ОБРАЗНА СИСТЕМА ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

ОБРАЗНА СИСТЕМА ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образну систему драми Г. Ібсена, простежити розкриття характерів персонажів, динаміку образу Нори, з'ясувати мотиви вчинків героїв, їхні життєві позиції; розвивати навички аналізу драматичного твору, критичне мислення, усне мовлення, творчі здібності; прищеплювати чесність, порядність, повагу до гідності інших людей, неприйняття марнославства, лицемірства.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи героїв драми «Ляльковий дім», виявляти художні засоби їх створення, коментувати вчинки персонажів, аргументувати свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)), математична компетентність — уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)).

Обладнання: повний текст твору Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Декілька учнів презентують творчі роботи. Клас обговорює їх, визначає найкращі.

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У п’‎єсі «Ляльковий дім» ми бачимо великий розрив між тим враженням, яке справляють події, і їхньою суттю. Щасливе сімейне життя в будинку Хельмерів виявляється химерою, привабливою на вигляд оболонкою, а герої в фіналі постають зовсім іншими, ніж ми бачимо їх на початку дії. Розглянемо, як Ібсену вдалося розкрити характери героїв, передати внутрішню драму особистості, приховану зовні благополучними обставинами.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Інсценізація уривка твору

Учні, які виконували індивідуальне завдання, представляють інсценізацію діалогу Нори і Хельмера з першої дії драми «Ляльковий дім».

Бесіда

1. Яке враження про характер Нори складається у читача або глядача на початку твору? (На початку п’‎єси Нора здається безтурботною пташкою, всі інтереси якої сконцентровано на родині. Її не лякають матеріальні складнощі, вона ставиться до них надто легко. Вона підкоряється авторитету свого чоловіка, але іноді таємно від нього дозволяє собі невеликі слабкості (наприклад, ласує улюбленим печивом.). Нора постає жінкою, яка не здатна самостійно приймати важливі рішення.)

2. Чи можна, прочитавши перший діалог Нори і Хельмера, сказати, що героїня радіє життю і почувається щасливою?

3. Як Нора поводиться з фру Лінне? Якою постає під час розмови з давньою знайомою?

4. Нора справляє враження безтурботної людини, яка не здатна до серйозних самостійних вчинків, ніколи не страждала. Як сама героїня в розмові з Кристиною розвінчує це враження? Наведіть відповідні цитати. Із яким почуттям вона це робить?

5. Чому Нора не зізналася чоловікові, що позичила гроші? Як вона пояснює це подрузі?

6. Що змусило героїню підробити батьків підпис? Чи можна виправдати її вчинок? Аргументуйте своє ставлення до нього.

7. У який момент Норі вперше відкрилося, що її щасливе життя в «ляльковому домі» під загрозою?

8. Як змінюється поведінка Нори в другій дії?

9. Які риси характеру героїні відкриваються в її останньому діалозі з чоловіком?

10. Який вирок винесла Нора взаєминам із Хельмером?

11. Чому, незважаючи на готовність Хельмера примиритися, Нора вирішує порвати з ним?

12. Як ви розумієте останню відповідь Нори чоловікові?

13. Зробіть висновок: як змінилася героїня за час дії твору?

Виконання завдання (робота в парах)

Складіть стислу (на 5—6 речень) характеристику Нори.

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

Бесіда

1. Яке враження на вас справив на початку дії Хельмер? Які риси героя вас привабили, а які відштовхнули?

2. Як Торвальд ставився до своєї дружини до отримання листа? Чи можна стверджувати, що він добре знав характер Нори, цікавився її інтересами? Аргументуйте свою відповідь.

3. Як Хельмер, за його словами, ставився до тих, хто схибив у житті?

4. Дайте оцінку словам Хельмера: «Майже всі, хто рано схибив у житті, мали брехливих матерів».

5. Як Хельмер пояснює Норі, чому він не залишить Крогстада в банку? Як ці слова характеризують Торвальда? (Спочатку Хельмер стверджує, що він кришталево чесна людина, тому не візьме на службу працівника із заплямованою репутацією. Однак за мить з’‎ясовується, що Торвальд просто боїться пліток: «У банку вже відомо, що я вирішив звільнити Крогстада. То треба, щоб тепер почалися розмови, ніби новий директор міняє свою думку під впливом дружини?..» Ці слова характеризують Торвальда як марнославну людину.)

6. Коли лагідне ставлення Хельмера до Нори різко змінюється? У чому він звинувачує жінку?

7. Як змінився настрій Торвальда після отримання звістки про те, що Крогстад повернув жінці боргове зобов’‎язання? Про що це свідчить?

8. Зробіть висновок: чи відповідає реальна особистість Хельмера тому, що говорили про нього Нора і він сам? Які риси переважають у його характері?

9. У творі зображено не лише сімейну драму Хельмерів, а й особисті драми другорядних персонажів. Стисло розкажіть про життєві негаразди фру Лінне, Крогстада, доктора Ранка.

10. Яку роль відіграли другорядні персонажі в розкритті образу Нори?

11. Чому, на ваш погляд, у драмі Ібсена майже немає щасливих людей?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання

1. Назвіть основні засоби створення образів персонажів, використані драматургом.

2. Дослідники вважають, що одна з провідних ознак «нової драми» — це зіткнення різних уявлень про життя. Поміркуйте, як саме уявляють життя герої Ібсена, якими принципами керуються у власних вчинках.

3. За результатами своїх спостережень заповніть схему «Зіткнення світоглядів у драмі «Ляльковий дім».

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Письмово розкрити зміст назви драми Г. Ібсена «Ляльковий дім ».