МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕДАННЯ ПОЧУТТІВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ «НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...» - РОМАНТИЗМ

МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕДАННЯ ПОЧУТТІВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ «НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...» - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: коротко ознайомити учнів з історією перекладання творів Г. Гейне українською, проаналізувати ідейно-художні особливості вірша «На півночі кедр одинокий...», порівняти переклад Л. Первомайського з підрядковим перекладом; розвивати аналітичне мислення, вміння порівнювати та узагальнювати, навички виразного читання; прищеплювати естетичний смак, любов до поезії.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ідейно-художні особливості твору Г. Гейне, розкривати зміст романтичних символів, визначати тему та ідею твору, порівнювати його художній і підрядковий переклади; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною D мовою; уміння висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, картки з підрядковим перекладом вірша Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» (одна на парту), репродукція картини І.І. Шишкіна «На півночі дикій...».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Назвіть основну тему «Книги пісень» Гейне.

2. Розкрийте смисл назви книги, її зв’‎язок із народною творчістю.

3. Яким постає ліричний герой «Книги пісень»?

4. Із яких циклів складається «Книга пісень»?

Слово вчителя

На попередньому уроці ви дізналися про особливості німецького романтизму, життя та творчість його видатного представника Г. Гейне, структуру збірки поета «Книга пісень». Сьогоднішній та наступний уроки ми присвятимо вивченню віршів зі збірки, що стала перлиною не тільки літератури романтизму, а й світової лірики взагалі.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, розповідає про переклади Г. Гейне українською, зокрема про історію перекладу вірша «На півночі кедр одинокий...».

Конкурс читців

Учні читають напам'ять вірш Г. Гейне. Клас обговорює роботу читців, визначає найкращого декламатора.

Бесіда

1. Яке враження на вас справив вірш?

2. Які почуття передає твір?

3. Що називають антитезою? Яку антитезу використано у вірші? (Твір побудовано на антитезі північ — південь.)

4. Які ще художні засоби, окрім антитези, використано у творі?

5. Пригадайте, які особливості є характерними для циклу «Ліричне інтермецо», куди входить вірш. Які з них ви можете відзначити у творі?

6. У циклі «Ліричне інтермецо» образи природи набувають символічного значення. Подумайте, які з образів твору можна назвати символічними. Що вони символізують?

7. Визначте тему та ідею твору.

Виконання завдання

За результатами обговорення заповніть таблицю.

ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША Г. ГЕЙНЕ «НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...»

1. Настрій твору

 

2. Ключові образи

 

3. Художні засоби

 

4. Тема та ідея

 

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання

Порівняйте переклад Л. Первомайського з підрядним перекладом твору на картках. Висловте думку, чи вдалося українському перекладачеві передати настрій оригіналу, почуття туги, самотності, смутку.

КАРТКА

Підрядковий переклад вірша Г. Гейне

1. Кедр (сосна) стоїть самотньо

2. На півночі, на голій височині,

3. Він дрімає, вкритий покривалом

4. Зі снігу та льоду.

5. Він мріє про пальму,

6. Яка є далеко у світанковій країні,

7. Одиноко та мовчки сумує

8. На розжареній стрімкій скелі.

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Розгляньте картину російського художника І.І. Шишкіна «На півночі дикій...» (1891). Полотно названо за першим рядком перекладу твору Гейне, зробленого М. Лермонтовим. Картину було написано для зібрання творів російського поета, виданого до 50-ї річниці його загибелі. Що зображено на картині?

2. Як картина перегукується з віршем?

3. Опишіть картину, використовуючи лексику твору Г. Гейне.

4. Які засоби живопису допомагають автору картини передати почуття самотності, смутку, безпритульності, роз’‎єднаності з близьким? (Композиція картини з зображенням самотнього дерева, темний, похмурий колорит, контрастність чорного, темно-зеленого і білого кольорів.)

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання творів Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...» та «Коли розлучаються двоє...».

Письмово порівняти переклади вірша Г. Гейне авторства Л. Первомайського і М. Лермонтова за планом: 1) тема; 2) композиція твору; 3) ключові образи та їхнє символічне значення; 4) художні засоби.