Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного. Езопова мова - І семестр

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного. Езопова мова - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: знайти у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначити їхні функції у творі; знаходити в тексті приклади сатиричного змалювання подій і героїв; розвивати навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: гумор, іронія, сатира, сарказм, езопова мова.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрет Дж. Свіфта, видання «Мандрів Гуллівера», ілюстрації до нього.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Видатний український митець Олександр Довженко писав: «Якщо вчуєш жарт, шукай у ньому приховану правду». Саме для цього Джонатан Свіфт звертається до комічного зображення дійсності, щоб показати приховану правду, і про це ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда

♦ З якою метою Дж. Свіфт у романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» використовує елементи фантастики? (Через зображення вигаданих маленьких істот показати глибинні вади тогочасного суспільства.)

♦ Пригадайте, у чому полягає різниця між такими поняттями, як гумор, сатира, сарказм, іронія.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Дж. Свіфт був майстром художнього слова, який прекрасно володів усією палітрою засобів комічного: сатирою, гумором, сарказмом, іронією. Особливо промовистими є різні невідповідності — фізична (у країні ліліпутів герой надто великий.), морально-етична (миролюбність і гуманні наміри Гул- лівера в атмосфері підозр і честолюбної метушні.) тощо, що посилює ефект комічності.

2. Опрацювання статті підручника з теми

3. Робота зі словником

Езопова мова — замаскований спосіб думок з натяками, недомовками (інакомовлення, алюзії, іронії, алегорії.) задля уникнення цензурних чи будь- яких інших заборон, переслідувань.

4. Робота з літературними термінами (в групах)

• 1-ша група — знаходить у тексті іронію, гумор (опис зовнішності імператора «Зростом він був майже на цілий мій ніготь вищий за всіх своїх придворних, і вже цього досить, щоб викликати серед них шанобливий трепет...»; жорстокість та лицемірство монархів письменник подає як великодушність та прояв справедливості);

• 2-га група — сатиру (сатира письменника спрямована проти англійської монархії, несправедливих законів, проти політиків, які мріють лише про високі посади, владу);

• 3-тя група — сарказм (безглузда та кривава війна між Ліліпутією і Блефуску через «надзвичайно важливу проблему»: з тупого чи з гострого кінця розбивати яйця — так автор показує всю нікчемність правителів, які з’‎ясовують свої стосунки ціною «поту і крові» звичайних людей);

• 4-та група — езопова мова (у Ліліпутії утворилися дві ворожі партії, відомі під назвою тремексенів і слемексенів, що відрізнялися одне від одного високими і низькими підборами на черевиках).

5. Слово вчителя

— Створивши Ліліпутію, Свіфт показав мініатюрну модель англійського суспільства, ненависні йому звичаї та порядки, міністрів, які претендують на панування і велич. Тому він вибирає саме іронію та сатиру як засіб боротьби з людськими вадами.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Літературний диктант

1) Представником якої країни був Джонатан Світ? (Англїі.)

2) Скільки частин має роман «Мандри Гуллівера»? (4.)

3) Ким за професією був Гуллівер? (Лікарем-хирургом.)

4) Які реальні країн побачили читачі у романі Дж. Свіфта? (Англія та Франція.)

5) Які прийоми використовує автор, зображуючи життя в Ліліпутії? (Алегорію та сатиру.)

6) Як дослівно перекладають слово «ліліпут»? («Маленька зіпсована людина».)

7) Назвіть кілька законів Ліліпутії, що видалися вам дивними неприродніми? (Призначення на посади чиновників, система виховання та освіти, закон про донощиків та ін.)

8) Які риси є характерними і для ліліпутів, і для реальних імператорів, міністрів, чиновників? (Підступність, зажерливість, жорстокість.)

9) Як зображували ліліпути статую правосуддя? (Із шістьма очима, мішком із золотом та мечем.)

10) Які проблеми порушено в романі Дж. Свіфта? (Відносини влади і народу, моральне та духовне життя суспільства, виховання дітей, боротьба політичних партій, державний устрій.)

11) Ідея роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера»? (Показати вади суспільства, спонукати людей замислитися над своїми вчиками.)

12) З ким асоціюється образ Гуллівера? (З автором — Дж. Свіфтом.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Визначати жанрову своєрідність та художні засоби виразності роману Дж. Свіфта.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та. творчість Ґете.