ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛІЗМУ З ІНШИМИ МИСТЕЦЬКИМИ НАПРЯМАМИ XIX СТОЛІТТЯ (РОМАНТИЗМОМ, НАТУРАЛІЗМОМ) - РЕАЛІЗМ

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛІЗМУ З ІНШИМИ МИСТЕЦЬКИМИ НАПРЯМАМИ XIX СТОЛІТТЯ (РОМАНТИЗМОМ, НАТУРАЛІЗМОМ) - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів з історією формування та провідними ознаками реалізму, з поняттям «натуралізм»; дослідити з учнями взаємодію реалізму з іншими мистецькими напрямами XIX ст., принципи реалізму, які висунув теоретик напряму В.Г. Бєлінський; розглянути твори художників-реалістів; розвивати літературознавчі компетентності, аналітичне мислення, вміння працювати в групі, самостійно готувати повідомлення та проект, уміння вести дискусію; виховувати інтерес до мистецтва слова та образотворчого мистецтва, розширювати світогляд.

Компетентності, що формуються: предметні— уміння давати визначення поняттю «реалізм», називати його провідні ознаки, виявляти їх у прочитаних творах, розуміти особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом); ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), математична компетентність (уміння чітко формулювати визначення; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень).

Обладнання: підручник, матеріали для презентації учнівських повідомлення та проекту, картки з уривками статті О.М. Меліхова «Романтизм і реалізм — суперники чи побратими?» (одна на парту).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами тестової контрольної роботи.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Ви вже знайомилися з поняттям «реалізм», коли вивчали літературу доби Просвітництва, творчість О. С. Пушкіна та М.Ю. Лермонтова. Пригадайте, що називають просвітницьким реалізмом. Які його особливості?

2. Які ознаки притаманні реалізму XIX століття?

3. Які риси реалізму втілені у творах О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» та М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»?

Слово вчителя

Літературознавці вважають, що реалізм виник дуже давно, і виділяють кілька його історичних типів: античний, ренесансний, просвітницький, реалізм XIX століття та неореалізм XX століття. Сьогодні ви ознайомитеся з історією формування та ознаками реалізму XIX століття. Цей літературний напрям представляли такі видатні митці, як Оноре де Бальзак, Гі де Мопассан, Проспер Меріме (Франція), Чарльз Діккенс (Англія), Марк Твен, Джек Лондон (СІЛА), Олександр Пушкін, Микола Гоголь, Федір Достоєвський, Іван Тургенєв, Лев Толстой (Росія). На наступних уроках ми звернемося до творчості двох видатних реалістів світової літератури — О. де Бальзака та М.В. Гоголя.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про реалізм, записують визначення поняття «натуралізм», складають схему «Ознаки реалізму».

Повідомлення учнів

Першою виступає група літературознавців, яка готувала повідомлення «В. Г. Бєлінський — теоретик реалізму». Клас складає тези повідомлення.

Другою виступає група мистецтвознавців, яка готувала проект «Реалізм в образотворчому мистецтві».

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Коли почав формуватися реалізм? Які чинники зумовили появу цього літературного напряму?

2. Назвіть характерні ознаки реалізму.

3. Що називають натуралізмом?

4. Як відбувалася взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX століття — романтизмом, натуралізмом?

5. Які принципи реалізму висунув у своїх статтях критик В. Г. Бєлінський?

6. Назвіть представників реалізму серед письменників, поетів, художників.

7. Твори яких письменників-реалістів ви вивчали раніше? Які теми та проблеми в них розкрито?

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

У теорії літератури прийнято чітко розмежовувати й іноді навіть протиставляти різні літературні напрями. Але на практиці часом важко віднести певного автора або твір до якогось одного напряму. Про це йдеться в статті О.М. Меліхова «Романтизм і реалізм — суперники чи побратими?» Прочитайте на картках уривки зі статті. Чи згодні ви з її автором? У відповіді використовуйте власні приклади з відомих вам творів.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дочитати повний текст повісті О. де Бальзака «Гобсек».

Групові завдання. Підготувати повідомлення «Зв’‎язок О. де Бальзака з Україною» (група краєзнавців), «Людська комедія» О. де Бальзака: ідейний задум, художня структура, зміст назви» (група літературознавців).