КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ» - РЕАЛІЗМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Реалізм»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні—уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: картки з тестовими завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Укажіть жанр твору О. де Бальзака «Гобсек».

А Новела;

Б повість;

В оповідання;

Г нарис.

Відповідь: Б.

2. Хто з героїв твору О.де Бальзака «Гобсек» розповідає історію лихваря?

А Адвокат Дервіль;

Б Ернест де Ресто;

В сам Гобсек;

Г віконтеса де Гранльє.

Відповідь: А.

3. Хто підказав М.В. Гоголю сюжет комедії «Ревізор»?

А Г. Р. Державін;

Б І. А. Крилов;

В М. Ю. Лермонтов;

Г О. С. Пушкін.

Відповідь: Г.

4. Що висміює М.В. Гоголь у комедії «Ревізор»?

А Звичаї петербурзьких дрібних чиновників;

Б соціальні пороки і моральний стан суспільства;

В народну покірливість перед лицем чиновницького свавілля;

Г бідність провінційних міст Росії.

Відповідь: Б.

5. Ким працював у департаменті Акакій Башмачкін, герой твору М. В. Гоголя «Шинель»?

А Чиновником для письма;

Б рахівником;

В стряпчим;

Г поштмейстером.

Відповідь: А.

6. Хто (або що), за словами автора «Шинелі», є ворогом усіх службовців з маленькою платнею?

А Вуличні грабіжники;

Б колеги з високою платнею;

В північний мороз;

Г голод.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами твору О. де Бальзака «Гобсек».

1. Червоні плями, що виступили на щоках молодої жінки, свідчили про ніжність її шкіри, але обличчя її мов припухло, а темні кола під очима, здавалося, вимальовувалися виразніше, ніж завжди. І все ж у неї було стільки природної сили, що ці ознаки нерозсудливого життя не спотворювали її вроди.

2. В неї була граціозна голівка, свіже личко, привітний вигляд: каштанове, гарно зачесане волосся, спускаючись двома круглими начосами на скроні, відтіняло блакитні, чисті, як кришталь, очі.

3. Цей дивний чоловік жодного разу не захотів побачити будь-кого з чотирьох жіночих поколінь свого роду. Він ненавидів своїх спадкоємців і не уявляв собі, щоб його багатством міг коли-небудь володіти хтось інший, крім нього, навіть після його смерті.

А Фанні Мальво

Б Гобсек

В Дервіль

Г Анастасі де Ресто

Відповідь: 1Г, 2А, ЗБ.

8. Установіть послідовність подій у творі М.В. Гоголя «Ревізор».

А Хлестаков нестримно вихваляється перед міськими чиновниками

Б Городничий зачитує чиновникам лист від Чмихова

В Хлестаков просить руки Марії Антонівни

Г Бобчинський і Добчинський приносять звістку про те, що в готелі зупинився чиновник із Петербурга

Відповідь: 1Б, 2Г, ЗА, 4В

9. Запишіть ознаки жанру комедії у творі М.В. Гоголя «Ревізор».

Відповідь:1) висміювання суспільної і людської недосконалості; 2) використання різних видів комізму; 3) конфлікт із сатиричним забарвленням.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із твору О. де Бальзака «Гобсек» і виконайте завдання 10, 11.

...Істота чудна, здатна на все і ні на що, його бояться і зневажають, він знає все і не тямить нічого, однаково може вчинити благодіяння і злочин. <...> ...Людина, яку може мучити клопіт, але не сумління, яку більше цікавлять відчуття, ніж думки, зовні — душа запальна, а насправді холодна, як лід...

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художній засіб, на використанні якого побудовано характеристику персонажа.

Відповідь:в уривку іідеться про графа Максима де Трая; основний художній засібантитеза.

11. Стисло доповніть характеристику героя, про якого йдеться в уривку.

Відповідь: у героя немає жодної позитивної риси, він безпринципна, егоїстична людина, яка живе за чужий рахунок. Максим де Трай уміє вправно маніпулювати людьми.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Тема згубної влади грошей у творі О. де Бальзака «Гобсек».

Б Як багато в людині нелюдськості! (За твором М.В. Гоголя «Шинель».)

Варіант II

Початковий рівень

1. Літературу якої країни представляє О. де Бальзак?

