КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів із теми «Творчість М.Ю. Лермонтова»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні —уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Укажіть тему вірша «І нудно і сумно...».

А Тема кохання;

Б тема самотності;

В патріотична тема;

Г тема ролі поезії.

Відповідь: Б.

2. Переспівом твору якого поета є вірш «Сосна»?

А Дж. Байрона;

Б Ф. Шиллера;

В Г. Гейне;

Г О. С. Пушкіна.

Відповідь: В.

3. Де вперше зустрілися оповідач і Максим Максимич (роман «Герой нашого часу»)?

А Поблизу гори Машук;

Б у рибальському селищі на березі Чорного моря;

В поблизу лікувальних джерел у П’‎ятигорську;

Г під Койшаурською горою.

Відповідь: Г.

4. Яким розділом відкривається «Журнал Печоріна» (роман «Герой нашого часу»)?

А «Княжна Мері»;

Б «Бела»;

В «Тамань»;

Г «Фаталіст».

Відповідь: В.

5. У яких містах відбуваються події, описані в розділі «Княжна Мері» («Герой нашого часу»)?

А У Тамані та Ялті;

Б у Тифлісі та П’‎ятигорську;

D у Тамані й Катеринодарі;

Г у П’‎ятигорську і Кисловодську.

Відповідь: Г.

6. Ознаки яких літературних напрямів поєднуються в романі «Герой нашого часу»?

А Романтизму і реалізму;

Б класицизму і реалізму;

В класицизму і романтизму;

Г реалізму і сентименталізму.

Відповідь: А.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману «Герой нашого часу».

1 ...був малий на зріст, і худий, і слабкий, як дитина; одна нога була в нього коротша за другу, як у Байрона; в порівнянні з тулубом голова його здавалася величезною: він стриг волосся під гребінець...

2 Він був середній на зріст; рівний, тонкий стан його й широкі плечі доводили міцну статуру, здатну переносити всі труднощі кочового життя і зміни клімату, яку не перемогли ні розпуста столичного життя, ні бурі душевні...

3 І справді, вона була гарна: висока, тоненька, очі чорні, як у гірської сарни, так і зазирали нам в душу.

А Печорін

Б Бела

В Віра

Г Вернер

Відповідь: 1Г, 2А, ЗБ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте хронологічну послідовність частин роману «Герой нашого часу».

А «Бела»

Б «Княжна Мері»

В « Максим Максимич »

Г «Передмова до «Журналу Печоріна»

Д «Тамань»

Е «Фаталіст»

Відповідь: ІД, 2Б, ЗЕ, 4А, 5В, 6Г.

9. Назвіть провідні теми лірики М.Ю. Лермонтова.

Відповідь: 1) тема самотності; 2) тема ролі поета і призначення поезії; 3) тема батьківщини; 4) тема кохання.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із вірша «На дорогу йду я в самотині...» та виконайте завдання 10, 11.

Небеса прекрасні та безкраї!

Спить земля в промінні голубім...

Чом же серце з боллю завмирає?

Жду чого? Жалію я за чим?

10. Випишіть з уривка художні засоби, назвіть їх.

Відповідь: епітети — «прекрасні», «безкраї», «голубім», метафори — «спить земля», «серце з боллю завмирає»; риторичні запитання — «Чом же серце з боллю завмирає? Жду чого? Жалію я за чим?».

11. Схарактеризуйте передані в уривку почуття ліричного героя.

Відповідь: в уривку передано захоплення красою природи, її величчю і водночас розпач, подив.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Яким я уявляю ліричного героя поезії М. Ю. Лєрмонтова.

Б Значення назви роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Варіант II

Початковий рівень

1. До якої тематичної групи лірики належить вірш «Сосна» М.Ю. Лермонтова?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г філософська лірика.

Відповідь: Г.

2. Чого жадає ліричний герой вірша «На дорогу йду я в самотині...»?

А Кохання;

Б волі та спокою;

В залишити батьківщину;

Г подвигу в ім’‎я коханої.

Відповідь: Б.

3. До якого різновиду роману належить твір «Герой нашого часу»?

А Філософсько-психологічного;

Б історичного;

В побутового;

Г соціального.

Відповідь: А.

4. Від кого оповідач у романі «Герой нашого часу» дізнається історію Печоріна і Бели?

А Від самого Печоріна;

Б від Максима Максимича;

В від Азамата;

Г від Казбича.

Відповідь: Б.

5. Хто з персонажів твору «Герой нашого часу» є пародійним двійником Печоріна?

А Вернер;

Б Вулич;

В Грушницький;

Г Максим Максимич.

Відповідь: В.

6. Що означає слово «фаталіст»?

А Людина, яка вірить у дива;

Б прихильник монархії;

В людина, яка вірить у долю, приреченість;

Г самовпевнена, самозакохана людина.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману «Герой нашого часу».

1 ...Пика в нього була достеменно розбійницька: маленький, сухий, широкоплечий. <...> А вже спритний, спритний був, наче біс! Бешмет завжди порваний, у латках, а зброя у сріблі.

2 3 виду було йому років п’‎ятдесят; смаглявий колір обличчя його показував, що воно давно знайоме з закавказьким сонцем, і передчасно посивілі вуса не пасували до його твердої ходи та бадьорого вигляду.

3 У неї такі оксамитові очі — саме оксамитові <...>; нижні й верхні вії такі довгі, що промені сонця не відображаються в її зіницях.

А Казбич

Б Бела

В Максим Максимич

Г Мері

Відповідь: 1А, 2В, ЗГ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте послідовність розміщення розділів у романі «Герой нашого часу».

А «Бела»

Б «Княжна Мері»

В «Максим Максимич»

Г Передмова до «Журналу Печоріна»

Д «Тамань»

Е «Фаталіст»

Відповідь: 1 А, 2В, ЗГ, 4Д, 5Б, 6Е.

9. Назвіть ознаки романтизму в романі «Герой нашого часу».

Відповідь: 1) увага до внутрішнього світу особистості, зображення внутрішнього життя; 2) близькість Печоріна до романтичних героїв (він самотній, його не зрозуміє оточення, він протистоїть горянам., контрабандистам, «водяному товариству»); 3) зображення незвичайних обставин, вибір «екзотичного» місця дії — Кавказу.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману «Герой нашого часу» і виконайте завдання 10, 11.

Говорить він швидко і мудровано: він із тих людей, які на всі випадки життя мають готові пишні фрази, кого просто прекрасне не зворушує і які поважно драпіруються в незвичайні почуття, піднесені пристрасті та виняткові страждання. <...> У їхній душі часто багато добрих якостей, однак немає й на копійку поезії.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть використані в характеристиці художні засоби.

Відповідь: в уривку йдеться про Грушницького; епітети — «пишні», «піднесені», «виняткові», метафора — «поважно драпіруються в незвичайні почуття», фразеологізм — «немає й на копійку».

11. Стисло схарактеризуйте названого героя.

Відповідь: Грушницький — не дуже розумна, самозакохана й марнославна людина. Щоб привернути до себе увагу, він одягає маску трагічної таємничості. Грушницький не вміє з гідністю приймати поразки, миритися, заради помсти готовий піти на підлість.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Мій улюблений вірш М. Ю. Лєрмонтова.

Б Моральні проблеми, розкриті в романі М. Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати повідомлення «В.Г. Бєлінський — теоретик реалізму» (група літературознавців), проект «Реалізм в образотворчому мистецтві» (група мистецтвознавців).

Випереджувальне завдання до уроку №42. Читати повний текст повісті О.де Бальзака «Гобсек».