УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №4. КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА П'ЄСОЮ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №4. КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА П'ЄСОЮ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: провести з учнями засідання круглого столу, обговорити проблемні питання морально-етичного та філософського характеру, пов'язані зі змістом п'єси «Пігмаліон»; розвивати усне мовлення, вміння формулювати та обстоювати власну думку, коректно вести дискусію, навички виступу перед аудиторією, роботи в групі; прищеплювати високі моральні якості, повагу до чужої думки.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння вести полеміку щодо твору «Пігмаліон», аргументувати свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами, узагальнювати та систематизувати факти; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити факти, висловлювати думки, погляди, почуття), уміння вчитися впродовж життя (уміння визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення), соціальна та громадянська компетентності (уміння аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уміння критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту; уміння уникати дискримінації інших у ході спілкування).

Обладнання: повний текст драми Б. Шоу «Пігмаліон».

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок; нетрадиційний урок.

Епіграф: Театр — це фабрика думки, підбурювач совісті, тлумач соціальної поведінки, озброєння проти відчаю й нудьги, а також храм Сходження Людини.

Дж. Б. Шоу, англійський драматург

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Інсценізація уривка твору

Учні з групи акторів представляють інсценізацію діалогу Елізи й Гіґінса з п'ятої дії п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Клас обговорює роботу «акторів»: указує на недоліки, відзначає вдалі знахідки.

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У представленому діалозі героїв п’‎єси «Пігмаліон» розкрито найболючіші питання твору. Що це за питання, ми визначили на минулому уроці: існування прірви між багатими й бідними, вибору життєвого шляху, відповідальності за свої вчинки, ролі культури (зокрема мовленнєвої) в житті людини й суспільства та ін. Сьогодні ми проведемо урок — круглий стіл, тобто засідання дискусійного

клубу, під час якого обговоримо поставлені Бернардом Шоу понад сто років тому питання, спробуємо дати на них власні відповіді.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Засідання дискусійного клубу

Ведучий клубу ставить питання для обговорення (див. домашнє завдання до уроку №59). Учасники підгруп відповідають на питання, висловлюючи аргументи «за» і «проти». Аналітик критикує слабкі місця аргументації, ставить під сумнів висунуті ідеї. Представники інших підгруп приєднуються до диспуту, підтримуючи ту чи іншу позицію, додаючи власні аргументи, ставлячи власні додаткові питання.

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Прийом «Мікрофон»

1. Що нового ви відкрили для себе у творі Б. Шоу завдяки засіданню круглого столу?

2. Як ви оцінюєте хід дискусії? Чи відхилялися ми від тем? Чи були випадки, коли хтось з учасників захоплював ініціативу, а хтось не мав можливості висловитись? Над якими вміннями нам потрібно попрацювати?

3. Як ви вважаєте, чому епіграфом до засідання стали саме ці слова Б. Шоу? Чи згодні ви з цим твердженням драматурга? Чому?

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку XX ст.».

Випереджувальне завдання до уроку №62. Читати повість Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар» (до І варіанта уроку). Читати повість М.О. Булгакова «Собаче серце» (до II варіанта уроку).