ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги плани-конспекти з курсу зарубіжної літератури для 9 класу.

Посібник містить розробки 70 уроків, які розподілено за темами, передбаченими чинною програмою курсу. Теми згруповано в розділи відповідно до програми: «Вступ», «Просвітництво», «Романтизм», «Взаємодія романтизму і реалізму», «Реалізм», «Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку XX ст.», «Література XX—XXI ст.». У виданні враховано варіативний компонент програми — представлено розробки уроків за всіма творами, поданими для вивчення на вибір. Наприклад, під час опрацювання розділу «Романтизм» учитель може обрати для розгляду з учнями поему Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа» і використати розробки уроків за одним із творів.

Програма передбачає уроки не лише з текстуального вивчення творів, а також і з розвитку мовлення та позакласного читання. Усі типи уроків у належній кількості ви знайдете в посібнику.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма із зарубіжної літератури для 9 класу передбачає розвиток предметних і ключових компетентностей. Використання вміщених у посібнику розробок уроків дозволяє вчителю формувати обидва види компетентностей, залучаючи учнів до різних видів діяльності та використовуючи різноманітні типи завдань, зокрема:

· бесіда за змістом теоретичного матеріалу або художнього твору;

· організація конкурсів та ігор;

· проведення літературних диктантів;

· виконання завдань у групах і парах;

· розв’‎язування проблемних питань;

· побудова таблиць і схем;

· складання літературних кросвордів;

· робота з підручником і роздавальним матеріалом (зокрема конспектування статей підручника за планом);

· підготовка повідомлень і проектів;

· написання творчих робіт різних жанрів (творів-розумів, есе, рецензій);

· робота з текстами творів мовою оригіналу (створення підрядкового перекладу);

· організація дискусій;

· прийом словесного малювання;

· виразне читання та інсценізація творів;

· робота з творами різних видів мистецтва (музики, живопису, кіно).

Наприклад, виконання підрядкового перекладу з англійського оригіналу першої строфи твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...» дозволяє сформувати в учнів такі ключові компетентності, як спілкування іноземними мовами, уміння вчитися впродовж життя (уміння користуватися словником). А під час складання у вигляді схем і таблиць порівняльних характеристик героїв (скажімо, Олівера Берретта і Дженні Кавіллері з повісті Е.В. Сігела «Історія одного кохання») в учнів формуватимуться математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом).

У посібнику системно реалізовано компаративну лінію, що забезпечує цілісність уявлень учнів про художню літературу та її місце в системі мистецтва й культури, міжпредметні зв’‎язки — української й зарубіжної літератур, зарубіжної літератури й історії, зарубіжної літератури і мови (української, іноземної).

Робота з посібником передбачає використання безкоштовного електронного додатка, що розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua.

За допомогою посібника педагог зможе зробити уроки цікавими, заохотити школярів до читання, стимулювати їхні творчі здібності.

Розробки уроків призначені для вчителів-словесників і студентів педагогічних вишів.