РОМАНТИЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ - РОМАНТИЗМ

РОМАНТИЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттям «романтизм», чинниками розвитку романтизму, його особливостями як напряму; розвивати літературознавчу компетентність, уміння узагальнювати, навички роботи в групі, виступу перед аудиторією; розширювати культурний світогляд, прищеплювати естетичний смак, любов до мистецтва.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння визначати специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), готувати повідомлення про музику та живопис романтизму; ключові — основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко формулювати визначення; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне, пошукове)).

Обладнання: підручник, репродукції картин відомих художників-романтиків, матеріали для презентації повідомлень учнів, медіазасоби.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами тестової контрольної роботи.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які літературні напрями ви вивчали у 8 класі?

2. Назвіть особливості напряму бароко.

3. Пригадайте основні особливості класицизму.

4. Назвіть представників літератури бароко і класицизму.

5. Як ви розумієте слова «романтизм», «романтичний»? Коли їх уживають у повсякденному житті? (У загальному вжитку слово «романтизм» означає світогляд, який характеризується ідеалізацією дійсності, мрійливою споглядальністю. Слово «романтичний» уживають стосовно чогось мрійного, емоційно піднесеного, що приваблює, захоплює своєю незвичайністю, таємничістю, казковістю; у переносному значенні так говорять про любовні стосунки.)

Слово вчителя

У літературознавстві словом «романтизм» називають напрям (поряд із бароко, класицизмом, реалізмом та іншими), словом «романтики» — його представників, а словом «романтичний» — ті особливості, що стосуються напряму романтизму (романтичний світогляд, романтичні засоби створення образів тощо).

Коли та за яких обставин виник романтизм? Які характерні особливості він мав? Як розвивався в різних країнах? Як виявлявся в різних видах мистецтва? Ми знайдемо відповіді на ці питання сьогодні на уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають матеріал підручника за темою, записують у зошити визначення поняття «романтизм» і заповнюють схему «Романтизм».

 

Повідомлення учнів

Групи учнів презентують підготовлені вдома повідомлення на теми «Романтизм у живописі» та «Романтизм у музиці».

Перше повідомлення супроводжується демонструванням картин представників романтизму, а друге — прослуховуванням музичних творів цього напряму.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Пригадайте вивчене на уроках історії та поясніть, які зміни в різних країнах Європи почали відбуватися після Французької революції.

2. Як ці зміни вплинули на появу романтизму?

3. Назвіть хронологічні межі романтизму.

4. На яких філософських ідеях ґрунтувалося світосприйняття романтиків?

5. Про які особливості романтизму як літературного напряму ви довідались? Які з уже прочитаних творів мають ці ознаки?

6. Назвіть представників романтизму.

7. Як виявився романтизм в українській літературі? Назвіть відомих вам українських поетів-романтиків.

8. Розгляньте репродукції картин відомих художників-романтиків. Якою постає людина на цих картинах?

9. Яке враження на вас справила музика композиторів-романтиків? Що в ній здалося вам незвичайним?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати доповіді до уроку-конференції, присвяченого німецькому романтизму та творчості Г. Гейне, на такі теми: «Німецький романтизм» (група істориків літератури), «Біографія та творчість Г. Гейне» (можна за підручником; група біографів), «Загальні відомості про збірку Г. Гейне «Книга пісень» (історія створення, смисл назви, композиція збірки, образ ліричного героя); підготувати виразне читання напам’‎ять віршів «Чому троянди немов неживі...», «Вечірні промені ясні...», «Вмирають люди, і роки...», «Хотів би я в слово єдине...» (група читців).