Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І семестр

Урок 1. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

Урок 2. Специфіка жанрів у різних національних літературах. Розмаїття індивідуальних стилів митців

Урок 3. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

Урок 4. Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера». Історія написання твору

Урок 5. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Просвітницькі ідеї у творі

Урок 6. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини

Урок 7. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного. Езопова мова

Урок 8. Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король»

Урок 9. Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Травнева пісня», «Прометей». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея

Урок 10. Розвиток зв'язного мовлення. Образ Прометея у мистецтві

Урок 11. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «До радості». Просвітницька ідея об'єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера

Урок 12. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер «До радості». Пафос твору, який став гімном Євросоюзу

Урок 13. Контрольна робота за темами «Вступ», творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера

Урок 14. Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах

Урок 15. Генріх Гейне. «Книга пісень». Поезії «На півночі кедр одинокий...», «Не знаю, що стало зо мною...». Специфіка німецького романтизму та творчість Г. Гейне

Урок 16. Генріх Гейне «Коли розлучаються двоє...». «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам'ять

Урок 17. Джордж Ноел Гордон Байрон. «Хотів би жити знов у горах...», «Мій дух як ніч.». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності в ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона

Урок 18. Джордж Ноел Гордон Байрон. Поема «Мазепа»

Урок 19. Розвиток зв'язного мовлення. Образ гетьмана І. Мазепи у світовій літературі

Урок 20. Джордж Ноел Гордон Байрон «Паломництво Чайльд Гарольда» (оглядово.). Герой і автор: схожість і відмінність

Урок 21. Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона

Урок 22. О. Пушкін. Лірика. До А. П. Керн («Я пам'ятаю мить чудову...».), «Я вас кохав.», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. Аналіз контрольної роботи

Урок 23. Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Урок 24. Реалістичне висвітлення романтичних тем і образів роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Урок 25. Олександр Сергійович Пушкін. Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

Урок 26. О. Пушкін. Роман «Євгеній Онєгін». Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо)

Урок 27. Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора у романі

Урок 28. Михайло Юрійович Лермонтов. Огляд життя та творчості. Лірика. «Сосна». Мотиви світової скорботи в ліриці М. Ю. Лермонтова

Урок 29. М. Лермонтов «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...». Зв'язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.)

Урок 30. Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу»

Урок 31. Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Зв'язок твору з історичною й духовною атмосферою доби

Урок 32. Михайло Юрійович Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія

Урок 33. Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

Урок 34. Контрольна робота за творчістю О. Пушкіна, М. Лермонтова

ІI семестр

Урок 35. Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

Урок 36. Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника

Урок 37. Оноре де Бальзак «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи

Урок 38. Оноре де Бальзак «Гобсек». Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії»

Урок 39. Влада золота та її філософія в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»

Урок 40. Оноре де Бальзак «Гобсек». Сюжетно-композиційні особливості твору

Урок 41. Оноре де Бальзак «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека

Урок 42. Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника

Урок 43. Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Творча історія п'єси. Образи чиновників

Урок 44. Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п'єси

Урок 45. Микола Васильович Гоголь «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

Урок 46. Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини»

Урок 47. Микола Васильович Гоголь «Шинель». Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному

Урок 48. Контрольна робота за темами «Реалізм», творчість О. де Бальзака, М. Гоголя

Урок 49. Нові тенденції у драматургії кіня ХІХ — початку XX ст. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст.

Урок 50. Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма

Урок 51. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої)

Урок 52. Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Образна система

Урок 53. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Композиція п'єси. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Урок 54. Бернард Шоу «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу

Урок 55. Бернард Шоу «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу у п'єсі «Пігмаліон». Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

Урок 56. Динаміка образу Елізи Дулітл

Урок 57. Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу

Урок 58. Шолом-Алейхем «Тев'є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст.

Урок 59. Шолом-Алейхем «Тев'є-молочар». Філософські, морально-етичні та психологічні проблеми у творі

Урок 60. Шолом-Алейхем «Тев'є-молочар». Образна система твору

Урок 61. Шолом-Алейхем . «Тев'є-молочар». Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

Урок 62. Рей Дуглас Бредбері. «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії

Урок 63. Рей Дуглас Бредбері. «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору — книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо

Урок 64. Рей Дуглас Бредбері. «451° за Фаренгейтом». Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

Урок 65. Позакласне читання Гарпер Лі. «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі

Урок 66. Урок розвитку зв'язного мовлення. Рецензія на твір

Урок 67. Ерік Вольф Сігел. «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе й трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі

Урок 68. Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сігела

Урок 69. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу

Урок 70. Підсумки роботи за рік. Брейн-ринг «Література від А до Я»