КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО» - ПРОСВІТНИЦТВО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів із теми «Просвітництво»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються:предметні — уміння застосовувати знання з теми, виконувати тестові завдання; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію). Обладнання: картки з тестовими завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

1. Який період називають добою Просвітництва?

А XVII—XVIII ст.;

Б XVIII ст.;

В XVIII—XIX ст.

Відповідь: Б.

2. Який культ панував у добу Просвітництва?

А Культ розуму;

Б культ свободи;

В культ філософії.

Відповідь: А.

3. Яка повна назва твору Дж. Свіфта про пригоди Гуллівера?

А «Мандри Лемюеля Гуллівера»;

Б «Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів»;

В «Захоплива розповідь про незвичайні пригоди та мандри Лемюеля Гуллівера».

Відповідь: Б.

4. У творі про пригоди Гуллівера Дж. Свіфт удався до замаскованого висловлення думок з іронічними натяками та недомовками, що використовується для уникнення цензурних заборон. Як називається цей художній засіб?

А Алегорія;

Б езопова мова;

В пародія.

Відповідь: Б.

5. Звідки родом був Гуллівер, герой твору Дж. Свіфта?

А 3 Англії;

Б з Голландії;

В з Франції.

Відповідь: А.

6. Де Гуллівер мешкав, коли був у Ліліпутії (за твором Дж. Свіфта)?

А У палаці імператора;

Б у корівнику;

В у старовинному занедбаному храмі.

Відповідь: В.

7. Яке ім'я дали Гулліверові ліліпути (за твором Дж. Свіфта)?

А Чоловік-Гора;

Б Мілдендо;

В Гольбасто Момарем.

Відповідь: А.

8. Кого в Ліліпутії призначали на вищі державні посади (за твором Дж. Свіфта)?

А Найкращих випускників шкіл;

Б тих, хто краще за інших танцює на канаті;

В переможців лицарських турнірів.

Відповідь: Б.

9. До якого жанру належить твір Й.В. Ґете «Вільшаний король»?

А Балада;

Б легенда;

В пісня.

Відповідь: А.

10. Яка ідея вірша Й.В. Ґете «Травнева пісня»?

А Утвердження думки про те, що людина є вінцем природи; Б оспівування життєствердної сили кохання;

В необхідність дбайливого ставлення до природи.

Відповідь: Б.

11. Який художній засіб використано в наведеному уривку вірша Ф. Шиллера «До радості»?

Радість п’‎ють усі істоти З груді матері-землі...

А Епітет;

Б гіпербола;

В метафора.

Відповідь: В.

12. Яка провідна ідея оди Ф. Шиллера «До радості»?

А Визначальна роль мистецтва в духовному житті людства; Б об’‎єднання людства;

В побудова суспільства, де всі будуть рівними за матеріальним станом.

Відповідь: Б.

Варіант II

1. Представники якого з панівних напрямів літератури Просвітництва сповідували культ почуттів?

А Просвітницького реалізму;

Б просвітницького класицизму;

В сентименталізму.

Відповідь: В.

2. Які поняття були найважливішими в системі поглядів представників Просвітництва?

А Розум і природа;

Б добро і зло;

В Бог і культура.

Відповідь: А.

3. До якого жанру належить твір Дж. Свіфта про пригоди Гуллівера?

А Памфлет;

Б повість;

В роман.

Відповідь: В.

4. Як Гуллівер потрапив до Ліліпутії (за твором Дж. Свіфта)?

А Його залишили в країні ліліпутів морські пірати;

Б його відправили на заслання за політичні погляди;

В він приплив до берегів країни, коли його корабель розбився об скелю.

Відповідь: В.

5. Чим імператор Ліліпутії відрізнявся від підданих (за твором Дж. Свіфта)?

6. А Був вищим за них;

Б мав руде волосся, тоді як інші ліліпути були брюнетами;

В ніколи не ходив пішки — його носили в паланкіні.

Відповідь: А.

7. Як у Ліліпутії називалися представники двох ворогуючих партій (за твором Дж. Свіфта)?

А Тупоконечники і гостроконечники;

Б тремексени і слемексени;

В віги й торі.

Відповідь: Б.

8. Які офіційні документи наведено у творі Дж. Свіфта про пригоди Гуллівера?

А Програму навчання, указ короля про оголошення війни;

Б акт про передання флоту Блефуску Ліліпутії;

В протокол обшуку, угоду про звільнення Гуллівера;

Відповідь: В.

9. Як допоміг Гуллівер імператриці Ліліпутії (за твором Дж. Свіфта)?

А Урятував її покої від пожежі;

Б побудував для неї прогулянкову яхту;

В врятував імператрицю, коли її карету понесли коні. Відповідь: А.

10. Яку країну представляє Й.В. Ґете?

А Австрію;

Б Німеччину;

В Швецію.

Відповідь: Б.

11. Який художній засіб використано в наведеному уривку вірша Й.В. Ґете «Травнева пісня»?

Пташині хори по всіх гаях,

І в кожнім серці радість, весна.

А Гіпербола;

Б порівняння;

В метафора.

Відповідь: В.

12. Як називався просвітницький літературний рух, до якого належали Й.В. Ґете та Ф. ІІІиллер?

А «Буря і натиск»;

Б «Західний буревій»;

В «Клуб штюрмерів».

Відповідь: А.

13. До чого закликає Ф. ІІІиллер у творі «До радості»?

А Дотримуватись біблійних заповідей;

Б дбати про природу;

В стати дружною родиною, жити в правді, братній згоді й добрі. Відповідь: В.

III. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати проекти «Романтизм у живописі», «Романтизм у музиці».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.