КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів із теми «Творчість М.Ю. Лермонтова»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні —уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Укажіть тему вірша «І нудно і сумно...».

А Тема кохання;

Б тема самотності;

В патріотична тема;

Г тема ролі поезії.

Відповідь: Б.

2. Переспівом твору якого поета є вірш «Сосна»?

А Дж. Байрона;

Б Ф. Шиллера;

В Г. Гейне;

Г О. С. Пушкіна.

Відповідь: В.

3. Де вперше зустрілися оповідач і Максим Максимич (роман «Герой нашого часу»)?

А Поблизу гори Машук;

Б у рибальському селищі на березі Чорного моря;

В поблизу лікувальних джерел у П’‎ятигорську;

Г під Койшаурською горою.

Відповідь: Г.

4. Яким розділом відкривається «Журнал Печоріна» (роман «Герой нашого часу»)?

А «Княжна Мері»;

Б «Бела»;

В «Тамань»;

Г «Фаталіст».

Відповідь: В.

5. У яких містах відбуваються події, описані в розділі «Княжна Мері» («Герой нашого часу»)?

А У Тамані та Ялті;

Б у Тифлісі та П’‎ятигорську;

D у Тамані й Катеринодарі;

Г у П’‎ятигорську і Кисловодську.

Відповідь: Г.

6. Ознаки яких літературних напрямів поєднуються в романі «Герой нашого часу»?

А Романтизму і реалізму;

Б класицизму і реалізму;

В класицизму і романтизму;

Г реалізму і сентименталізму.

Відповідь: А.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману «Герой нашого часу».

1 ...був малий на зріст, і худий, і слабкий, як дитина; одна нога була в нього коротша за другу, як у Байрона; в порівнянні з тулубом голова його здавалася величезною: він стриг волосся під гребінець...

2 Він був середній на зріст; рівний, тонкий стан його й широкі плечі доводили міцну статуру, здатну переносити всі труднощі кочового життя і зміни клімату, яку не перемогли ні розпуста столичного життя, ні бурі душевні...

3 І справді, вона була гарна: висока, тоненька, очі чорні, як у гірської сарни, так і зазирали нам в душу.

А Печорін

Б Бела

В Віра

Г Вернер

Відповідь: 1Г, 2А, ЗБ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте хронологічну послідовність частин роману «Герой нашого часу».

А «Бела»

Б «Княжна Мері»

В « Максим Максимич »

Г «Передмова до «Журналу Печоріна»

Д «Тамань»

Е «Фаталіст»

Відповідь: ІД, 2Б, ЗЕ, 4А, 5В, 6Г.

9. Назвіть провідні теми лірики М.Ю. Лермонтова.

Відповідь: 1) тема самотності; 2) тема ролі поета і призначення поезії; 3) тема батьківщини; 4) тема кохання.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із вірша «На дорогу йду я в самотині...» та виконайте завдання 10, 11.

Небеса прекрасні та безкраї!

Спить земля в промінні голубім...

Чом же серце з боллю завмирає?

Жду чого? Жалію я за чим?

10. Випишіть з уривка художні засоби, назвіть їх.

Відповідь: епітети — «прекрасні», «безкраї», «голубім», метафори — «спить земля», «серце з боллю завмирає»; риторичні запитання — «Чом же серце з боллю завмирає? Жду чого? Жалію я за чим?».

11. Схарактеризуйте передані в уривку почуття ліричного героя.

Відповідь: в уривку передано захоплення красою природи, її величчю і водночас розпач, подив.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Яким я уявляю ліричного героя поезії М. Ю. Лєрмонтова.

Б Значення назви роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Варіант II

Початковий рівень

1. До якої тематичної групи лірики належить вірш «Сосна» М.Ю. Лермонтова?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г філософська лірика.

Відповідь: Г.

2. Чого жадає ліричний герой вірша «На дорогу йду я в самотині...»?

А Кохання;

Б волі та спокою;

В залишити батьківщину;

Г подвигу в ім’‎я коханої.

Відповідь: Б.

3. До якого різновиду роману належить твір «Герой нашого часу»?

А Філософсько-психологічного;

Б історичного;

В побутового;

Г соціального.

Відповідь: А.

4. Від кого оповідач у романі «Герой нашого часу» дізнається історію Печоріна і Бели?

А Від самого Печоріна;

Б від Максима Максимича;

В від Азамата;

Г від Казбича.

Відповідь: Б.

5. Хто з персонажів твору «Герой нашого часу» є пародійним двійником Печоріна?

А Вернер;

Б Вулич;

В Грушницький;

Г Максим Максимич.

Відповідь: В.

6. Що означає слово «фаталіст»?

А Людина, яка вірить у дива;

Б прихильник монархії;

В людина, яка вірить у долю, приреченість;

Г самовпевнена, самозакохана людина.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману «Герой нашого часу».

1 ...Пика в нього була достеменно розбійницька: маленький, сухий, широкоплечий. <...> А вже спритний, спритний був, наче біс! Бешмет завжди порваний, у латках, а зброя у сріблі.

2 3 виду було йому років п’‎ятдесят; смаглявий колір обличчя його показував, що воно давно знайоме з закавказьким сонцем, і передчасно посивілі вуса не пасували до його твердої ходи та бадьорого вигляду.

3 У неї такі оксамитові очі — саме оксамитові <...>; нижні й верхні вії такі довгі, що промені сонця не відображаються в її зіницях.

А Казбич

Б Бела

В Максим Максимич

Г Мері

Відповідь: 1А, 2В, ЗГ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте послідовність розміщення розділів у романі «Герой нашого часу».

А «Бела»

Б «Княжна Мері»

В «Максим Максимич»

Г Передмова до «Журналу Печоріна»

Д «Тамань»

Е «Фаталіст»

Відповідь: 1 А, 2В, ЗГ, 4Д, 5Б, 6Е.

9. Назвіть ознаки романтизму в романі «Герой нашого часу».

Відповідь: 1) увага до внутрішнього світу особистості, зображення внутрішнього життя; 2) близькість Печоріна до романтичних героїв (він самотній, його не зрозуміє оточення, він протистоїть горянам., контрабандистам, «водяному товариству»); 3) зображення незвичайних обставин, вибір «екзотичного» місця дії — Кавказу.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману «Герой нашого часу» і виконайте завдання 10, 11.

Говорить він швидко і мудровано: він із тих людей, які на всі випадки життя мають готові пишні фрази, кого просто прекрасне не зворушує і які поважно драпіруються в незвичайні почуття, піднесені пристрасті та виняткові страждання. <...> У їхній душі часто багато добрих якостей, однак немає й на копійку поезії.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть використані в характеристиці художні засоби.

Відповідь: в уривку йдеться про Грушницького; епітети — «пишні», «піднесені», «виняткові», метафора — «поважно драпіруються в незвичайні почуття», фразеологізм — «немає й на копійку».

11. Стисло схарактеризуйте названого героя.

Відповідь: Грушницький — не дуже розумна, самозакохана й марнославна людина. Щоб привернути до себе увагу, він одягає маску трагічної таємничості. Грушницький не вміє з гідністю приймати поразки, миритися, заради помсти готовий піти на підлість.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Мій улюблений вірш М. Ю. Лєрмонтова.

Б Моральні проблеми, розкриті в романі М. Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати повідомлення «В.Г. Бєлінський — теоретик реалізму» (група літературознавців), проект «Реалізм в образотворчому мистецтві» (група мистецтвознавців).

Випереджувальне завдання до уроку №42. Читати повний текст повісті О.де Бальзака «Гобсек».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.