ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА. ІДЕЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЮДСТВА В ОДІ Ф. ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ» - ПРОСВІТНИЦТВО

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА. ІДЕЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЮДСТВА В ОДІ Ф. ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із відомостями про Ф. Шиллера, його естетичні погляди, проаналізувати ідейно-художні особливості оди «До радості», визначити її жанрові ознаки, головну думку; розвивати навички аналізу поетичного твору, аналітичне мислення, вміння вести дискусію, формулювати та аргументувати свою позицію; прищеплювати естетичний смак, формувати життєствердний світогляд.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати оду Ф. Шиллера «До радості», називати її художні особливості, визначати тему та ідею, пояснювати, чому покладений на музику твір поета став гімном Євросоюзу; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове)).

Обладнання: підручник, портрет Ф. Шиллера, аудіозапис гімну Євросоюзу — «Оди до радості» Л. ван Бетховена.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Епіграф:

То віра в душі: сповіщає вона,

Що ми народились на краще,

І внутрішній голос, що нам це прорік.

Сподіванок серця не зрадить повік.

Ф. ШИЛЛЕР (переклад М. Лукаша)

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Бесіда

1. Пригадайте, який твір Ф. Шиллера ви вивчали в 7-му класі. (Учитель нагадує учням текст твору: виразно читає баладу Ф. Шиллера «Рукавичка».)

2. Яке враження на вас справив твір «Рукавичка»?

3. До якого жанру належить цей вірш?

Слово вчителя

Сьогодні ми продовжимо знайомство з Фрідріхом Шиллером, розпочате в сьомому класі. Ви прочитаєте його вірш, що став одним із найвідоміших творів світової поезії — оду «До радості». Цей твір утілив головне прагнення Шиллера — «зробити з людей — людей», наблизити час духовного воскресіння людства, загального щастя. Як саме в оді відобразилося це палке бажання поета, проаналізуємо на уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання біографічної статті підручника про Ф. Шиллера. Обговорення статті за наведеними в підручнику запитаннями.

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, розповідає про естетичні погляди Ф. Шиллера. Клас складає конспект виступу доповідача.

Слово вчителя

Естетичні погляди Ф. Шиллера відобразились у його творі «До радості». Цю оду було створено 1785 року на прохання товариша поета Християна Кьорнера для дрезденської масонської ложі (як і Ґете, Шиллер був масоном).

Конкурс читців

Учні ланцюжком читають оду Ф. Шиллера «До радості». Клас обговорює роботу читців, визначає найкращого декламатора.

Бесіда

1. Які почуття у вас викликав твір?

2. Який настрій панує у творі?

3. Згадайте, що таке ода. Які ознаки цього жанру має вірш? Запишіть їх. (Серед ознак оди у творі можна назвати урочистий характер, піднесений тон, оспівування певного поняття (радості), глибокий філософський зміст.)

4. Якою є головна тема оди?

5. Простежте, як у творі розгортається тема радості. Запишіть, що, на думку поета, є джерелами радості.

6. Як у творі відобразились естетичні погляди Ф. Шиллера?

7. Твір насичений метафорами. Знайдіть їх у тексті.

8. Які ще художні засоби, крім метафори, використав перекладач оди? Складіть таблицю.

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ В ОДІ Ф. ШИЛЛЕРА

Назва засобу

Приклад використання

   

9. Дослідники відзначають афористичність мови оди. Що таке афоризм? Які вислови з твору, на вашу думку, могли б стати афоризмами?

10. Яку роль відіграє у творі релігійна лексика (Творець, Вічний Отче, Всесильний на престолі, псалтир, псалом)?

11. До чого закликає у творі Ф. Шиллер?

12. Які моральні цінності та ідеали утверджує вірш?

Слово вчителя

Ода «До радості» надихала багатьох видатних композиторів. 1815 року її поклав на музику Франц Шуберт, 1865 року на її основі створив кантату П. І. Чайковський, 1882 року з’‎явилася кантата італійського композитора П’‎єтро Масканьї на слова оди, перекладеної А. Маффеї. Але найбільш відома музика, створена до вірша Ф. Шиллера 1823 року Л. ван Бетховеном. Вона увійшла до складу знаменитої 9-ї симфонії композитора.

1972 року «Ода до радості» Бетховена стала офіційним гімном Ради Європи, 1985 року — Європейських співтовариств, а 1993-го — Європейського Союзу.

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Прослухайте аудіозапис «Оди до радості» Л. ван Бетховена.

2. Яке враження на вас справила музична композиція?

3. Якими засобами композиторові вдалося передати піднесений настрій, урочистий пафос твору Шиллера?

4. Як ви вважаєте, чому музичний твір на слова поета став гімном Євросоюзу?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Що ви дізналися на уроці про життя Ф. Шиллера?

2. Твори яких жанрів написав поет?

3. Що ви дізналися про естетичні погляди митця?

4. Яка головна думка оди «До радості»?

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Чи поділяєте ви висловлену в оді впевненість Шиллера в тому, що людство стане «дружною сім’‎єю», буде «жити правдою й добром»? Аргументуйте свою позицію.

Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф. Чому, на вашу думку, епіграфом до уроку було обрано саме ці слова з вірша Ф. Шиллера «Надія»?

2. Як уривок з вірша перегукується з одою «До радості»?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати баладу Ф. Шиллера «Івікові журавлі» Скласти письмовий лексичний коментар до тексту балади.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про творче змагання Й.В. Ґете і Ф. Шиллера (так званий «рік балад»).