УКРАЇНСЬКА ТЕМА В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». ПОЄДНАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ І РОМАНТИЧНОГО МІФУ У ТВОРІ - РОМАНТИЗМ

УКРАЇНСЬКА ТЕМА В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». ПОЄДНАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ І РОМАНТИЧНОГО МІФУ У ТВОРІ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: пригадати з учнями відомості про життя та діяльність І.Мазепи, ознайомити з джерелами романтичного міфу про Мазепу, показати поєднання в поемі Байрона історичних подій і вигадки; розвивати навички дослідницької роботи з історичними джерелами, усне мовлення, вміння узагальнювати; виховувати інтерес до історії України, почуття патріотизму.

Компетентності, що формуються: предметна — уміння визначати історичну основу поеми «Мазепа», пояснювати джерела романтичного міфу про Мазепу; ключові — основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), інформаційно-цифрова компетентність (уміння

діяти за алгоритмом), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)).

Обладнання: підручник, матеріали для презентації повідомлень груп, репродукції картин 0. Верне «Мазепа серед вовків» (1826) та Е. Делакруа «Мазепа на коні» (1828).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок; інтегрований урок з літератури та історії.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що вам відомо з уроків історії про політичний інститут гетьманства? Імена яких видатних гетьманів ви пам’‎ятаєте?

2. Які гетьмани стали героями відомих вам творів літератури, кіно?

3. Якими гетьмани зображені в названих творах?

4. Що ви дізналися на уроках історії про Івана Мазепу?

5. Які риси характеру Мазепи як політика вам відомі?

6. Назвіть заслуги гетьмана в розвитку держави.

Слово вчителя

Однією з найпомітніших постатей в українській історії був гетьман Іван Мазепа — блискуче освічений ерудит, поліглот, інтелектуал, самобутній поет, досвідчений дипломат і талановитий керівник. Не дивно, що така особистість приваблювала і продовжує приваблювати багатьох митців. До постаті гетьмана звертався Дж. Байрон. 1818 року він створив поему «Мазепа», вивченню якої ми присвятимо цей та наступні уроки.

Сьогодні ми з’‎ясуємо, що в поемі Байрона відповідає дійсності, а що є вигадкою, що нам відомо про гетьмана Мазепу з історії і яким та чому його зобразив Байрон.

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть три питання за змістом поеми Дж. Байрона «Мазепа». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учнів

Першою виступає група біографів, яка готувала повідомлення «Біографія Івана Мазепи». Клас складає хронологію життя гетьмана.

Другою виступає група істориків, яка готувала повідомлення «Джерела романтичного міфу про Івана Мазепу».

Виконання завдань

1. Поему Дж. Байрона «Мазепа» відкривають цитати з твору Вольтера «Історія Карла XII». Виразно прочитайте їх.

2. Про що йдеться в обраних Байроном цитатах із Вольтера і в самому тексті поеми? Які згадані в них події були вигаданими? (У текстах Вольтера та Байрона переплелися історичні (факти і міф. Після поразки в Полтавській битві Карл XII і Мазепа дійсно разом утекли на південь. Також відомо, що в молодості Мазепа служив при дворі Яна Казимира. Проте, всупереч свідченню Вольтера, тоді він був не пажем, а покоєвим дворянином. Крім того, точно встановлено, що Мазепа покинув двір Яна Казимира сам, коли король був у поході на Лівобережній Україні. Епізод із покаранням Мазепи повністю вигаданий.)

3. На основі спостережень заповніть таблицю.

ІСТОРИЧНА ПРАВДА І РОМАНТИЧНИЙ МІФ У ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА»

Історичні події

Романтичний міф

   

Учень презентує результати роботи, клас доповнює його відповідь.

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Завдяки кому з’‎явилася легенда про Мазепу? Із яким античним міфом вона перегукується?

2. Як ви гадаєте, чому історія про покарання Мазепи стала популярною в Європі? Чим вона привернула увагу Вольтера, а потім Дж. Байрона?

3. Яким чином Байрон у поемі пов’‎язав два епізоди: покарання юного пажа Мазепи і втечу Карла й Мазепи після Полтавської битви?

Сприйняття творів іншого виду мистецтва

1. На початку уроку йшлося про те, що романтичний міф про Мазепу надихав багатьох майстрів слова. Цей сюжет був дуже популярним і серед художників XIX століття. До нього зверталися Теодор Жеріко, Орас Верне, Ежен Делакруа, Луї Булянже та ін. Розгляньте картини О. Верне «Мазепа серед вовків» (1826) та Е. Делакруа «Мазепа на коні» (1828). Яке враження вони на вас справили?

2. Яким художники зобразили на полотнах юного Мазепу? Що спільного ви помітили між картинами? Чим вони відрізняються?

3. Яке полотно та чому вам сподобалося більше?

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру за однією з картин — О. Верне «Мазепа серед вовків» або Е. Делакруа «Мазепа на коні».