ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ ДРАМАТУРГА. СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНТИЧНОГО МІФУ У П'ЄСІ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ ДРАМАТУРГА. СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНТИЧНОГО МІФУ У П'ЄСІ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із біографією Дж. Б. Шоу, його соціальними та естетичними поглядами, втіленням античного міфу про Пігмаліона в різних видах мистецтва, проаналізувати специфіку відображення античного міфу у п'єсі Б. Шоу; розвивати вміння здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, аналітичне мислення; прищеплювати естетичний смак, інтерес до світової культури, творчості Б. Шоу.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи життя і творчості Дж. Б. Шоу, особливості його світогляду, порівнювати античний міф про Пігмаліона і п'єсу Б. Шоу «Пігмаліон»; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст драми Дж. Б. Шоу «Пігмаліон», матеріали для презентації повідомлень учнів, аудіозапис оперети «Прекрасна Галатея» Ф. фон Зуппе.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які античні міфи ви знаєте?

2. Хто з відомих вам письменників звертався до античних міфів, утілював їхні сюжети та образи у власних творах?

3. Які ви знаєте картини, кінофільми за мотивами античних міфів?

4. Як ви вважаєте, чому міфи давніх греків і римлян завжди приваблювали різних митців?

Слово вчителя

Антична міфологія завжди була невичерпним джерелом літературних сюжетів і образів. Вона надихала безліч митців слова — від давньогрецького співця Гомера до ірландського письменника XX століття Джеймса Джойса. Одним із найвідоміших творів світової літератури за мотивами античного міфу є драма Джорджа Бернарда Шоу «Пігмаліон». Вивченню ідейних та художніх особливостей цього твору ми присвятимо цей та наступні уроки.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають біографічну статтю підручника про Б. Шоу, складають хронологію життя драматурга.

ПЛАН

1. Значення творчості Б. Шоу в англійській літературі. Соціальні погляди драматурга.

2. Погляди Б. Шоу на театр і драму:

а) звернення до актуальних тем і проблем;

б) конфлікт як зіткнення різних ідеалів;

в) наближення мистецтва до життя.

3. Парадоксальність у творах драматурга.

4. Образ позитивного героя у Б. Шоу.

Учні записують тези виступу вчителя.

Повідомлення учнів

Учні, які готували індивідуальне завдання, презентують переказ давньогрецького міфу про Пігмаліона та Галатею, стислу довідку про втілення цього сюжету в мистецтві.

Учні прослуховують фрагмент аудіозапису оперети Франца фон Зуппе «Прекрасна Галатея», діляться враженнями від музики.

Слово вчителя

Задум п’‎єси «Пігмаліон» виник у Бернарда Шоу ще 1897 року, але втілити його він зміг лише у 1912 році.

У творі відобразилося багаторічне захоплення автора фонетикою. Шоу вважав, що вимова розділяє соціальні групи Англії більше, ніж будь-що інше, і цю ситуацію необхідно змінити. Також твір розкриває ідею, що ніякої нездоланної прірви між нижчими і вищими класами не існує.

Головний герой твору, професор фонетики Гіґінс, має прототип — відомого англійського філолога Генрі Світа. Про це повідомляє сам автор у вступі до п’‎єси: «Пігмаліон Гіґінс — це не портрет Світа. Уся історія з Елізою Дулітл була б для Світа неможливою. І все ж, як ми побачимо, Гіґінс має дещо від свого колеги».

Роботу над твором було завершено в червні 1912 року. Перша постановка «Пігмаліона» відбулася у віденському Бургтеатрі 16 жовтня 1913 року.

Літературний диктант. Учні здійснюють перевірку диктанту в парах.

Бесіда

1. Яке враження на вас справила п’‎єса «Пігмаліон»? Які епізоди твору вас розсмішили, зворушили?

2. Як ви гадаєте, що привернуло увагу Б. Шоу в міфі про Пігмаліона?

3. Хто у творі Б. Шоу є Пігмаліоном, а хто — Галатеєю?

4. Чому, на вашу думку, автор не назвав свій твір «Галатея», адже центральний образ у ньому — саме Еліза?

5. Що спільного між сюжетами п’‎єси Б. Шоу і античного міфу про Пігмаліона і Галатею?

6. Чим на рівні сюжету різняться античний міф і літературний твір? Який епізод є кульмінаційним у міфі, а який — у драмі?

7. Що об’‎єднує образи Пігмаліона і лондонського професора? Чим вони відрізняються один від одного?

8. Порівняйте, яку роль відіграє Галатея в міфі і яку — Еліза у п’‎єсі. (У міфі Галатея не грає активної ролі, до того ж нічого не відомо про її характер, почуття. Еліза у Шоу здатна на рішучі вчинки: вона сама прийшла до професора, щоб навчитися правильної вимови, тяжко працювала над собою протягом кількох місяців, у фіналі зважилася на бунт проти свого «Пігмаліона». Елізане статичний персонаж, від першої до останньої дії вона змінюється.)

Виконання завдання (робота в парах)

За результатами обговорення заповніть порівняльну таблицю «Античний міф і п’‎єса Б. Шоу: спільне і відмінне».

АНТИЧНИЙ МІФ І П'ЄСА Б. ШОУ: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ

Назва

Спільне

Відмінне

Міф про Пігмаліона і Галатею

   

П'єса Б. Шоу «Пігмаліон»

   

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Яку національну літературу представляє Б. Шоу?

2. Коли Б. Шоу розпочав трудову діяльність?

3. Як відбувся літературний дебют письменника?

4. Назвіть найвідоміші твори Шоу.

5. Які переконання та погляди мав письменник?

6. Коли було створено п’‎єсу «Пігмаліон»?

7. Чому в п’‎єсі, на відміну від міфу, «Галатея» бунтує проти свого «Пігмаліона»? Яку думку автор намагався донести за допомогою такого сюжетного ходу?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати з твору Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» до характеристики образу Елізи Дулітл.