А Бельгійську;

Б німецьку;

В нідерландську;

Г французьку.

Відповідь: Г.

2. Що було головною втіхою для героя твору О.де Бальзака «Гобсек»?

А Приниження недобросовісних боржників;

Б проникнення у спонукальні причини, що рухають людством;

В подорожі різними країнами;

Г матеріальна допомога бідним, але чесним людям.

Відповідь: Б.

3. Що є епіграфом до твору М.В. Гоголя «Ревізор»?

А Цитата з повісті О.С. Пушкіна «Капітанська дочка»;

Б біблійний афоризм;

В народна приказка;

Г цитата з трагедії В. Шекспіра «Гамлет».

Відповідь: В.

4. Яку посаду займав Лука Хлопов?

А Доглядача шкіл;

Б городничого;

В судді;

Г повітового лікаря.

Відповідь: А.

5. До якого типу літературного героя належить головний герой твору М.В. Гоголя «Шинель»?

А Романтичний месник;

Б «маленька людина»;

В скнара;

Г «слабка людина».

Відповідь: Б.

6. Який чин мав головний герой твору М.В. Гоголя «Шинель»?

А Таємний совітник;

Б титулярний совітник;

В статський совітник;

Г колезький асесор.

Відповідь: Б.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами твору М.В. Гоголя «Шинель».

1. Спершу він називався просто Григорій і був кріпаком у якогось пана; Петровичем він почав зватися з того часу, як дістав відпускну і став випивати досить сильно в усякі свята, спочатку у великі, а потім, без розбору, у всі церковні, де тільки стояв у календарі хрестик.

2. Низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи рудуватий, трохи навіть з вигляду підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі, із зморшками по обидва боки щік і з кольором обличчя, як то кажуть, гемороїдальним...

3. Головною підвалиною його системи була суворість. «Суворість, суворість і — суворість»,— говорив він звичайно і при останньому слові пильно дивився в обличчя тому, до кого говорив.

А значна особа

Б кравець

В Башмачкін

Г директор департаменту

Відповідь: 1 Б, 2В, ЗА.

8. Установіть послідовність подій у творі М. В. Гоголя «Ревізор».

А Хлестаков переїжджає з готелю до городничого

Б Городничий дає розпорядження навести лад у різних установах міста

В Поштмейстер зачитує лист Хлестакова до Тряпічкіна

Г Міські чиновники позичають гроші Хлестакову

Відповідь: 1Б, 2А, ЗГ, 4В.

9. Запишіть ознаки реалізму, властиві твору О.де Бальзака «Гобсек».

Відповідь: 1) зображення важливих аспектів життя суспільства (зображення поділу суспільства на багатих і бідних, роздуми про владу грошей); 2) змалювання представників різних верств населення, кожен із яких має типові і індивідуальні риси; 3) зображення характерів у всій їхній складності та суперечливості.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із твору М. В. Гоголя «Ревізор» і виконайте завдання 10, 11.

Я всякий день на балах. Там у нас і віст уже свій склався: міністр закордонних справ, французький посланник, англійський, німецький посланник і я. І вже так утомишся, граючи, що просто ні на що не схоже. Як вибіжиш сходами до себе на четвертий поверх — скажеш тільки кухарці: «На, Маврушко, шинель...» Що ж я брешу — я й забув, що живу в бельетажі. У мене самі сходи коштують... А цікаво заглянути до мене в прихожу, коли я ще не прокинувся: графи та князі товчуться і дзижчать там, як джмелі, тільки й чутно: ж... ж... ж... Іншим разом і міністр...

10. Запишіть, кому належать ці слова і які риси характеру героя в них виявляються.

Відповідь: це слова Хлестакова; у них виявляється схильність героя до нестримної брехні, нездатність контролювати себе, доводити думку до кінця.

11. Дайте стислу характеристику названому герою.

Відповідь: герой пустоголовий, боягузливий, нахабний, любить жити ні в чому собі не відмовляючи та не замислюючись про майбутнє.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Людина-автомат чи просто людина? (Образ Гобсека в однойменному творі О. де Бальзака.)

Б Трагедія «маленької людини» в повісті М. В. Гоголя «Шинель».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дочитати твір П. Меріме «Кармен».

Індивідуальне завдання. Підготувати стислу біографічну довідку про письменника П. Меріме.