ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттям «реалізм», його основними особливостями, розповісти про взаємодію романтизму і реалізму в романі «Євгеній Онєгін», виявити ознаки романтизму та реалізму в творі; розвивати літературознавчу компетентність, аналітичне мислення, вміння узагальнювати, порівнювати, працювати в парі; прищеплювати інтерес до творчості Пушкіна.

Компетентності, що формуються: предметні—уміння тлумачити поняття «реалізм», називати основні особливості реалізму, виявляти ознаки романтизму та реалізму в романі 0. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)). Обладнання: повний текст роману О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Тип уроку: комбінований урок.

Перебіг уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні відповідають на запитання до статті підручника про роман О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», обговорюють ілюстрації до твору.

III.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які художні напрями ви знаєте?

2. Назвіть особливості романтизму. Чим він відрізняється від інших названих вами літературних напрямів?

3. Які особливості романтизму мають твори, що їх ви вивчали нещодавно?

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ще один літературний напрям, для розвитку якого багато зробив О. С. Пушкін, — про реалізм.

Твір «Євгеній Онєгін» вважають першим реалістичним романом у російській і навіть світовій літературі. Але твір органічно поєднує реалістичні риси з ознаками романтизму. Як відбувається взаємодія романтизму і реалізму в межах роману, проаналізуємо на уроці.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтизм у російській літературі.

2. Ознаки романтизму в творчості Пушкіна.

3. Реалізм як літературний напрям, його становлення й особливості.

4. Перехід Пушкіна на позиції реалізму. Поєднання двох напрямів у творчості поета.

Під час виступу вчителя учні записують визначення поняття «реалізм».

Бесіда

1. Уважно прочитайте вступ до роману. У яких рядках поет підкреслює суперечливість твору, поєднання в ньому різних картин, взаємозаперечних інтонацій, а отже, різних принципів зображення дійсності? («Та що ж — лиш кілька глав пістрявих / Тобі в дарунок я зібрав, / Напівсмішних, напівпечальних, / Простонародних, ідеальних, / Недбалий плід моїх забав...»)

2. Онєгін утілює деякі риси байронічного героя. Прочитайте на картках строфи з першої пісні твору Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Які риси героя цієї поеми успадкував Євгеній?

3. Із якою інтонацією говорять про своїх героїв англійський і російський поети?

4. Чим відрізняються один від одного герої Байрона і Пушкіна?

5. У романтичних поемах Пушкіна немає повідомлень про минуле героїв, про умови та обставини їхнього життя, формування їхніх характерів, зазвичай не сказано про причину протистояння героя з оточенням. А що ми спостерігаємо в романі «Євгеній Онєгін»? Під час відповіді використовуйте цитати з тексту.

6. Дія романтичних поем Байрона і Пушкіна розгортається в незвичному для героя оточенні (у дикій природі, серед народів, які не зазнали негативного впливу цивілізації). Це підкреслює незвичайність, винятковість героя. Чи можна те саме сказати про роман Пушкіна? Аргументуйте свою відповідь.

7. Пригадайте, чи можна знайти в романтичних поемах побутові подробиці, описи щоденного життя героїв.

8. Чи зображує Пушкін у своєму романі побут? Обґрунтуйте відповідь цитатами з твору.

9. Спробуйте навести приклад із роману, коли побут, традиції, звички обумовлюють характер та світосприйняття героя.

10. Для романтиків буденне життя було чимось другорядним, іноді навіть таким, що заслуговує на осуд. До творів могли вводити або екзотичний побут чужих народів, або старовинний — свого. Він поетизувався, а сучасний простонародний, чиновницький або світський побут сприймався сатирично. Як ставиться до повсякденності Пушкін?

11. Чи мають рацію критики, які стверджують, що поет умів бачити красу в звичайному, буденному?

12. Пригадайте, як зображено пейзаж у вивченій поемі Байрона(«Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда»).Порівняйте з зображенням природи в романі Пушкіна.(У романі постають картини російської природи в різні пори року, її зображення підкреслено приземлене, буденне на противагу екзотичним картинам природи з романтичних поем, у яких пейзаж є засобом вираження бурхливих пристрастей та переживань романтичного героя, тому рясніє зображенням диких стихій.)

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання (робота в парах)

За результатами бесіди складіть схему «Ознаки романтизму та реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»».

Пари учнів презентують результати роботи.

Заключне слово вчителя

Як показав аналіз роману О. С. Пушкіна, в ньому переплелись ознаки романтизму і реалізму. Онєгін має спільні риси з образами романтичних героїв, насамперед байронічного типу: розчарування, песимізм, рання втома від життя. Але Пушкін не романтизує психічний стан героя, навпаки, знімає з нього ореол романтичної «світової скорботи», дає йому прозаїчну назву — «нудьга». Автор не робить героя загадковим, не вдається до навмисної недомовленості. Він детально досліджує причини нудьги Онєгіна, знайомить читача з його звичками та способом проводити час. Романтики не зображували «низькі» реалії навколишнього життя, натомість на сторінках «Євгенія Онєгіна» сучасна автору дійсність широко представлена.

Реалізм полягає не лише в точному і конкретному відтворенні зовнішніх форм життя. Він передбачає проникнення в суть суспільних відносин, конфліктів епохи, людських характерів. Саме це ми бачимо в романі «Євгеній Онєгін», що показав найістотніші сторони життя тогочасного російського суспільства.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання за варіантами. І варіант — скласти план характеристики Євгенія Онєгіна. II варіант — скласти план порівняльної характеристики Євгенія Онєгіна і Володимира Ленського. IIIваріант — скласти план характеристики Тетяни Ларіної.