СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями сюжетно-композиційні особливості твору «Гобсек», визначити роль прийому розповіді в розповіді, елементи сюжету твору, інсценізувати уривок повісті; розвивати навички аналізу епічного твору, критичне мислення, творчі здібності; прищеплювати прагнення доброчесного життя, інтерес до творчості Бальзака.

Компетентності, що формуються: предметні — уміти встановлювати сюжетно-композиційні особливості повісті «Гобсек», розповідати про ідеї з концепції «Людської комедії», які втілив у творі Бальзак; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст повісті «Гобсек», реквізит для інсценізації, аркуші з уривками передмови Бальзака до «Людської комедії» (один на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні, які готували індивідуальне домашнє завдання, презентують інсценізацію епізоду повісті «Гобсек». Клас обговорює роботу «акторів»: указує на недоліки, відзначає вдалі знахідки.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У повісті «Гобсек» Бальзак майстерно показав руйнівну силу людських пристрастей — розпусти, бездумного потурання власним бажанням, жаги до накопичування матеріальних багатств. На уроці ми зазирнемо до творчої лабораторії письменника, щоб зрозуміти, як йому вдалося в невеликому за обсягом творі вичерпно розкрити цю тему, відтворити психологію героїв, для яких, за словами Гобсека, «переконання й мораль — пусті слова».

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Дайте визначення поняттю «композиція».

2. Які види композиції ви знаєте? Які з цих видів ви спостерігали у вивчених творах?

3. Яку особливість має композиція повісті «Гобсек»?

4. Чому, на ваш погляд, автор використав композиційний прийом оповідання в оповіданні?

Пояснення вчителя. Форма оповідання в оповіданні дозволила авторові подати події під певним кутом зору, адже Дервіль не тільки розповідає про окремі епізоди з життя Гобсека і родини де Ресто, а й дає їм оцінку. Оскільки Дервіль — чесна, порядна людина, читач може довіряти його оцінкам.

5. Як саме Дервіль оцінює драматичні події, свідком і учасником яких йому випало бути? У відповіді використовуйте цитати з твору.

6. Як оцінка подій, що її дає Дервіль, характеризує цього персонажа? Яким ви уявляєте його за світоглядом, моральними принципами?

7. Спробуйте визначити ставлення автора до Дервіля.

8. Поміркуйте, яку роль у композиції твору відіграють епіграф та епізоди в салоні віконтеси де Гранльє.

9. Що називають сюжетом?

10. Скільки сюжетних ліній у повісті «Гобсек»? Яким чином вони поєднані? (У повісті можна виділити три сюжетних лінії: лінію оповідача — адвоката Дервіля, який допоміг віконтесі де Гранльє повернути свої статки, відібрані під час революції; лінія родини де Ресто та лінія лихваря Гобсека. Усі вони об’‎єднані фігурою Гобсека, який відіграє вирішальну роль у долях Дервіля та нещасної родини де Ресто.)

11. Використовуючи складену вдома таблицю, назвіть елементи сюжету повісті.

12. Який позасюжетний елемент (пейзаж, портрет, опис інтер’‎єру тощо) найчастіше використовує у творі Бальзак?

13. Яку роль відіграють портрети персонажів та інтер’‎єри в повісті «Гобсек»?

14. Пригадайте, які твори відносять до жанру повісті.

15. Залежно від тематики розрізняють види повістей: соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська тощо. До якого з названих видів, на вашу думку, належить повість «Гобсек»? Аргументуйте свою відповідь.

Виконання завдання (робота в парах)

Узагальніть результати обговорення композиції та сюжету повісті «Гобсек». Стисло письмово схарактеризуйте композицію, сюжет і жанр твору.

Пара учнів представляє результати роботи, клас доповнює відповідь.

VI.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання

Прочитайте уривки з передмови О. де Бальзака до «Людської комедії». Визначте, які з названих ідей письменник утілив у повісті «Гобсек».

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план характеристики Гобсека — головного героя повісті О. де Бальзака.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.