РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів з історією створення роману «Герой нашого часу», поняттям «оповідач», проаналізувати особливості композиції та сюжету твору, його оповідної системи; розвивати літературознавчу компетентність, навички аналізу епічного твору, вміння працювати в групі та в парі, узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М.Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу», аналізувати систему оповідачів у творі; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати спостережень за віршем М. Т Рильського і його перекладом твору М. Ю. Лермонтова.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Яке враження на вас справив роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»?

2. Яка з частин твору вам особливо сподобалася? Чому?

3. Хто з героїв вам запам’‎ятався? Чим?

4. На героя якого вивченого твору (або героїв яких творів) схожий Печорін? Чим саме?

Слово вчителя

1840 року Лермонтов завершив роботу над романом «Герой нашого часу». Твір став новаторським для російської літератури. У ньому для читача було незвичним усе: і жанр, і нова художня концепція людини, і поєднання об’‎єктивної (від третьої особи) і суб’‎єктивної (від першої особи) оповіді. Роман вразив не тільки звичайних читачів — його високо оцінили критики та письменники. Навіть через сто років він залишився недосяжним взірцем. Ось як про нього писав класик російської літератури XX століття Олексій Толстой: «Лермонтов прозаїк — це диво, це те, до чого ми зараз, через сто років, повинні прагнути... Тут є все. Це глибоко і людяно. Цю прозу міг створити тільки геній. Із цієї прози вийшли і Тургенєв, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов». Отже, почнемо знайомство із видатним твором Михайла Лермонтова.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення та публікації роману «Герой нашого часу».

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом роману «Герой нашого часу». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом «чому».

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про сюжет і композицію роману «Герой нашого часу».

Слово вчителя

Учитель розповідає про систему оповідачів у творі. Учні записують визначення поняття «оповідач».

Оповідач — особа, від якої ведеться розповідь у творі. Оповідач — такий самий вигаданий образ, як і інші герої, тому його не можна плутати з автором — реальною людиною, яка написала твір.

Бесіда

1. Розкажіть про особливості композиції роману.

2. Чому в творі порушено хронологічну послідовність подій? Із якою метою Лермонтов побудував композицію саме так?(Композиція роману допомагає поступово розкривати образ головного героя. Неоднозначність характеру Печоріна показано за допомогою: 1) дослідження його взаємин із оточенням, за якими спостерігають сторонні люди; 2) самоаналізу героя, який, розмірковує над своїм життєвим шляхом, причинами невдач та розчарувань.)

3. У яких відомих вам творах літератури або кіно порушується хронологія подій? Для чого, на вашу думку, автори використали цей прийом?

4. Назвіть особливості сюжету твору.(Сюжет роману фрагментарний. Кожна частина твору є цілком самостійною.)

5. Що об’‎єднує всі частини твору?(Частини твору об’‎єднує образ Печоріна і авторський задумнамалювати портрет, що відображатиме вади покоління.)

6. Чи можна в загальному сюжеті роману виділити експозицію, зав’‎язку, кульмінацію та розв’‎язку?(У творі немає експозиції: читач нічого не знає про життя Печоріна до його приїзду на Кавказ, про його родину, виховання, освіту, не знає, чому герой опинився на Кавказі. Немає в сюжеті й зав’‎язкиобставин приїзду Печоріна на Кавказ. Саму дію представлено як низку епізодів із життя головного героя, описаних у п’‎яти повістях. Тому в романі п’‎ять кульмінацій. У творі є розв’‎язка: це вміщене в передмові до «Журналу Печоріна» повідомлення про те, що головний герой, повертаючись із Персії, помер. Таким чином, загальна сюжетна лінія роману представлена тільки кульмінаціями і розв’‎язкою.)

Виконання завдання (робота в групах)

Виділіть елементи сюжету в одній із повістей роману. 1 група працює з розділом «Бела», 2 група — з розділом «Максим Максимич», З група — з розділом «Тамань», 4 група — з розділом «Княжна Мері», 5 група — з розділом «Фаталіст».

Учні презентують результати роботи.

Бесіда

1. У чому відмінності між образами автора і оповідача? Оповідача і героя?

2. Від чиєї особи ведеться розповідь у кожній частині роману?

3. Яку роль відіграє зміна оповідача?

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдань (робота в парах)

1. Складіть таблицю.

ХРОНОЛОГІЧНЕ І ФАКТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Хронологічне розташування розділів

Фактичне розташування розділів

   
 

2. Заповніть таблицю.

СИСТЕМА ОПОВІДАЧІВ У РОМАНІ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Назва розділу

Оповідач

   

Учні презентують заповнені таблиці.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати для характеристики образу Григорія Печоріна.