ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СЮЖЕТУ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА» - РОМАНТИЗМ

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СЮЖЕТУ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА» - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями композицію та сюжет поеми «Мазепа», розкрити символічний зміст образу коня; розвивати навички аналізу ліричного твору, творчі здібності, вміння працювати в парі, вести дискусію; прищеплювати естетичний смак, інтерес до творчості Дж. Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати композицію та сюжет поеми «Мазепа», виділяти у творі елементи сюжету, розтлумачувати символічний зміст образу коня, вести дискусію; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне, пошукове)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, репродукції картин 0. Верне «Мазепа серед вовків» (1826) та Е. Делакруа «Мазепа на коні» (1828).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Декілька учнів зачитують свої твори-мініатюри за картинами О. Верне та Е. Делакруа. Клас обговорює творчі роботи, визначає найкращу.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з підручником

Опрацювання статті підручника про поему Дж. Байрона.

Обговорення статті за запитаннями вчителя або підручника.

Слово вчителя

Поема Дж. Байрона «Мазепа» має складну будову. Центральне місце в ній займає опис шаленого бігу коня. Яку роль він відіграє? Чому Байрон саме так побудував твір? Розберемося на уроці під час аналізу сюжету та композиції поеми.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виразне читання твору

Які епізоди поеми вас захопили, схвилювали? Чому? Виразно прочитайте епізод поеми, що сподобався вам найбільше.

 Виконання завдань(робота в парах)

1. Виділіть у поемі композиційні частини. Придумайте та запишіть заголовок до кожної з них.

2. Згадайте, що називають сюжетом. Назвіть елементи сюжету.

3. Виділіть у сюжеті поеми події, що складають її експозицію, зав’‎язку, кульмінацію та розв’‎язку. За результатами роботи заповніть таблицю.

СЮЖЕТ ПОЕМИ «МАЗЕПА»

Елементи сюжету

 

Події поеми

   

Пари учнів представляють результати виконання завдань.

Бесіда

1. Тексту поеми передують уривки з «Історії Карла XII» Вольтера. Яку роль вони відіграють у композиції твору, розумінні авторського задуму? Для чого Байрон включив їх до тексту поеми?

2. Які події обрамлюють розповідь Мазепи? Навіщо, на ваш погляд, автору знадобилася сюжетна рамка? Як ці події допомагають розкрити характер головного героя твору?

3. Чому центральним епізодом поеми стає смертельний біг коня?

4. За допомогою яких художніх засобів перекладач Дмитро Загул відтворив шалений біг коня та почуття приреченого на кару юнака? Запишіть назви та приклади використаних засобів.

5. Байрон неодноразово згадує коней, тричі описує їхню загибель під вершниками. Чому, на вашу думку, поет постійно повертається до образу коня?

6. Пригадайте, що таке символ. Чи можна вважати образ коня символічним? Що він може символізувати?

Пояснення вчителя. Символ — це багатозначний образ. Таким є образ коня в поемі. По-перше, він символізує удачу, людську долю: Карл XII двічі втрачає своїх скакунів під час утечі, і це означає, що щастя полишило монарха та його військо. Мазепа ж, навпаки, вижив сам і зберіг свого коня. Ще один кінь у творі — та дика тварина, яка несла Мазепу через степи й ліси з Польщі в Україну. Він є втіленням смерті, нестримної пристрасті героя, кари небесної. Разом із тим саме кінь повернув Мазепі волю, принісши його до козацьких земель і до слави. Отже, кінь — це ще й символ волі.

7. Яку думку намагався розкрити автор за допомогою символічного образу коня?

8. Які ще символічні образи твору ви можете назвати? (Романтична символіка твору пов’‎язана з образами природи. Бурхливі потоки, вітри, хвилі уособлюють пристрасті, що охопили серце героя. Вороння символізує смерть, а схід сонцянадію на повернення життя.)

9. Запишіть символічні образи та їхнє значення в зошити.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план характеристики головного героя поеми Дж. Байрона «Мазепа».