ЦИКЛ ПЕТЕРБУРЗЬКИХ ПОВІСТЕЙ М.В. ГОГОЛЯ. ПОВІСТЬ ІЗ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ЦИКЛУ «ШИНЕЛЬ». ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ І КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ - РЕАЛІЗМ

ЦИКЛ ПЕТЕРБУРЗЬКИХ ПОВІСТЕЙ М.В. ГОГОЛЯ. ПОВІСТЬ ІЗ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ЦИКЛУ «ШИНЕЛЬ». ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ І КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів з історією створення, змістом і особливостями циклу петербурзьких повістей Гоголя, джерелом сюжету повісті «Шинель», проаналізувати сюжет і композицію повісті; розвивати навички аналізу епічного твору, усне мовлення, вміння формулювати та аргументувати власну думку; прищеплювати естетичний смак, інтерес до творчості Гоголя.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння визначати особливості, теми та проблеми творів із циклу петербурзьких повістей М. В. Гоголя, встановлювати сюжетно-композиційні особливості повісті «Шинель», трактувати фантастичний фінал повісті, коментувати ілюстрації до твору та анімаційний фільм, знятий за його мотивами; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст повісті «Шинель», картки з уривком статті Б.М. Ейхенбаума «Як зроблено "Шинель" Гоголя», ілюстрації до повісті «Шинель» Б.М. Кустодієва, П.М. Боклевського, Ю.М. Ігнатьєва, Л.П. Подлясської, відеозапис уривка з мультиплікаційного фільму Ю. Б. Норштейна «Шинель».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У розглянутій на попередніх уроках комедії «Ревізор» Гоголь розкрив тему життя провінційного міста, показавши вади крупного чиновництва, звичаї місцевих поміщиків та міщан. Сьогодні ми розпочнемо знайомство ще з одним твором письменника. Це повість «Шинель» із циклу петербурзьких повістей, у якій автор звернувся до життя тогочасної столиці великої імперії — Петербурга та зобразив долю дрібного чиновника.

Французький критик Ежен Вогюе в статті про Федора Достоєвського сформулював фразу, що стала крилатою: «Усі ми вийшли з гоголівської «Шинелі». Розглянемо цей твір і постараємося зрозуміти, чому він мав величезний вплив на розвиток російської та світової літератури.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учня

Учень, який отримав індивідуальне завдання, презентує повідомлення про цикл петербурзьких повістей М. В. Гоголя. Клас складає тези виступу.

Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про цикл петербурзьких повістей, записують розкриті в циклі теми та проблеми.

Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення повісті «Шинель».

Бесіда

1. Опишіть зовнішність головного героя повісті.

2. Як на Акакія Акакійовича подіяло повідомлення про те, що необхідно шити нову шинель? Чому?

3. Розкажіть, як герой повісті втратив шинель.

4. Як автор охарактеризував значну особу? Якою була реакція значної особи на прохання Башмачкіна?

5. Що сталося з Акакієм Акакійовичем після візиту до значної особи?

6. Перекажіть фінал «Шинелі».

7. Порівняйте сюжет повісті з історією, яка лягла в її основу. Які зміни вніс у неї Гоголь?

8. Чому, на ваш погляд, письменник змінив багато деталей і фінал історії?

9. Який епізод твору здався вам найбільш напруженим, визначальним для героя? Чому?

10. Скільки сюжетних ліній у творі? Назвіть їх.

11. Як поєднуються сюжетні лінії Башмачкіна і значної особи?

Виконання завдання (робота в парах)

Виділіть у повісті й запишіть елементи сюжету: експозицію, зав’‎язку, розвиток дії, кульмінацію, розв’‎язку. Простежте, як змінюється характер оповіді в кожній частині.

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Прочитайте на картках уривок зі статті літературознавця Б.М. Ейхенбаума «Як зроблено «Шинель» Гоголя». Чи згодні ви з думкою вченого про те, що у творах письменника немає сюжету? Аргументуйте свою відповідь.

Бесіда

1. Які позасюжетні елементи використав Гоголь у творі?

2. Визначте тип композиції твору.

3. На які частини можна умовно поділити твір?

Пояснення вчителя. Літературознавці виділяють у повісті дві частини. Перша — це історія придбання та втрати шинелі, спроб героя попросити допомоги у значної особи. Друга частина — фантастичний фінал твору, в якому описано посмертну долю чиновника.

4. Пригадайте, що називають фантастикою. Твори яких жанрів найчастіше містять елементи фантастики? Наведіть приклади таких творів.

5. Як ви вважаєте, чому фінал повісті «Шинель» дослідники і сам Гоголь називають фантастичним?

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Сприйняття творів інших видів мистецтва

Розгляньте ілюстрації до повісті «Шинель» Б.М. Кустодієва, П.М. Боклевського, Ю.М. Ігнатьєва, Л.П. Подлясської. Подивіться уривок із мультиплікаційного фільму Юрія Норштейна «Шинель». Розкажіть про свої враження від творів. Кому з ілюстраторів точніше вдалося передати образ Башмачкіна? За допомогою яких засобів автори мультфільму відтворили атмосферу Петербурга, характер героя?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Письмово прокоментувати висловлювання критика С. П. Шевирьова: «Акакій Акакійович викликає наше співчуття не своєю внутрішньою особистістю, а тим становищем, у яке суспільство його поставило».