ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІДЕЙНА СВОЄРІДНІСТЬ П'ЄСИ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІДЕЙНА СВОЄРІДНІСТЬ П'ЄСИ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями проблематику твору «Пігмаліон», розкрити його ідейний зміст; розвивати аналітичне та критичне мислення, вміння узагальнювати, формулювати та обстоювати власну позицію, усне мовлення; прищеплювати інтерес до творчості Б. Шоу, сприяти усвідомленню ролі мовленнєвої культури в житті людини, виховувати повагу до людської гідності.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти у творі Б. Шоу провідні проблеми, висловлювати власні судження щодо актуальних проблем, розкривати ідею п'єси; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове); уміння постійно поповнювати власний словниковий запас), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити факти, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: повний текст драми Б. Шоу «Пігмаліон».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують характеристики Гіґінса, потім обговорюють образ героя за питаннями вчителя.

Бесіда

1. Як ви гадаєте, що керувало Гіґінсом, коли він погодився навчати Елізу?

2. У ході експерименту професор поводився з ученицею грубо. Чим зумовлене таке ставлення? (Гіґінс нехтує людьми без злого умислу, просто його не цікавлять чужі турботи та інтереси. Імовірно, причина в тому, що професор усвідомлює власну перевагу і не хоче розмінюватися на дрібниці.)

3. Чи змінила професора історія з Елізою?

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Ознайомлюючись із поглядами Бернарда Шоу на театр, ви дізналися, що драматург вважав за необхідне звертатися до актуальних тем, ідей та проблем. Які суспільні, філософські та моральні питання поставив Шоу в п’‎єсі «Пігмаліон», які ідеї розкрив, відтворюючи складні взаємини між героями? З’‎ясуймо це на уроці.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемні питання

1. Сам Шоу найголовнішою у своєму творі вважав соціальну проблематику. Мету п’‎єси він визначив так: «Пігмаліон» — це насмішка над шанувальниками «блакитної крові»... кожна моя п’‎єса була каменем, який я кидав у шибку вікторіанського благополуччя». Чи вдалось автору досягти своєї мети? Доведіть це, спираючись на текст п’‎єси.

2. Яких соціальних проблем торкнувся письменник? Як вони пов’‎язані між собою?

Пояснення вчителя. У центрі уваги в п’‎єсі — проблеми соціальної нерівності та мовленнєвої культури. Письменник вважає, що першу з них можна вирішити за допомогою навчання літературної вимови. Його думку озвучує Гіґінс, звертаючись до матері: «Мамо, в житті я не брався за щось поважніше! Якби ти знала, як цікаво майже повністю змінити людину, наділивши її зовсім іншою мовою. Адже це означає знищити найглибшу прірву, що розділяє людей і класи».

3. Чи актуальні відображені у творі проблеми для сучасної України? Якщо так, то чи підходить до наших реалій метод вирішення проблеми, запропонований Шоу?

4. Український філолог Юрій Ковбасенко стверджує: «Помітне місце в комедії займає також проблема місця жінки в суспільстві, узагалі в житті. Бернард Шоу вирішує її насамперед у соціальному плані». Чи згодні ви з думкою науковця? Аргументуйте свою відповідь.

5. Науковець і педагог Ольга Миколаївна Ніколенко стверджує, що головна проблема п’‎єси «Пігмаліон» — це проблема одухотворення людини і життя засобами мистецтва. Чи погоджуєтеся ви з такою позицією? Обґрунтуйте свою відповідь.

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдань

1. За результатами обговорення на уроці заповніть схему «Проблеми п’‎єси «Пігмаліон».

2. Пригадайте, яких поглядів на театр дотримувався Б. Шоу. Які з них знайшли втілення у п’‎єсі «Пігмаліон»? Запишіть їх.

3. У передмові до твору Шоу назвав його дидактичним, адже «справжнє високе мистецтво бути іншим просто не має права». Чого ж драматург намагався навчити свого глядача та читача? Складіть перелік «Уроки п’‎єси «Пігмаліон».

4. Сформулюйте і запишіть ідею твору Б. Шоу. (У творі драматург утверджує декілька важливих ідей: про природну рівність людей і їхню класову нерівність, про талановитість людей з народу, про можливість подолання соціальної прірви через прищеплення мовленнєвої культури, про неприпустимість будь-яких експериментів над людиною.)

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати аргументи «за» і «проти» до проблемних питань за змістом п’‎єси «Пігмаліон»:

1) Чи можливо швидко змінити натуру людини, як це зробив Гіґінс з Елізою?

2) Чи можна вирішити проблему соціальної нерівності, прищеплюючи представникам нижчих класів суспільства культуру поведінки та мовлення?

3) Яким повинен бути справжній науковець (безстороннім, байдужим чи співчутливим, людяним)?

4) Чи припустимо з добрими намірами грубо втручатися в долю іншої людини?

5) Великі гроші — це щастя чи тягар? (Під час відповіді врахувати думки батька Елізи Елфрида Дулітла.)

6) Чи зберегла актуальність п’‎єса Б. Шоу сьогодні?

Методичний коментар. Дискутанти діляться на підгрупи. Кожна обирає одне питання (або кілька питань, залежно від кількості підгруп) та позицію, яку буде відстоювати. Два учні готуються виконувати ролі ведучого круглого столу і аналітика (критика), який має пропонувати додаткові питання, ставити під сумнів висловлені думки.

Завдання групі акторів. Підготувати інсценізацію діалогу Елізи і Гіґінса з дії п’‎ятої (від слів: «Що ж, Елізо... Нарешті, як ви кажете, ви й поквиталися зі мною» до слів: «А мені варто було зробити тільки крок — і я б зрівнялася з вами»).