боявся помсти душі дружини м’‎ясника.

3. Основним завданням пожежників у романі Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом» було:

а) знаходити воду для гасіння;

б) спалювати книги;

в) підслуховувати, про що говорять мешканці Міста; г_ налагоджувати телевізори для стеження.

4. Хто спонукав Монтега замислитися над тим, що діється навколо?

а) Кларисса; в) Фабер;

б) Мілдред; г) Бітті.

5. Олівер Барнетт із повісті Е.Сігела «Історія одного кохання» захоплювався:

а) футболом; в) хокеєм;

б) регбі; г) бейсболом.

6. Основна колізія твору Гарпер Лі «Убити пересмішника» розгортається навколо:

а) дружби дітей;

б) боязні дітей сусіда Страхолюда;

в) суду над чорношкірим;

г) бійки дітей за честь адвоката Аттікуса.

Достатній рівень

7. Схарактеризуйте Тев’‎є-молочара й визначте, які характерні риси єврейського народу втілені в цьому образі.

8. Складіть короткий паспорт-характеристику твору Лі Гарпер «Убити пересмішника»

Високий рівень

9. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір-роздум «Чи загрожує людству розвиток науки й техніки, бездумне споживання благ цивілізації?»

2. Напишіть рецензію (або відгук.) на самостійно прочитану книгу сучасної зарубіжної літератури.