СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями сюжетно-композиційні особливості твору «Гобсек», визначити роль прийому розповіді в розповіді, елементи сюжету твору, інсценізувати уривок повісті; розвивати навички аналізу епічного твору, критичне мислення, творчі здібності; прищеплювати прагнення доброчесного життя, інтерес до творчості Бальзака.

Компетентності, що формуються: предметні — уміти встановлювати сюжетно-композиційні особливості повісті «Гобсек», розповідати про ідеї з концепції «Людської комедії», які втілив у творі Бальзак; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст повісті «Гобсек», реквізит для інсценізації, аркуші з уривками передмови Бальзака до «Людської комедії» (один на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні, які готували індивідуальне домашнє завдання, презентують інсценізацію епізоду повісті «Гобсек». Клас обговорює роботу «акторів»: указує на недоліки, відзначає вдалі знахідки.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У повісті «Гобсек» Бальзак майстерно показав руйнівну силу людських пристрастей — розпусти, бездумного потурання власним бажанням, жаги до накопичування матеріальних багатств. На уроці ми зазирнемо до творчої лабораторії письменника, щоб зрозуміти, як йому вдалося в невеликому за обсягом творі вичерпно розкрити цю тему, відтворити психологію героїв, для яких, за словами Гобсека, «переконання й мораль — пусті слова».

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Дайте визначення поняттю «композиція».

2. Які види композиції ви знаєте? Які з цих видів ви спостерігали у вивчених творах?

3. Яку особливість має композиція повісті «Гобсек»?

4. Чому, на ваш погляд, автор використав композиційний прийом оповідання в оповіданні?

Пояснення вчителя. Форма оповідання в оповіданні дозволила авторові подати події під певним кутом зору, адже Дервіль не тільки розповідає про окремі епізоди з життя Гобсека і родини де Ресто, а й дає їм оцінку. Оскільки Дервіль — чесна, порядна людина, читач може довіряти його оцінкам.

5. Як саме Дервіль оцінює драматичні події, свідком і учасником яких йому випало бути? У відповіді використовуйте цитати з твору.

6. Як оцінка подій, що її дає Дервіль, характеризує цього персонажа? Яким ви уявляєте його за світоглядом, моральними принципами?

7. Спробуйте визначити ставлення автора до Дервіля.

8. Поміркуйте, яку роль у композиції твору відіграють епіграф та епізоди в салоні віконтеси де Гранльє.

9. Що називають сюжетом?

10. Скільки сюжетних ліній у повісті «Гобсек»? Яким чином вони поєднані? (У повісті можна виділити три сюжетних лінії: лінію оповідача — адвоката Дервіля, який допоміг віконтесі де Гранльє повернути свої статки, відібрані під час революції; лінія родини де Ресто та лінія лихваря Гобсека. Усі вони об’‎єднані фігурою Гобсека, який відіграє вирішальну роль у долях Дервіля та нещасної родини де Ресто.)

11. Використовуючи складену вдома таблицю, назвіть елементи сюжету повісті.

12. Який позасюжетний елемент (пейзаж, портрет, опис інтер’‎єру тощо) найчастіше використовує у творі Бальзак?

13. Яку роль відіграють портрети персонажів та інтер’‎єри в повісті «Гобсек»?

14. Пригадайте, які твори відносять до жанру повісті.

15. Залежно від тематики розрізняють види повістей: соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська тощо. До якого з названих видів, на вашу думку, належить повість «Гобсек»? Аргументуйте свою відповідь.

Виконання завдання (робота в парах)

Узагальніть результати обговорення композиції та сюжету повісті «Гобсек». Стисло письмово схарактеризуйте композицію, сюжет і жанр твору.

Пара учнів представляє результати роботи, клас доповнює відповідь.

VI.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання

Прочитайте уривки з передмови О. де Бальзака до «Людської комедії». Визначте, які з названих ідей письменник утілив у повісті «Гобсек».

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план характеристики Гобсека — головного героя повісті О. де Бальзака.