КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ» - РЕАЛІЗМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Реалізм»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні—уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: картки з тестовими завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Укажіть жанр твору О. де Бальзака «Гобсек».

А Новела;

Б повість;

В оповідання;

Г нарис.

Відповідь: Б.

2. Хто з героїв твору О.де Бальзака «Гобсек» розповідає історію лихваря?

А Адвокат Дервіль;

Б Ернест де Ресто;

В сам Гобсек;

Г віконтеса де Гранльє.

Відповідь: А.

3. Хто підказав М.В. Гоголю сюжет комедії «Ревізор»?

А Г. Р. Державін;

Б І. А. Крилов;

В М. Ю. Лермонтов;

Г О. С. Пушкін.

Відповідь: Г.

4. Що висміює М.В. Гоголь у комедії «Ревізор»?

А Звичаї петербурзьких дрібних чиновників;

Б соціальні пороки і моральний стан суспільства;

В народну покірливість перед лицем чиновницького свавілля;

Г бідність провінційних міст Росії.

Відповідь: Б.

5. Ким працював у департаменті Акакій Башмачкін, герой твору М. В. Гоголя «Шинель»?

А Чиновником для письма;

Б рахівником;

В стряпчим;

Г поштмейстером.

Відповідь: А.

6. Хто (або що), за словами автора «Шинелі», є ворогом усіх службовців з маленькою платнею?

А Вуличні грабіжники;

Б колеги з високою платнею;

В північний мороз;

Г голод.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами твору О. де Бальзака «Гобсек».

1. Червоні плями, що виступили на щоках молодої жінки, свідчили про ніжність її шкіри, але обличчя її мов припухло, а темні кола під очима, здавалося, вимальовувалися виразніше, ніж завжди. І все ж у неї було стільки природної сили, що ці ознаки нерозсудливого життя не спотворювали її вроди.

2. В неї була граціозна голівка, свіже личко, привітний вигляд: каштанове, гарно зачесане волосся, спускаючись двома круглими начосами на скроні, відтіняло блакитні, чисті, як кришталь, очі.

3. Цей дивний чоловік жодного разу не захотів побачити будь-кого з чотирьох жіночих поколінь свого роду. Він ненавидів своїх спадкоємців і не уявляв собі, щоб його багатством міг коли-небудь володіти хтось інший, крім нього, навіть після його смерті.

А Фанні Мальво

Б Гобсек

В Дервіль

Г Анастасі де Ресто

Відповідь: 1Г, 2А, ЗБ.

8. Установіть послідовність подій у творі М.В. Гоголя «Ревізор».

А Хлестаков нестримно вихваляється перед міськими чиновниками

Б Городничий зачитує чиновникам лист від Чмихова

В Хлестаков просить руки Марії Антонівни

Г Бобчинський і Добчинський приносять звістку про те, що в готелі зупинився чиновник із Петербурга

Відповідь: 1Б, 2Г, ЗА, 4В

9. Запишіть ознаки жанру комедії у творі М.В. Гоголя «Ревізор».

Відповідь:1) висміювання суспільної і людської недосконалості; 2) використання різних видів комізму; 3) конфлікт із сатиричним забарвленням.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із твору О. де Бальзака «Гобсек» і виконайте завдання 10, 11.

...Істота чудна, здатна на все і ні на що, його бояться і зневажають, він знає все і не тямить нічого, однаково може вчинити благодіяння і злочин. <...> ...Людина, яку може мучити клопіт, але не сумління, яку більше цікавлять відчуття, ніж думки, зовні — душа запальна, а насправді холодна, як лід...

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художній засіб, на використанні якого побудовано характеристику персонажа.

Відповідь:в уривку іідеться про графа Максима де Трая; основний художній засібантитеза.

11. Стисло доповніть характеристику героя, про якого йдеться в уривку.

Відповідь: у героя немає жодної позитивної риси, він безпринципна, егоїстична людина, яка живе за чужий рахунок. Максим де Трай уміє вправно маніпулювати людьми.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Тема згубної влади грошей у творі О. де Бальзака «Гобсек».

Б Як багато в людині нелюдськості! (За твором М.В. Гоголя «Шинель».)

Варіант II

Початковий рівень

1. Літературу якої країни представляє О. де Бальзак?

А Бельгійську;

Б німецьку;

В нідерландську;

Г французьку.

