УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити якість засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати творчі здібності, писемне зв'язне мовлення, вміння формулювати та обстоювати власну думку; прищеплювати прагнення мислити самостійно.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння зв'язно та аргументовано висловлювати свою думку на одну із запропонованих тем; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; дотримуватися норм української літературної мови; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально- виражальні засоби).

Обладнання: зошити учнів, тексти роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРЧИХ РОБІТ (НА ВИБІР УЧНІВ)

1. Лист до Гуллівера.

2. Твір-роздум «Мандри Лемюеля Гуллівера»: пригодницький

роман чи політичний памфлет?

3. Есе «Багато правди говориться жартуючи (Дж.Свіфт)».

4. Твір «Актуальність роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» в наш час».

ІІІ. РОБОТА УЧНІВ НАД ТВОРОМ

Учні пишуть твір по чернетці, редагують його, переписують у зошит.

Учитель збирає зошити.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання вірша Й.В. Ґете «Вільшаний король ».