ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ У КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ У КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образи чиновників — героїв комедії «Ревізор», розкрити їхню роль у конфлікті твору, розтлумачити зміст епіграфа до п'єси; розвивати навички аналізу драматичного твору, вміння узагальнювати, вміння формулювати і відстоювати власну думку, критичне мислення; прищеплювати неприйняття хабарництва, лицемірства, недбайливого ставлення до своїх обов'язків.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи чиновників у комедії «Ревізор», розповідати про мотиви їхніх учинків, розкривати роль епіграфа до п'єси; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння визначати мету навчальної діяльності та спосіб її досягнення), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), соціальна та громадянська компетентності (уміння аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту).

Обладнання: повний текст комедії М. В. Гоголя «Ревізор», тлумачні словники.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У комедії «Ревізор» Гоголь зобразив найвищих чиновників, а також поміщиків провінційного міста. Найважливішою особою серед міської еліти є городничий. Саме завдяки йому зав’‎язалася дія п’‎єси, адже страх городничого бути викритим у хабарництві, поганому виконанні обов’‎язків та інших гріхах перетворює жалюгідну постать Хлестакова на грізного ревізора.

На уроці ми проаналізуємо образи чиновників у комедії та з’‎ясуємо, з якою метою Гоголь продемонстрував цих непривабливих персонажів читачам і глядачам «Ревізора».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перевірка домашнього завдання

Учень презентує анкету городничого. Клас доповнює її

Бесіда

1. Як Гоголь описує городничого в зауваженнях для акторів?

2. Чи траплялося вам раніше слово «резонер»? Як ви розумієте його значення? Перевірте свої припущення за тлумачним словником.

3. Знайдіть у тексті п’‎єси цитати, що підтверджують авторську характеристику городничого: його резонерство, своєрідний розум, грубо розвинені нахили душі.

4. Виразно прочитайте сцену першої дії, в якій Городничий дає настанови чиновникам. Що ми дізнаємося про голову міста з цих настанов?

5. Городничий, як і Хлестаков, нерідко вдається до брехні. Чи однакові при цьому їхні мотиви? Поясніть свою думку.

6. Виразно прочитайте останній монолог городничого. Які почуття він у вас викликає?

7. Чому герой обурюється? Як ви вважаєте, чи звучить у словах городничого каяття?

8. Зробіть висновок: які людські та чиновницькі вади викрив Гоголь за допомогою образу городничого? Запишіть їх, доповнюючи складену вдома анкету персонажа.

Проблемне питання

Дослідники творчості Гоголя стверджують, що останній монолог городничого виводить його з ряду комічних осіб і робить героєм трагічним. Чи згодні ви з їхньою думкою? У чому полягає трагізм образу городничого?

Бесіда

1. Які «гріхи» мають за собою міські чиновники? Які недоліки існують у роботі підвладних їм установ? У відповіді використовуйте зроблені вдома записи.

2. Як у мові та вчинках чиновників виявляються риси їхніх характерів, указані Гоголем у зауваженнях для акторів?

3. Які негативні риси цих героїв розкриваються під час візитів до Хлестакова?

4. Хто з чиновників поводиться впевненіше, ніж інші?

5. Як чиновники ставляться до городничого? У відповіді використовуйте цитати з тексту.

6. Чому Гоголь завершив комедію німою сценою? Чому драматург надавав цій сцені особливого значення?

7. Яка роль чиновників у зовнішньому і внутрішньому конфліктах комедії?

8. Чому, на ваш погляд, за епіграф до комедії Гоголь узяв приказку «В нього пика бридка, а він на дзеркало наріка»? Як пов’‎язаний епіграф з образами чиновників у творі?

Пояснення вчителя. Значення епіграфа стає зрозумілішим, якщо знати історію його появи. Спочатку в комедії не було епіграфа. Деякі критики звинувачували Гоголя в тому, що він обмовив Росію, створивши непривабливий образ провінційного міста. 1842 року письменник додав епіграф. Цими словами Гоголь відповів на докори, ніби говорячи: п’‎єса — не наклеп, а дзеркало, яке правильно відображає реальне становище в суспільстві.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемні питання

1. Як ви вважаєте, чи зміниться щось у місті після приїзду справжнього ревізора? Аргументуйте свою відповідь.

2. Чи зберегли актуальність до нашого часу образи чиновників із комедії «Ревізор»? Доведіть свою думку.

3. Сучасники дорікали Гоголю ще й тим, що в комедії немає жодного позитивного героя. На це письменник відповів у замальовці «Театральний роз’‎їзд після представлення нової комедії» (1842): «Дивно: мені шкода, що ніхто не помітив чесної особи, яка була в моїй п’‎єсі. Так, була одна чесна, шляхетна особа. Це сміх». Як ви розумієте слова Гоголя?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати повість М.В. Гоголя «Шинель».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про цикл петербурзьких повістей М.В. Гоголя.