ОБРАЗ БАШМАЧКІНА В ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» - РЕАЛІЗМ

ОБРАЗ БАШМАЧКІНА В ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образ Башмачкіна з повісті «Шинель», визначити в ньому риси «маленької людини»; розвивати аналітичне та критичне мислення, усне мовлення, вміння формулювати та відстоювати власну позицію, творчу уяву; виховувати гуманність, повагу до гідності людини незалежно від її соціального та матеріального становища.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати образ героя повісті Гоголя як типовий із визначенням засобів його створення (портрет, мова, відносини з середовищем); інтерпретувати вчинки героя, коментувати висловлювання про нього критиків; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію).

Обладнання: повний текст повісті «Шинель».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У повісті «Шинель» Микола Гоголь розкрив одну з найважливіших тем російської літератури XIX століття — тему «маленької людини». Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, яких героїв відносять до типу «маленької людини», як і коли в літературі з’‎явився цей тип, чому Акакія Башмачкіна вважають його представником.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Автор повісті розпочинає знайомство читача з героєм з опису зовнішності останнього. Яку роль відіграє у творі портрет Башмачкіна?

2. У перекладі з грецької ім’‎я Акакій означає «покірливий», «незлостивий», «сумирний». Чому, на вашу думку, автор обрав для героя таке ім’‎я і по батькові?

3. Які ще засоби використовує Гоголь, створюючи образ дрібного чиновника?

Словесне малювання

Уявіть помешкання героя. Опишіть його. Які кольори переважатимуть у вашому описі? Чому?

Бесіда

1. Як Акакій Акакійович ставився до своїх службових обов’‎язків? Чи хотів він отримати підвищення?

2. Що герой робив у вільний час?

3. Чи були в героя інші розваги і захоплення, окрім переписування? Про що це свідчить?

4. Чому, збираючи гроші на шинель, Акакій Акакійович «став якийсь жвавіший, навіть твердіший характером»?

5. Як подіяла на Башмачкіна втрата шинелі? Чому?

6. Як ви вважаєте, чому герой гине не після втрати шинелі, а після зіткнення зі значною особою?

Слово вчителя

ПЛАН

1. Герой повісті М. Гоголя «Шинель» як представник типу «маленької людини».

2. Історія розкриття теми «маленької людини» у світовій літературі.

3. Тип «маленької людини» в російській літературі XIX ст.

Під час виступу вчителя учні записують стислу характеристику типу «маленької людини».

Виконання завдань

1. Визначте та запишіть риси типу «маленької людини» в образі Башмачкіна.

2. Представте свої роздуми щодо висловлювання С.П. Шевирьова про героя повісті «Шинель», які ви записали вдома.

3. Визначте авторське ставлення до головного героя твору. Чи змінюється воно протягом дії твору?

4. Дослідники творчості Гоголя стверджують, що у фіналі повісті Акакій Акакійович набуває рис романтичного героя. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

Пояснення вчителя. Герой дійсно стає схожим на романтичного героя-месника, приборкувача зла: «Враз відчув значна особа, що його схопив хтось дуже міцно за комір. Обернувшись, він побачив чоловіка, невеликого на зріст, у старому, поношеному віцмундирі, і не без жаху впізнав у ньому Акакія Акакійовича. Обличчя в чиновника було біле, як сніг, і мало вигляд зовсім як у мертвяка. Але жах значної особи переступив усі межі, коли він побачив, що рот мертвяка скривився і, дихнувши на нього страшною домовиною, вимовив такі слова:

— Ага, так ось ти, нарешті! Нарешті я тебе, той, впіймав за комір! Саме твоя шинель мені й потрібна! Не потурбувався про мою, та ще й нагримав — віддавай же тепер свою!»

Слід зазначити, що, зображуючи лагідного, сумирного Башмачкіна романтичним месником, Гоголь використовує гротеск — тип художньої образності, що ґрунтується на химерному поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання (робота в парах)

За результатами обговорення образу Башмачкіна письмово складіть розгорнуту характеристику героя.

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Письменник і критик Микола Чернишевський згадував повість «Шинель» у статті «Чи це не початок змін?» (1861), у якій він розмірковував про реалістичне, без жодних прикрас, зображення народу. Чи згодні ви з такою оцінкою Башмачкіна? Як ви гадаєте, чи треба в художньому творі відкривати всю неприємну правду про людину?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Написати стислий твір-роздум «Чому М. В. Гоголь назвав свою повість «Шинель»?».