ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образну систему роману «Євгеній Онєгін», схарактеризувати образи Онєгіна, Ленського, Тетяни Ларіної, виявити авторське ставлення до них; розвивати аналітичне та критичне мислення, усне мовлення, вміння формулювати та обґрунтовувати власну думку, вміння працювати в групі та в парі; виховувати високі моральні якості — гідність, вірність, благородство.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи героїв роману «Євгеній Онєгін», розкривати мотиви вчинків героїв, формулювати проблеми, пов'язані з образами героїв; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом, складати план тексту). Обладнання: повний текст роману О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У центрі роману О. С. Пушкіна — фігура «молодого гульвіси», в якому рано «почуття пригасли». Його ім’‎ям названо твір. Чим увагу поета привернув такий тип розчарованого героя? Які проблеми розкрив поет за допомогою цього образу? Яку роль у романі відіграють інші персонажі — Володимир Ленський, Тетяна та Ольга Ларіни? На ці та інші питання відповімо на уроці.

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Яке враження у вас склалося про Євгенія Онєгіна на початку читання твору? Чи змінив його фінал роману?

2. На ваш погляд, Онєгін — це позитивний чи негативний герой? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Що вплинуло на формування характеру Онєгіна? Як залежать учинки головного героя від рис його характеру? Як на його вчинки впливають зовнішні обставини?

4. На перший погляд Онєгін може здатися людиною нецікавою, з поверхневим вихованням і порожньою душею, звичайним світським франтом. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою?

5. Чому героя, якому ще немає й тридцяти, уже все розчарувало, чому він відчув духовну кризу?

6. Як ви гадаєте, чи зможе Онєгін коли-небудь подолати кризу? Обґрунтуйте свою відповідь.

7. Традиційно літературознавці відносять Онєгіна до типу «зайвої людини». Запишіть визначення поняття «зайва людина». Поміркуйте, чому Онєгіна вважають представником цього літературного типу.

«Зайва людина» — це герой, який належить до вищого, привілейованого стану (дворянства), людина розумна, обдарована, чутлива, але нездатна реалізувати себе, і це спричиняє її страждання.

8. Як ви вважаєте, чим і чому тип «зайвої людини» зацікавив Пушкіна?

9. Схарактеризуйте образ Володимира Ленського.

10. Чому дослідники називають Ленського романтиком?

Пояснення вчителя. На романтизм Ленського вказує багато деталей. По-перше, слова про те, що на нього вплинули корифеї німецького романтизму Ф. Шиллер і Й. В. Ґете, а також філософ-ідеаліст І. Кант: «Під небом Шиллера і Ґете / Він їхнім полум’‎ям зайнявсь / І дзвону лірному віддавсь»; «поклонник Канта». По-друге, вірші Ленського присвячені улюбленим темам романтиків: темі нещасливого кохання («співав про муки і печаль»), далеких від цивілізації країв, світу природи («про дальні пущі та лани»), раннього згасання почуттів («співав, що в’‎яне серця цвіт»).)

11. Із якими почуттями Пушкін говорить про Ленського?

12. Чому Євгеній і Володимир потоваришували?

13. Яка роль Ленського в долі та розкритті характеру Онєгіна?

14. Як, на ваш погляд, Онєгіна характеризує те, що він не відмовився від дуелі з Ленським?

Перевірка домашнього завдання

Учні, що виконували І і II варіанти домашнього завдання, презентують складені вдома плани характеристики Євгенія Онєгіна та порівняльної характеристики Онєгіна й Ленського. Учитель корегує плани.

Виконання завдання (робота в групах)

Складіть письмову характеристику героя (героїв) твору за планом, враховуючи результати обговорення на уроці. 1 група характеризує Євгенія Онєгіна, 2 група складає порівняльну характеристику Онєгіна і Ленського.

Учні презентують результати роботи.

Бесіда

1. Чим вас привабив образ Тетяни Ларіної?

2. Як до героїні ставиться автор?

3. Як змінюються зовнішній вигляд і внутрішній світ Тетяни від початку до кінця роману? Яку роль у розкритті її образу відіграє Ольга Ларіна?

4. За нормами поведінки початку XIX ст. для дівчини було неприпустимим розпочати листування з незнайомою людиною і першою зізнатися в коханні. Як характеризує Тетяну Ларіну те, що вона написала листа до Онєгіна?

5. Якою була реакція Тетяни на «строгу» промову Євгенія, який щойно отримав її листа? Як ви гадаєте, що в цю мить відчувала героїня?

6. Подумайте, з якою метою Пушкін увів у роман сон Тетяни.

7. Чому Онєгін, з його холодним серцем і розумом, закохався в Тетяну, коли зустрів її в Петербурзі?

8. Як ви гадаєте, чи був би Онєгін щасливим, якби відповів на почуття юної Тетяни? А сама Тетяна?

9. Ф.М. Достоєвський стверджував: «Імовірно, Пушкін зробив би краще, якби назвав свою поему іменем Тетяни, а не Онєгіна, бо вона, безперечно, є головною героїнею твору». Чи згодні ви з думкою письменника? Чому?

Перевірка домашнього завдання

Учні, що виконували III варіант домашнього завдання, презентують складений удома план характеристики Тетяни Ларіної. Учитель корегує плани.

Виконання завдання (робота в парах)

Складіть письмову характеристику героїні роману за планом.

Двоє учнів презентують результати роботи, клас доповнює їхню відповідь.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Проблемні питання

1. Які проблеми розкрив Пушкін за допомогою образу Євгенія Онєгіна? Чому він провів свого героя через розчарування і випробування коханням?

2. Які відмінності є в характерах Євгенія Онєгіна, Володимира Ленського і Тетяни Ларіної?

3. Що об’‎єднує героїв роману?

Пояснення вчителя. Головні герої роману мають різний життєвий досвід, погляди, ідеали, вони різні за віком. Проте їх зближує несхожість із людьми свого кола, напружене внутрішнє життя, незадоволення власним існуванням і, нарешті, трагічна доля.

4. У чому причина особистих трагедій героїв? Дослідники вважають, що Пушкін засуджує своїх улюблених героїв за те, що у вирішальні миті вони відступають під тиском забобонів, правил і норм світу. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

5. Поміркуйте, чому автор наділив своїх героїв трагічними долями.(Із трагічними долями головних героїв пов’‎язане вирішення центрального питання творупро можливість духовної та моральної свободи в сучасному суспільстві.)

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання за варіантами. Визначити та записати теми ліричних відступів у главах роману. І варіант — перша та друга глави, II варіант — третя і четверта, III варіант — п’‎ята і шоста, IV варіант — сьома і восьма.