СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ І КОМПОЗИЦІЇ П'ЄСИ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР». ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ І КОМПОЗИЦІЇ П'ЄСИ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР». ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями особливості жанру, конфлікту і композиції п'єси М. Гоголя «Ревізор», визначити етапи розвитку сюжету, використані у творі засоби комічного; розвивати навички аналізу драматичного твору, творчі здібності, критичне мислення, вміння працювати в групі та в парі, робити узагальнення; прищеплювати любов до театру, інтерес до творчості Гоголя.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати особливості жанру п'єси «Ревізор», визначати специфіку її конфлікту, встановлювати сюжетно-композиційні особливості комедії, брати участь в інсценізації твору; ключові — спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом).

Обладнання: повний текст комедії М. В. Гоголя «Ревізор», реквізит для інсценізації.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Де відбувається дія комедії М. Гоголя «Ревізор»?

2. Які чиновники представляють у п’‎єсі міську владу?

3. Звідки городничий дізнався про приїзд ревізора? Чому ця новина його стурбувала?

4. Завдяки кому мешканці міста вирішили, що Хлестаков — це ревізор?

5. Як Хлестаков опинився в місті? Скільки часу він там пробув? Чому його відмовлялися годувати в трактирі?

6. Як відреагував Хлестаков на появу городничого? Наведіть відповідну цитату.

7. Що Хлестаков розповів про себе присутнім у домі городничого? Які почуття викликала ця промова у героїв? Чи повірили вони Хлестакову?

8. Під якими приводами чиновники давали Хлестакову хабара?

9. Про що Хлестаков дізнався від купців, слюсарші та жінки унтер-офіцера?

10. За яких обставин Іван Олександрович зробив пропозицію дочці городничого?

11. Чому Хлестаков швидко виїхав з міста?

12. Як повівся городничий після від’‎їзду так званого ревізора?

13. Хто повідомив городничому і чиновникам, що Хлестаков не є ревізором? Яке враження ця звістка справила на героїв?

14. Як герої дізналися про приїзд справжнього ревізора?

Учні, які вотували індивідуальне домашнє завдання, презентують інсценізацію епізоду комедії «Ревізор». Клас обговорює роботу «акторів»: указує на хиби, відзначає вдалі знахідки.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Для написання талановитого твору мистецтва необхідні ідея, цікавий задум, перший поштовх. Анекдот про помилку з ревізором, який Пушкін розказав Гоголю, смішний. Але не кожний письменник зміг би з цієї кумедної історії зробити літературний шедевр. А от Гоголю це вдалося блискуче.

Розгляньмо, як драматург розробив конфлікт твору, за допомогою яких прийомів, властивих комедії, змусив читачів сміятися з дурості та лицемірства персонажів.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Що таке комедія?

2. Які ознаки комедії має п’‎єса «Ревізор»?

3. У літературознавстві розрізняють три основні типи комедії:

а) комедія становищ, у якій сміх викликають кумедні ситуації, весь комічний ефект тримається на інтризі;

б) комедія моралі, в основі якої — висміювання і яскраве зображення суспільних звичаїв;

в) комедія характерів, у якій джерелом смішного є характери конкретних персонажів.

До якого типу ви віднесли б гоголівського «Ревізора»? Обґрунтуйте свій вибір.

4. За допомогою яких прийомів драматурги досягають комічного ефекту, роблять свої п’‎єси смішними?

5. Які сцени п’‎єси Гоголя здалися вам особливо смішними? Чому?

Виконання завдання (робота в групах)

Знайдіть у тексті твору приклади використання різних прийомів комічного. 1 група шукає приклади використання гумору, 2 група — іронії, 3 група — сатири.

Представники груп презентують результати роботи. Під час виступів представників клас заповнює таблицю.

ПРИЙОМИ КОМІЧНОГО В П'ЄСІ «РЕВІЗОР»

Назва прийому

Приклад використання

Гумор

 

Іронія

 

Сатира

 

Бесіда

1. Пригадайте, що таке конфлікт.

2. Визначте сутність конфлікту комедії «Ревізор».

Пояснення вчителя. Дослідники виділяють у цій комедії два конфлікти — зовнішній і внутрішній. Зовнішній конфлікт — це протистояння міських чиновників і так званого ревізора. Городничий і чиновники борються з примарою, яку вони самі створили у своїй уяві. Внутрішній конфлікт п’‎єси полягає в глибокій суперечності між тим, як чиновники виконують службові обов’‎язки, і тим, як вони повинні це робити, у протистоянні між самодержавно-бюрократичним апаратом і широкими верствами населення.

3. Поміркуйте, чому виник зовнішній конфлікт твору. Чому міська верхівка прийняла брехуна Хлестакова за ревізора? (Хлестаков зумів обдурити чиновників тому, що він не збирався їх обманювати. Він щиро вірить у те, про що бреше. Ця щирість, підсилена страхом мешканців міста перед державною перевіркою, завадила викрити брехуна. Страх став тим імпульсом, що сприяв виникненню протистояння та підтримав конфлікт.)

4. Хто є учасниками зовнішнього і внутрішнього конфліктів?

5. Дослідники називають зовнішній конфлікт твору ілюзорним, тобто уявним. Як ви гадаєте, чому?

Виконання завдання (робота в парах)

За результатом наших спостережень заповніть схему «Конфлікт у п’‎єсі «Ревізор».

 

 

Пара учнів представляв результати роботи, клас доповнює відповідь.

Бесіда

1. Схарактеризуйте композицію комедії «Ревізор». Чим вона відрізняється від побудови інших відомих вам п’‎єс?

2. Як ви вважаєте, для чого автор включив зауваження для акторів до композиції комедії?

3. Як зауваження допомогли вам зрозуміти характери персонажів?

4. Визначте основні елементи сюжету п’‎єси: експозицію (якщо вона є), зав’‎язку, кульмінацію і розв’‎язку. Запишіть їх у таблицю.

ЕЛЕМЕНТИ СЮЖЕТУ В КОМЕДІЇ «РЕВІЗОР»

Назва елементу сюжету

Сцена в п'єсі

Опис подій

Експозиція

Дія

Ява

 

Зав'язка

Дія

Ява

 

Кульмінація

Дія

Ява

 

Розв'язка

Дія

Ява

 

5. Літературознавці говорять про дві розв’‎язки в комедії. Як ви гадаєте, чому?

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Прийом «Мікрофон»

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Як аналіз жанру, конфлікту та композиції твору допоміг вам зрозуміти його зміст?

3. Що на уроці вам здалося найбільш складним?

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план характеристики Хлестакова.