ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЕТАП ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ. ТВОРЧА ІСТОРІЯ П'ЄСИ ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЕТАП ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ. ТВОРЧА ІСТОРІЯ П'ЄСИ ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Гоголя в петербурзький період його біографії, історією створення комедії «Ревізор», обговорити роль України в житті письменника; розвивати творчі здібності, вміння працювати в групі, самостійно готувати проект, виступати перед аудиторією, складати тези; прищеплювати інтерес до особистості та творчості Гоголя, виховувати патріотизм.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про життя та творчість Гоголя, його зв'язки з Україною, готувати в групі та презентувати класу творчий проект; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень).

Обладнання: матеріали для презентації учнівських проектів; виставка творів Гоголя петербурзького періоду життя письменника.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Пригадайте, якій твір М.В. Гоголя ви вивчали в 6 класі. Яка його тема?

2. Чим вам запам’‎яталася повість «Ніч перед Різдвом»? Чи порадили б ви прочитати її друзям, які ще не знайомі з творчістю письменника? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Що вам відомо про Гоголя?

4. Чи знаєте ви, з якими селами та містами України пов’‎язане ім’‎я письменника?

Слово вчителя

У статті 1846 року «У чому ж, зрештою, сутність російської поезії та в чому її особливість» Гоголь писав: «Поети беруться не звідки ж не-будь з-за морів, а виходять зі свого народу. Це — вогні, які вилетіли з нього, передові вісники сил його». Ці слова можна сміливо віднести до самого Гоголя. Микола Васильович — одна з найяскравіших постатей в українській та російській літературах.

Якою людиною був Гоголь? Що відомо про його життя, зв’‎язок з Україною? Про це та інше дізнаємося на уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учнів

Першою виступає група біографів, яка готувала проекти «Петербурзький період життя і творчості М. В. Гоголя», «Гоголь і Україна», «Цікаві факти про М. В. Гоголя». Клас складає тези виступу групи.

Слово вчителя

У першій половині XIX століття російський театр, по суті, не мав національного репертуару. П’‎єси російських драматургів XVIII століття втратили свою актуальність, на сцені ставили здебільшого західноєвропейських класиків (Шекспіра, Мольєра, Шиллера) або легковажні водевілі та мелодрами. Гоголь у листі «Про театр, про однобокий погляд на театр і взагалі про однобокість» (1845) писав, що потрібно відокремити від «усяких балетних скакань, водевілів, мелодрам і тих облудно-розкішних видовищ для ока, що догоджають розпусті смаку або розпусті серця», справжній, «вищий театр», який змушував би глядачів думати, утверджував добро.

Сам Гоголь зробив величезний внесок у становлення російського національного «вищого театру», створивши чудові п’‎єси, що живуть на сцені донині. Одна з них — комедія «Ревізор», вивченню якої ми присвятимо кілька уроків.

Повідомлення учнів

Група істориків літератури презентує проект «Історія створення п'єси «Ревізор». Клас складає тези виступу групи. Учитель перевіряє записи учнів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Що ви дізналися на уроці про особистість Гоголя? Яким ви уявляєте характер письменника?

2. Із якими мріями та цілями Гоголь їхав до Петербурга?

3. Де та ким працював письменник у столиці?

4. Які твори написав Гоголь у Петербурзі?

5. Що ви знаєте про зв’‎язок Гоголя з Україною?

6. Хто підказав Гоголю сюжет комедії «Ревізор»?

7. Яку роль відіграла ця комедія в розвитку російського театру?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дочитати повний текст комедії М.В. Гоголя «Ревізор».

Індивідуальне завдання. Підготувати інсценізацію епізоду комедії (на вибір).