ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА. ЗВ'ЯЗОК ПИСЬМЕННИКА З УКРАЇНОЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПОПЕЇ БАЛЬЗАКА «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ» - РЕАЛІЗМ

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА. ЗВ'ЯЗОК ПИСЬМЕННИКА З УКРАЇНОЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПОПЕЇ БАЛЬЗАКА «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Бальзака, розповісти про зв'язок письменника з Україною, історію створення та структуру «Людської комедії»; перевірити знання змісту повісті «Гобсек»; розвивати вміння працювати в групі, самостійно готувати повідомлення, навички виступу перед аудиторією, усне мовлення; прищеплювати інтерес до особистості та творчості О. де Бальзака.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи життя і творчості О. де Бальзака, зв'язок письменника з Україною, розкривати особливості світогляду письменника, розповідати про історію написання, художню структуру, проблематику епопеї «Людська комедія»; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом; використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень).

Обладнання: підручник, матеріали для презентації учнівських повідомлень.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Бальзак увійшов в історію світової літератури як дуже плідний письменник. Він написав понад 120 великих творів, загальний обсяг яких — близько десяти тисяч аркушів. І це якщо не брати до уваги величезну кількість журнальних статей. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про життєвий і творчий шлях цього унікального митця та задум його грандіозної епопеї «Людська комедія».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають біографічну статтю підручника про О. де Бальзака, складають хронологію його життя та творчості.

Повідомлення учнів

Першою виступає група краєзнавців, яка готувала повідомлення «Зв'язок О. де Бальзака з Україною». Другою — група літературознавців із повідомленням «Людська комедія» О. де Бальзака: ідейний задум, художня структура, зміст назви». Під час виступу групи літературознавців клас складає тези.

Слово вчителя

ПЛАН

1. Історія створення та публікації повісті «Гобсек».

2. Присвята повісті. Роль присвят у творчості Бальзака і, зокрема, в повісті «Гобсек».

Про описані в повісті події, героїв твору та розкриті в ньому проблеми ми поговоримо на наступних уроках. А зараз перевіримо ваше знання тексту повісті.

Літературний диктант

1. Кому присвячено повість «Гобсек»? (Шкільному товаришеві Бальзака.)

2. Коли та де гості пані де Гранльє чують історію Гобсека?(Узимку 1829-1830 рр. у паризькому салоні віконтеси де Гранльє.)

3. Як звали дівчину, закохану в молодого графа де Ресто? (Каміла.)

4. Ким був Дервіль за професією? (Юристом.)

5. Як Дервіль образно називає Гобсека? (Людина-автомат, людина-вексель.)

6. Звідки родом був Гобсек? (З-під Антверпена.)

7. Як звали графиню де Ресто? (Анастасі.)

8. Що графиня де Ресто віддала Гобсекові в обмін на вексель? (Коштовний діамант.)

9. Який титул носив Максим де Трай? (Граф.)

10. Кому граф де Ресто передав право власності на своє майно? (Гобсеку.)

11. Який документ спалила графиня де Ресто? (Котррозписку.)

12. Членом комісії з ліквідації володінь французьких підданих у якій країні призначили Гобсека? (У Гаїті.)

Учні здійснюють перевірку відповідей у парах.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Де і коли народився Оноре де Бальзак? Ким були його батьки? Яку кар’‎єру для сина вони обрали?

2. Як Бальзак розпочинав свій письменницький шлях? Чому перші літературні спроби не принесли йому успіху?

3. Який твір приніс митцеві визнання?

4. Що пов’‎язувало Бальзака з Україною?

5. Назвіть відомі вам твори Оноре де Бальзака.

6. Що таке «Людська комедія»?

7. Що Бальзак обрав предметом зображення в епопеї?

8. Як ви розумієте вислів письменника «Література — це вираження суспільства»?

9. На скільки розділів поділив Бальзак свою епопею? Назвіть їх.

10. Які прийоми письменник використав для надання своїй грандіозній споруді цілісності?

11. До якої частини епопеї «Людська комедія» входить повість « Гобсек » ?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Виділити в повісті О. де Бальзака «Гобсек» елементи сюжету (експозицію, зав’‎язку, розвиток дії та ін.). Заповнити таблицю.

СЮЖЕТ ПОВІСТІ «ГОБСЕК»

Елемент сюжету

Події у творі «Гобсек»

   

Індивідуальне завдання. Підготувати інсценізацію епізоду повісті «Гобсек» (за власним вибором).