Відповідь: Г.

2. Що було головною втіхою для героя твору О.де Бальзака «Гобсек»?

А Приниження недобросовісних боржників;

Б проникнення у спонукальні причини, що рухають людством;

В подорожі різними країнами;

Г матеріальна допомога бідним, але чесним людям.

Відповідь: Б.

3. Що є епіграфом до твору М.В. Гоголя «Ревізор»?

А Цитата з повісті О.С. Пушкіна «Капітанська дочка»;

Б біблійний афоризм;

В народна приказка;

Г цитата з трагедії В. Шекспіра «Гамлет».

Відповідь: В.

4. Яку посаду займав Лука Хлопов?

А Доглядача шкіл;

Б городничого;

В судді;

Г повітового лікаря.

Відповідь: А.

5. До якого типу літературного героя належить головний герой твору М.В. Гоголя «Шинель»?

А Романтичний месник;

Б «маленька людина»;

В скнара;

Г «слабка людина».

Відповідь: Б.

6. Який чин мав головний герой твору М.В. Гоголя «Шинель»?

А Таємний совітник;

Б титулярний совітник;

В статський совітник;

Г колезький асесор.

Відповідь: Б.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами твору М.В. Гоголя «Шинель».

1. Спершу він називався просто Григорій і був кріпаком у якогось пана; Петровичем він почав зватися з того часу, як дістав відпускну і став випивати досить сильно в усякі свята, спочатку у великі, а потім, без розбору, у всі церковні, де тільки стояв у календарі хрестик.

2. Низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи рудуватий, трохи навіть з вигляду підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі, із зморшками по обидва боки щік і з кольором обличчя, як то кажуть, гемороїдальним...

3. Головною підвалиною його системи була суворість. «Суворість, суворість і — суворість»,— говорив він звичайно і при останньому слові пильно дивився в обличчя тому, до кого говорив.

А значна особа

Б кравець

В Башмачкін

Г директор департаменту

Відповідь: 1 Б, 2В, ЗА.

8. Установіть послідовність подій у творі М. В. Гоголя «Ревізор».

А Хлестаков переїжджає з готелю до городничого

Б Городничий дає розпорядження навести лад у різних установах міста

В Поштмейстер зачитує лист Хлестакова до Тряпічкіна

Г Міські чиновники позичають гроші Хлестакову

Відповідь: 1Б, 2А, ЗГ, 4В.

9. Запишіть ознаки реалізму, властиві твору О.де Бальзака «Гобсек».

Відповідь: 1) зображення важливих аспектів життя суспільства (зображення поділу суспільства на багатих і бідних, роздуми про владу грошей); 2) змалювання представників різних верств населення, кожен із яких має типові і індивідуальні риси; 3) зображення характерів у всій їхній складності та суперечливості.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із твору М. В. Гоголя «Ревізор» і виконайте завдання 10, 11.

Я всякий день на балах. Там у нас і віст уже свій склався: міністр закордонних справ, французький посланник, англійський, німецький посланник і я. І вже так утомишся, граючи, що просто ні на що не схоже. Як вибіжиш сходами до себе на четвертий поверх — скажеш тільки кухарці: «На, Маврушко, шинель...» Що ж я брешу — я й забув, що живу в бельетажі. У мене самі сходи коштують... А цікаво заглянути до мене в прихожу, коли я ще не прокинувся: графи та князі товчуться і дзижчать там, як джмелі, тільки й чутно: ж... ж... ж... Іншим разом і міністр...

10. Запишіть, кому належать ці слова і які риси характеру героя в них виявляються.

Відповідь: це слова Хлестакова; у них виявляється схильність героя до нестримної брехні, нездатність контролювати себе, доводити думку до кінця.

11. Дайте стислу характеристику названому герою.

Відповідь: герой пустоголовий, боягузливий, нахабний, любить жити ні в чому собі не відмовляючи та не замислюючись про майбутнє.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Людина-автомат чи просто людина? (Образ Гобсека в однойменному творі О. де Бальзака.)

Б Трагедія «маленької людини» в повісті М. В. Гоголя «Шинель».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дочитати твір П. Меріме «Кармен».

Індивідуальне завдання. Підготувати стислу біографічну довідку про письменника П. Меріме.


Віртуальна читальня Зарубіжної літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.