ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: знайти з учнями приклади використання в романі різних засобів комічного, езопової мови, визначити роль гумору, іронії, сатири, сарказму в творі, виявити риси пародії; розвивати літературознавчу компетентність, аналітичне та системне мислення, вміння узагальнювати, працювати в групі; виховувати негативне ставлення до суспільних вад, бажання змінити суспільне життя на краще.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння знаходити в романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначати їхні функції у творі, наводити приклади використання письменником езопової мови; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)).

Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, літературознавчі словники, картки «Форми комічного» (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє заповнені схеми в зошитах учнів.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що таке комічне? Що називають засобами комічного?

2. Дайте визначення гумору, іронії, сатирі, сарказму, користуючись складеною вдома схемою.

3. Чим гумор відрізняється від сатири?

4. Назвіть засоби комічного в послідовності зростання викривальної сили сміху. (Гумор → іронія → сатира → сарказм.)

5. Пригадайте, в яких вивчених на уроках зарубіжної літератури творах використано гумор, іронію, сатиру, сарказм.

6. Для чого письменники використовують засоби комічного?

Слово вчителя

В історію світової літератури Свіфт увійшов як один із великих сатириків, майстер художнього слова, який прекрасно володів усіма засобами комічного. На уроці ми проаналізуємо, як письменник використовував ці засоби, та з’‎ясуємо, на що була спрямована його гостра сатира.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. За вашими спостереженнями, коли сміх починає відігравати важливу роль у романі?

2. Який засіб комічного використано в наведеному уривку з роману (картка 1)1 Завдяки чому читачеві стає смішно?

3. Проаналізуйте ще один уривок тексту (картка 2). Який засіб комічного використовує Свіфт, малюючи портрет імператора?

4. За рахунок чого створено комічний ефект у наступному уривку (картка 3)?

5. Як ви розумієте слово «пародія»? Що означає спародіювати когось чи щось?

6. У літературознавстві пародією називається комічно-сатиричне відображення чужої манери письма або ідейного змісту якогось твору. Комічний ефект у пародії досягається за рахунок невідповідності форми тексту і його змісту. У творі Свіфта чимало пародій на офіційні документи. Знайдіть та виразно прочитайте їх.

7. Що у вас викликає сміх у процитованих документах? Як ви вважаєте, з якою метою письменник наводить документи в романі?

Виконання завдань (робота в групах)

1. Знайдіть у тексті роману приклади використання різних засобів комічного. 1 група шукає приклади використання гумору, 2 група — іронії, 3 група — сатири, 4 група — сарказму.

2. Спробуйте пояснити, чому Свіфт використав саме цей засіб у кожному випадку.

Після обговорення учні доповнюють схему «Засоби комічного».

Бесіда

1. Пригадайте, що таке езопова мова. У яких відомих вам творах вона використовується?

2. Коли Дж. Свіфт вдається до езопової мови — замаскованого вираження думок, натяків, недосказаності? Наведіть приклади з тексту роману.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемні питання

1. Що стає об’‎єктом сатири у Свіфта? Які вади автор висміює у творі?

2. Чи є сатира Свіфта актуальною сьогодні? Аргументуйте свою відповідь.

Виконання завдання (робота в парах)

Запишіть до таблиці, в яких випадках письменник вдається до того чи іншого засобу комічного.

Засіб комічного

Об'єкт висміювання

Гумор

 

Іронія

 

Сатира

 

Сарказм

 

Пара учнів презентує заповнену таблицю. Клас доповнює їхню відповідь.

 Заключне слово вчителя

Із суспільним злом Свіфт усе життя боровся сміхом, своїм гострим пером. Для викриття брехні, несправедливості, дурості він використовував усю палітру засобів комічного. У романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» його улюбленим засобом стала іронія, яка доводила неприродність, згубність будь-якого явища краще, ніж пряма критика. Наприклад, жорстокість і лицемірство короля Ліліпутії виявились особливо виразно, коли сатирик подав їх як великодушність і справедливість. Свіфт примусив Гуллівера славити «ласку» та «поблажливість» монарха, який замінив йому, невинній людині, смертну кару на осліплення. А свій намір ухилитися від монаршої «ласки» Гуллівер назвав «невдячністю».

За словами О. Тереха, сміх має не лише властивість викривати та заперечувати. Він ставить того, хто сміється, вище од висміюваного, дає йому моральну перевагу.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до написання творчої роботи за романом Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.