БАГАТОГРАННІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОВІСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

БАГАТОГРАННІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОВІСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образ головного героя повісті «Гобсек», виявити засоби його створення, розкрити проблеми, пов'язані з образом героя, ознайомити з поняттям «психологізм»; розвивати аналітичне мислення, усне мовлення, вміння узагальнювати; сприяти вихованню високих моральних якостей.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати образ Гобсека і визначати засоби його створення (портрет, інтер'єр, відносини з середовищем, з іншими персонажами тощо), інтерпретувати вчинки персонажа, давати їм власну оцінку, аргументувати свою позицію прикладами, цитатами з тексту; ключові — спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)).

Обладнання: повний текст повісті «Гобсек».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Пригадайте, що таке «вічний образ». Чому вічні образи так називають?

2. Які вічні образи ви знаєте? Які письменники зверталися до них у своїх творах?

Слово вчителя

Вічними образами в літературознавстві називають характери, які мають неминуще вселюдське значення, незважаючи на час і місце їх створення. До вічних образів належать Каїн і Авель, Мефістофель, Дон Кіхот, Ромео і Джульєтта, численні лицеміри та блазні. Кожен із них — це, з одного боку, жива, неповторна індивідуальність, а з другого — утілення значущих особливостей, які завжди легко впізнати.

У галереї вічних образів літератури багато скнар: головні герої комедії Мольєра «Скупий», трагедії О.С. Пушкіна «Скупий лицар», поміщик Плюшкін із поеми М.В. Гоголя «Мертві душі», лихвар із повісті цього письменника «Портрет», стара лихварка Олена Іванівна з роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Галерею скнар доповнює і герой Бальзака Гобсек.

Гобсек не схожий на інших головних персонажів епопеї Бальзака, яких змальовано в розвитку, в процесі «виховання почуттів» і «втрати ілюзій». Це вже цілком сформований характер, який поступово розкривається перед читачем. Проаналізуємо, що це за герой, за допомогою яких засобів письменник розкриває його характер.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Яке враження справив на вас Гобсек, коли ви розпочали читати повість?

2. Чи змінилося ваше враження у фіналі твору? Як саме?

3. Чим Гобсек відрізняється від відомих вам скнар — героїв творів літератури або кіно?

4. За яких умов сформувався характер героя? Поміркуйте: професія лихваря сформувала характер Гобсека чи, навпаки, герой обрав це заняття, тому що мав до нього хист?

5. Які погляди та переконання мав Гобсек?

6. Про погляди Гобсека ми дізнаємося з його монологів. А які ще засоби використав Бальзак для створення образу цього персонажа? У відповіді використовуйте цитати з тексту.

Виконання завдання (робота в парах)

1. Складіть та запишіть моральний кодекс Гобсека, використовуючи цитати з тексту.

2. Заповніть таблицю.

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ГОБСЕКА

Назва засобу

Приклад із тексту твору

   

Пари учнів презентують результати роботи, клас доповнює їхні відповіді.

Проблемні питання

1. Влада Гобсека безмежна, він володіє великими багатствами. Чому ж герой живе скромно, сам відвідує клієнтів?

2. Найближчою людиною для Гобсека є Дервіль. Але навіть для нього лихвар не зробив винятку і дав необхідну суму під великі відсотки. Чому лихвар вчинив саме так? Як ви ставитеся до його вчинку?

3. Чи можна стверджувати, що Гобсек поводиться з боржниками підло, нечесно? Обґрунтуйте відповідь.

4. Чи можливо визначити авторське ставлення до Гобсека? Якщо так, то яке воно?

5. Дослідники говорять про психологізм творів Бальзака. Як ви розумієте значення слова «психологізм»?

Пояснення вчителя. Психологізм — це спосіб зображення душевного життя людини в художньому творі: відтворення внутрішнього стану персонажа, його динаміки, аналіз властивостей особистості героя. (Учні записують визначення поняття.)

6. Поміркуйте, у чому саме полягає психологізм повісті «Гобсек».

7. Як ви вважаєте, Гобсек — негативний персонаж? Хто з героїв твору більше заслуговує на осуд — Гобсек чи Максим де Трай і графиня де Ресто? Аргументуйте свою відповідь.

8. Літературознавці називають Гобсека суперечливою фігурою. У чому полягає суперечливість героя? (Гобсек — казково багата людина, проте він боїться афішувати це, живе дуже скромно, не користується тим, що йому належить (тому частина багатств просто псується з часом). Він мізантроп, негативно ставиться до людей з їхніми слабкостями, але при цьому вміє цінувати порядність, чесність. Герой має владу над долями багатьох титулованих, впливових парижан, але сам відвідує клієнтів, часто наражаючись на обман та грубощі. Гобсек — жорстокий лихвар і водночас людина, здатна прийти на поміч, про що свідчить його участь у долі родини графа де Ресто.)

9. Які моральні та соціальні проблеми пов’‎язані в повісті з образом Гобсека? Запишіть їх.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє складені учнями вдома плани характеристики Гобсека.

На їхній основі клас складає єдиний план.

Виконання завдання

Письмово схарактеризуйте Гобсека за планом, спираючись на результати обговорення образу на уроці.

Учні представляють результати роботи.

Проблемне питання

Дослідники говорять про поєднання ознак романтизму і реалізму в повісті Бальзака, зокрема в образі Гобсека. Назвіть ці ознаки.

Пояснення вчителя. Суто реалістично у творі описано професійну діяльність лихваря, зокрема механізм позичання грошей. Бальзак мав досвід роботи в юридичній конторі та добре знав усі деталі тогочасного оформлення фінансових оборудок і взагалі діяльності лихварів. Водночас Гобсек має риси романтичного героя: він живе усамітнено, достеменно невідомо про його життєвий шлях, про те, як він нажив свій величезний капітал. Як ми знаємо, багато романтичних героїв мають ореол загадковості, таємничості. Показово, що Дервіль починає розповідь про Гобсека, уживши слово «романтичний»: «Ця історія пов’‎язана з романтичною пригодою, єдиною в моєму житті».

Заключне слово вчителя

Підсумок життя Гобсека невтішний. У Дервіля та читача викликає співчуття старий, який проміняв дружбу, любов близьких, навіть комфортне життя на гроші, що давали йому лише химерне відчуття влади над світом. Гобсек навіть не зміг скористатися своїм багатством: нажите добро перетворилося на прах. Він відкинув пристрасті та обрав спокійне спостерігання за іншими, не зрозумівши, що повноцінне, щасливе життя неможливе без суперечностей, вирування почуттів.

Гобсек був упевнений, що володіє світом. Насправді ж він був рабом речей, про що свідчать його останні слова перед смертю — розпорядження щодо зогнилих паштетів, сервізу та тютюну.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Читати повний текст комедії М.В. Гоголя «Ревізор».

Групові завдання. Підготувати проекти «Петербурзький період життя і творчості М.В. Гоголя», «Гоголь і Україна», «Цікаві факти про М.В. Гоголя» (група біографів), «Історія створення п’‎єси «Ревізор» (група істориків літератури).