ТВОРЧА БІОГРАФІЯ НОРВЕЗЬКОГО ДРАМАТУРГА ГЕНРІКА ІБСЕНА. ІБСЕН ЯК ОДИН З АВТОРІВ «НОВОЇ ДРАМИ». ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ П'ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ НОРВЕЗЬКОГО ДРАМАТУРГА ГЕНРІКА ІБСЕНА. ІБСЕН ЯК ОДИН З АВТОРІВ «НОВОЇ ДРАМИ». ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ П'ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Генріка Ібсена, поняттями «нова драма», «ібсенізм», особливостями «нової драми», проаналізувати жанрові особливості п'єси «Ляльковий дім»; розвивати навички підготовки повідомлення, вміння узагальнювати, аналітичне мислення; прищеплювати інтерес до творчості Г. Ібсена, любов до театру.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи життя і творчості Г. Ібсена, порівнювати особливості «старої» і «нової драми», називати ознаки «нової драми» в п'єсі «Ляльковий дім», доводити належність твору до жанру соціально-психологічної драми; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне, пошукове)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність — уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)).

Обладнання: підручник, повний текст твору Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Ми розпочинаємо цикл уроків, присвячених течії в європейській драматургії, що отримала назву «нової драми». Сьогодні ознайомимося з життям і творчістю норвезького драматурга Генріка Ібсена, який справив величезний вплив на розвиток драматургії й театру XX століття. На його досвід спиралися інші видатні драматурги — англієць Бернард Шоу і німець Герхарт Гауптман. Донині на сценах світу з великим успіхом ідуть вистави за п’‎єсами норвезького автора, його твори часто екранізують на батьківщині письменника та в інших країнах.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають у підручнику біографічну статтю про Г. Ібсена, складають хронологію життя драматурга.

Бесіда

1. Згадайте основні роди літератури.

2. Дайте визначення драми як літературного роду.

3. Які драматургічні жанри ви знаєте? Наведіть приклади творів цих жанрів.

Слово вчителя

Наприкінці XIX — на початку XX століття у світовій драматургії розпочалася світоглядна криза. Розуміючи потребу змін, митці у своїх художніх творах та теоретичних статтях розробили принципи «нової драми», які протиставили канонам старої театральної системи. У цьому напрямі працювали драматурги різних країн: Г. Ібсен у Норвегії, М. Метерлінк у Бельгії, Б. Шоу в Англії, А.П. Чехов у Росії. Що ж таке «нова драма»?

Повідомлення учня

Учень, який отримав індивідуальне завдання, розповідає про «стару» і «нову драму», зміни в драматургії кінця XIX — початку XX століття.

Під час розповіді клас записує визначення поняття «нова драма», заповнює порівняльну таблицю, зіставляючи «стару» і «нову драму».

Слово вчителя

Розпочнімо розгляд п’‎єси Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Учитель розповідає про події, що лягли в основу п'єси, і прототип головної героїні.

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом драми Г. Ібсена «Ляльковий дім». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Бесіда

1. Яке враження на вас справила п’‎єса Ібсена, над чим змусила замислитися?

2. Що у п’‎єсі «Ляльковий дім» здалося вам незвичним? Чим вона несхожа на драматургічні твори, які ви вивчали раніше?

3. Які ознаки «нової драми» має п’‎єса? Запишіть їх.

4. Проблеми якого характеру піднімає автор у драмі (моральні, політичні, соціальні, філософські або інші)? (У творі драматург підняв соціальні проблеми: багатства і бідності, громадянських прав жінки, родинних взаємин. Окрім того автор порушує психологічні проблеми пошуку свого місця в житті, стосунків із близькими.)

5. Зважаючи на проблематику п’‎єси «Ляльковий дім», до якого жанрового різновиду ви її віднесли б? (Соціально-психологічна драма.)

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Назвіть найвідоміші твори Г. Ібсена.

2. Як змінювалися творчі погляди Г. Ібсена?

3. Чому Ібсена називають новатором у драматургії?

4. Що таке «ібсенізм»?

5. Які обставини сприяли виникненню «нової драми» наприкінці XIX століття?

6. Назвіть основні риси «нової драми».

7. Хто, окрім Г. Ібсена, розробляв засади «нової драми»?

8. Доведіть, що п’‎єса Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Написати твір на тему «Проблеми особистості, родини та суспільства в п’‎єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Індивідуальне завдання. Підготувати інсценізацію першого діалогу Нори і Хельмера до слів «Мені й на думку не спало б чинити тобі наперекір».