ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О.С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О.С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: повторити з учнями відомості про основні етапи життєвого і творчого шляху О.С. Пушкіна, його зв'язки з Україною, визначити провідні теми та мотиви лірики поета, обговорити значення творчості Пушкіна для російської та світової літератури; розвивати навички роботи в групах, уміння готувати повідомлення, виступати перед аудиторією; прищеплювати інтерес до особистості та творчості О.С. Пушкіна, естетичний смак.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи життя і творчості Пушкіна, його внесок у духовну скарбницю російської та світової літератури, визначати провідні теми й мотиви ліричних творів поета; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: підручник, матеріали для презентації учнівських повідомлень, картки з віршем 0. Пушкіна «19 жовтня 1825 року» (одна на парту).

Тип уроку: комбінований урок (узагальнення вивченого матеріалу, вивчення нового матеріалу).

Перебіг уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами перевірки контрольних творів.

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що вам відомо про життя О.С. Пушкіна?

2. Які твори поета ви вивчали в школі або читали самостійно?

3. Який твір поета ваш улюблений? Чим він вам подобається?

Слово вчителя

Класик російської літератури другої половини XIX століття Федір Достоєвський сказав про Пушкіна: «Скарби мистецтва та художнього прозріння залишені нашим великим поетом, ніби вказівка для майбутніх художників... Не було б Пушкіна, не було б і інших талантів, які прийшли за ним». Чому Достоєвський вважав творчість поета настільки важливою для розвитку мистецтва слова? Роль і значення Олександра Пушкіна в російській та світовій літературі ми з’‎ясуємо на цьому уроці.

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання біографічної статті підручника про О. С Пушкіна. Учні читають статтю та заповнюють таблицю.

ПЕРІОДИ ЖИТТЄВОГО Й ТВОРЧОГО ШЛЯХУ О.С. ПУШКІНА

Періоди життя

Основні

події

Найвідоміші твори

1. Навчання в Ліцеї (1811-1817)

   

2. Петербурзький період (1817-1820)

   

3. Південне заслання (1820-1824)

   

4. Північне заслання (1824-1826)

   

5. Московський період (1826-1830)

   

6. Болдинська осінь (1830)

   

7. Життя та творчість 1830-х років (1831—1837)

   

Повідомлення учнів

Першою виступає група краєзнавців, яка готувала повідомлення «0. С. Пушкін і Україна». Клас складає тези доповіді. Другою виступає група біографів, яка готувала повідомлення «Цікаві факти про О. С. Пушкіна», третьою — група літературознавців із повідомленням «Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури».

Слово вчителя

ПЛАН

1.Риси класицизму, романтизму та реалізму в творчості О. Пушкіна.

2. Провідні теми і мотиви його поезії:

а)тема свободи;

б) громадянсько-патріотична тема;

в) тема призначення поета і поезії;

г) тема дружби;

д) вірші про кохання;

е) філософська лірика.

Під час розповіді вчителя учні записують провідні теми та мотиви творчості О. С. Пушкіна.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Що нового ви довідалися про поета сьогодні на уроці? Який факт із життя Пушкіна вас здивував? Чому?

2. Як доля поета пов’‎язана з Україною? Які українські міста відвідував митець?

3. Хто з українських класиків перекладав твори Пушкіна?

4. У чому полягає значення Пушкіна для російської та світової літератури?

5. Що називають темою та мотивом? Які провідні теми та мотиви виокремлюють у ліричних творах Пушкіна?

Виконання завдання

Пригадайте вивчений у 7-му класі вірш О. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». До якої тематичної групи його можна віднести? Які мотиви є в ньому провідними?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання віршів О. С. Пушкіна «До А.П. Керн» («Я пам’‎ятаю мить чудову...»), «Я вас кохав...» (за бажанням — напам’‎ять).

Індивідуальне завдання. Підготувати стислі повідомлення про адресатів віршів А.П. Керн та А. О. Оленіну.