ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ І АВТОРА У ТВОРІ - РОМАНТИЗМ

ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ І АВТОРА У ТВОРІ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образ головного героя поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда», розкрити ставлення автора до нього, виявити в образі Чайльд Гарольда риси байронічного героя; розвивати аналітичне та критичне мислення, усне мовлення, вміння формулювати та відстоювати власну думку, працювати в парі; прищеплювати інтерес до творчості Дж. Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати образ головного героя поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда», розкривати мотиви його вчинків, виявляти в образі Гарольда риси байронічного героя, складати письмову характеристику героя; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом, складати план тексту).

Обладнання: текст першої пісні поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» в перекладі П. Куліша.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Розкрийте зміст поняття «романтичний герой».

2. Які риси втілює байронічний герой?

Слово вчителя

Чайльд Гарольд став найвідомішим романтичним і байронічним героєм. Багато світських молодиків у Європі наслідували його поведінку. Саме від нього походить образ «зайвої людини», що виник у російській літературі XIX століття (про нього ми незабаром будемо говорити, вивчаючи твори О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» та М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»).

Які риси втілює Чайльд Гарольд? Що його хвилює, обурює, непокоїть? Це ми проаналізуємо на уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

Бесіда

1. Що ми дізнаємося про Чайльд Гарольда на початку поеми? Як герой проводив свій час, чим захоплювався? У відповіді використовуйте дібрані вдома цитати з тексту твору.

2. Що автор розповідає про родину героя?

3. Чи кохав Чайльд Гарольд кого-небудь?

4. Із яким почуттям автор розповідає про свого героя в перших строфах? Що вказує на його ставлення до Чайльд Гарольда?

5. Що сталося з героєм, коли він «переситу дознав у тім, чим веселився»?

6. Чому герой не намагався порадитися з друзями або рідними, щоб полегшити свій тяжкий душевний стан?

7. Із якими почуттями Гарольд залишає батьківщину?

8. Як розкривається характер героя в пісні, яку він заспівав на кораблі?

9. Виразно прочитайте строфу XXVII. Які нові риси героя в ній розкриваються? Чи відрізняється вона за інтонацією, авторським ставленням від перших строф поеми?

10. Що Гарольд думає про події в Португалії? Як це його характеризує?

11. Виразно прочитайте вірш «До Інези». Яку роль він відіграє в розкритті характеру Чайльд Гарольда?

Проблемні питання

1. У чому, на ваш погляд, причина глибокого розчарування героя — у власному характері чи в дії зовнішніх чинників?

2. Деякі дослідники вважають, що Чайльд Гарольд — це тип героя-протестувальника. На їхню думку, своєю втечею з Англії він протестує проти неправди та лицемірства вищих верств англійського суспільства, до яких сам належить. Чи поділяєте ви такий погляд? Поясніть свою думку.

3. Які риси байронічного героя втілює Чайльд Гарольд? Запишіть їх у зошити.

4. Згадайте, що таке «світова скорбота». Як мотив світової скорботи пов’‎язаний у поемі з образом головного героя?

5. Літературознавець Анна Єлістратова зазначила: «На відміну від свого героя — блукача, який з холодною байдужістю дивиться на все, що постає перед його розчарованим поглядом, сам Байрон схвильовано і пристрасно втручається в оповідання». Чи погоджуєтеся ви з цими словами? Чому?

Пояснення вчителя. Багато дослідників помічали, що на перший план поеми постійно виходить ліричний герой, який виражає думки і переживання автора, дає оцінку тим чи іншим подіям. Але іноді буває важко зрозуміти, де говорить і діє Гарольд, а де — ліричний герой поеми. Часто складається враження, що Байрон забуває про мандрівника, а потім, нібито схаменувшись, пише: «так думав Чайльд». Тому неможливо однозначно стверджувати, що Гарольд байдуже сприймає картини, які постають перед його поглядом, а всі напружені переживання та думки належать ліричному героєві.

6. Образ Гарольда поступово відходить на задній план, посту- паючись місцем іншому героєві поеми — збірному образу народу тих країн, якими подорожує Чайльд Гарольд. Як ви гадаєте, чому це відбувається?

IV.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє складені учнями вдома плани. На їхній основі клас складає єдиний план характеристики образу героя.

Виконання завдання (робота в парах)

Беручи до уваги результати обговорення образу Чайльд Гарольда, складіть письмову характеристику героя за планом.

Пара учнів представляє характеристику героя. Клас доповнює її.

V.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Письмово прокоментувати слова Дж. Байрона з листа до англійського письменника Чарльза Далласа: «Я не мав наміру ототожнювати себе з Гарольдом і буду заперечувати будь-який зв’‎язок із ним. Я нізащо у світі не хотів би бути таким, яким зробив свого героя». У коментарі спробувати дати відповідь на питання, чому поет не хотів бути схожим на свого героя.