УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №2. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ. ЖАНРОВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ П. МЕРІМЕ «КАРМЕН». ОБРАЗИ КАРМЕН І ХОСЕ У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №2. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ. ЖАНРОВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ П. МЕРІМЕ «КАРМЕН». ОБРАЗИ КАРМЕН І ХОСЕ У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із відомостями про життя та творчість П. Меріме, проаналізувати композицію, жанрові особливості новели «Кармен», схарактеризувати головних героїв твору; розвивати навички аналізу епічного твору, вміння порівнювати та узагальнювати, розширювати культурний світогляд; прищеплювати інтерес до творчості П. Меріме, естетичний смак.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати композицію новели П. Меріме, характеризувати її головних героїв, відзначати жанрові особливості твору, коментувати інтерпретації образу Кармен іншими митцями; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)).

Обладнання: текст новели П. Меріме «Кармен», портрет письменника, відеозапис виступу Л. Руденко з арією Кармен «Хабанера» (музика Ж. Бізе), два аркуші ватману формату А1 для малювання сіток кросвордів, маркери, картки з віршем М. І. Цвєтаєвої з циклу «Кармен» (одна на парту).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами тестової контрольної роботи.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Одним із видатних представників європейського реалізму XIX століття був французький письменник, майстер новели Проспер Меріме. Найвідоміший твір Меріме — новела «Кармен» про драматичну історію кохання примхливої циганки і контрабандиста. Її головна героїня назавжди стала символом фатальної й руйнівної сили кохання.

На уроці ми розглянемо художні особливості твору, поміркуємо, чому взаємини його героїв завершилися трагедією.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учня

Учень, який отримав індивідуальне завдання, презентує біографічну довідку про П. Меріме. Клас складає хронологію життя письменника.

Слово вчителя

У 1830 та 1840 роках Меріме відвідував Іспанію. Перший візит тривав із червня по грудень 1830 року, другий — із серпня по жовтень 1840 року. Іспанські враження лягли в основу новели письменника «Кармен», що була створена 1845 року.

Деякі дослідники вважають, що у головної героїні був прототип: у «Листах з Іспанії», написаних під час першої подорожі країною, Меріме згадує про якусь Карменсіту, служницю в трактирі. Валенсійський селянин Вісенте, який супроводжував письменника, називав її відьмою. Згадка про це міститься в четвертому листі циклу під назвою «Іспанські відьми».

Виконання завдання (робота в групах)

Складіть невеликий (на 4—5 слів) кросворд за змістом новели «Кармен». Розгадайте кросворд, складений іншою групою.

Бесіда

1. Яке враження на вас справила новела Меріме? Хто з героїв твору вам найбільше сподобався? Чому?

2. Де відбувається дія новели?

3. Як композиційно побудовано твір? (Твір побудовано як оповідання в оповіданні. Його відкриває епіграфцитата з твору давньогрецького поета Паллада. Дія починається з подорожі оповідача-вченого Іспанією. Під час подорожі він знайомиться з контрабандистом доном Хосе (перший розділ) і циганкою Кармен (другий розділ). Лише потім оповідач дізнається про те, як доля звела цих героїв і чим усе закінчилося (третій розділ). Останній, четвертий розділ новелице культурно-етнографічна довідка про походження, особливості характеру, життя і мови іспанських циган.)

4. Як ви гадаєте, для чого письменник включив у новелу розповідь про дослідження оповідача та останній розділ? (Розповідь про спокійне життя вченого відтіняє трагічну історію кохання Кармен і Хосе, що складається з надзвичайних пригод, великих і маленьких драм. Останній розділ допомагає краще зрозуміти мотиви вчинків Кармен, показує, що вона типова представниця свого народу.)

Словесне малювання

Яким ви уявляєте оповідача? Розкажіть про нього від першої особи, використовуючи цитати з твору.

Бесіда

1. Яке враження на вас справила розповідь оповідача про Кармен? Якою за характером, звичками ви уявили молоду жінку?

2. Про що ви дізналися завдяки детальному портрету Кармен?

3. Чи змінилося ваше ставлення до героїні, коли ви прочитали розповідь Хосе? Як саме?

4. Які вчинки Кармен ви засуджуєте, а які викликають у вас захоплення?

5. Чому оповідач і Хосе неодноразово називають Кармен демоном, дияволом?

6. Як з образом героїні співвідноситься епіграф до твору?

7. На вашу думку, Кармен — це позитивний чи негативний персонаж?

8. Яким у творі постає Хосе? Чому він став убивцею та контрабандистом?

9. Чи можна сказати, що Хосе має слабкий характер? Обґрунтуйте свою відповідь.

10. Як ви вважаєте, чому автор не описав почуття Хосе після вбивства Кармен, страти розбійника?

11. Пригадайте, що таке новела. Які ознаки цього жанру має твір Меріме?

12. Новелу Меріме називають психологічною. Як ви гадаєте, чому?

13. За допомогою яких засобів письменник відтворив психологію героїв? (Текст новели не містить докладних описів емоцій або розлогих діалогів героїв. Внутрішні переживання персонажів автор передає через змалювання їхньої зовнішності, одягу, жестів, поведінки та вчинків.)

Виконання завдання (робота в парах)

Складіть порівняльну характеристику Хосе і Кармен, враховуючи результати обговорення на уроці. Зробіть висновок: чому кохання героїв було приречене?(Кармен і Хосе сповідували різні цінності, мали різні темпераменти. Герой перш за все цінував вірність у коханні, чесність. Він був постійним, у вподобаннях. Для Кармен найважливішим було її право бути вільною. Її характер імпульсивний, мінливий.)

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює їхній виступ.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1874 року французький композитор Жорж Бізе написав оперу «Кармен» на лібрето Анрі Мельяка і Людовіка Талеві, яку згодом визнали однією з вершин оперного мистецтва. Кармен у Бізе — сильна, горда, пристрасна жінка. Кармен в опері — вільна інтерпретація образу літературної героїні, для якої волелюбність у коханні не є вичерпною характеристикою. Взаємини Кармен і Хосе набули в музиці Бізе теплоти й ліризму і втратили принципову для письменника приреченість. Автори лібрето вилучили з біографії Кармен низку обставин, що знижують образ, — наприклад, її участь у вбивстві.

Прослухайте найзнаменитішу арію Кармен з опери Бізе під назвою «Хабанера» («Кохання — вільна пташка») у виконанні української співачки Лариси Руденко. Які риси характеру героїні розкрито в арії?

Виконання завдання

Прочитайте на картках вірш російської поетеси Марини Цвєтаєвої з циклу «Кармен». Від чиєї особи написано твір? Які мотиви новели Меріме відображено в ньому? Якою постає у творі Кармен?

Проблемне питання

До образу Кармен зверталися російський поет Олександр Блок у творі «Кармен» (1914), французький режисер Крістіан Жак в однойменному фільмі (1943), російській композитор Родіон Щедрін у балеті «Кармен-сюїта» (1967) й багато інших митців. Як ви вважаєте, чим їх привабив образ циганки? Чому він став безсмертним?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати повністю п’‎єсу Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Індивідуальне завдання. На основі статті підручника підготувати розповідь про «стару» і «нову драму», зміни в драматургії кінця XIX — початку XX століття.