ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образну систему повісті, скласти характеристику Тев'є, простежити взаємини героя з оточенням, виявити мотиви його вчинків; розвивати навички аналізу образної системи художнього твору, критичне мислення, вміння працювати в парі; прищеплювати високі моральні якості, повагу до традицій інших народів.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати образну систему повісті «Тев'є-молочар», характеризувати головного героя твору, визначати засоби створення образу Тев'є, називати риси «маленької людини» в образі молочаря; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)).

Обладнання: повний текст повісті Шолом-Алейхема «Тев'є-молочар».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Головні теми повісті «Тев’‎є-молочар» — тема історичного зламу, який пройшов через долю людини і життя єврейського народу на межі XIX—XX століть, а також традиційна для літератури XIX століття тема «маленької людини». Тев’‎є успадкував типові риси «маленької людини»: низьке походження і становище в суспільстві, доброту, нездатність до злих учинків. На уроці ми детальніше схарактеризуємо цього героя, розглянемо його в системі інших образів твору, спробуємо розкрити таємницю привабливості Тев’‎є.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Розкажіть про родину, професію Тев’‎є та його становище в суспільстві.

2. Які випробування випали на долю героя? Як герой їх переносить?

3. Сучасному читачеві може бути незрозуміло, чому шлюб Хави з християнином Федьком став для молочаря великою трагедією. Однак за єврейськими традиціями такі шлюби були неприпустимими. Якщо дівчина виходила заміж за християнина, її батько мав сім діб сидіти на землі на знак жалоби та більше ніколи не вимовляти імені дочки, інакше єврейська громада жорстоко переслідувала порушника. Поміркуйте, чому цього не сталося в повісті. (Тев’‎є болісно сприйняв учинок доньки, але не дотримувався давніх традицій. Це свідчить про їх руйнування під впливом, бурхливих подій початку XX століття, що зачепили всі сфери життя.)

4. Схарактеризуйте мову героя. Яка її найяскравіша особливість?

5. Які ще засоби, крім мовної характеристики, використав Шолом-Алейхем для створення колоритного образу молочаря?

6. Як герой ставиться до найважливіших духовних та матеріальних цінностей: родини, традицій народу, віри, грошей, батьківщини?

7. Дослідники вважають, що вустами молочаря Шолом-Алейхем висловлює власні думки щодо важливих питань етики, моралі, політики. Яких саме питань торкається у своїх монологах герой?

Перевірка домашнього завдання

Учень презентує «моральний кодекс» Тев'є, клас доповнює його відповідь.

Виконання завдання (робота в парах)

Складіть стислу письмову характеристику Тев’‎є. Зробіть висновок: чому автор зробив оповідачем саме таку людину?

Пара учнів презентує результат роботи, клас доповнює характеристику.

Бесіда

1. На які дві великих групи можна поділити всіх персонажів повісті? (Персонажі, що належать до світу бідних і світу багатих.)

2. Хто у творі представляє ці два світи? Заповніть схему «Два світи в повісті Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар».

3. Схарактеризуйте жінок із родини молочаря. Яку фразу про своїх дочок неодноразово повторює Тев’‎є?

4. Як жінка й дочки молочаря переносять життєві випробування? Чим вас приваблюють їхні образи?

5. Яких персонажів твору можна назвати негативними? Чому?

6. Зробіть висновок: як взаємодіють представники двох світів у повісті? Які цінності сповідують багаті й бідні? Чи можливі між ними порозуміння, злагода, дружба?

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Проблемні питання

1. Чи згодні ви з думкою літературознавців про те, що Тев’‎є — представник типу «маленької людини»? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які риси Тев’‎є розкриваються в його стосунках із близькими й чужими людьми?

3. Які кращі риси єврейського народу втілені в образах Тев’‎є та членів його родини?

4. До образу Тев’‎є зверталося багато митців. За мотивами твору Шолом-Алейхема радянський драматург Григорій Горін створив п’‎єсу «Поминальна молитва». Вистава «Тев’‎є-Тевель» за українським перекладом цієї п’‎єси була однією із найуспішніших за всю історію існування київського Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. На Бродвеї з 1960-х років іде мюзикл «Скрипаль на даху» за повістю Шолом-Алейхема. А 1971 року в США на основі мюзиклу зняли музичний однойменний фільм. Як ви вважаєте, чим повість єврейського письменника та її головний герой приваблюють драматургів, діячів театру та кіно? У чому таємниця популярності Тев’‎є?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

У мережі Інтернет подивитися уривок вистави або фільму за мотивами повісті Шолом-Алейхема: музичний фільм «Скрипаль на даху» (США, реж. Н. Джісон, 1971 р.), виставу «Тев’‎є-Тевель» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за п’‎єсою Григорія Горіна (телеверсія 2005 р.). Написати рецензію на твір кіно або театрального мистецтва.

Випереджувальне завдання до уроку №66. Читати повністю роман Р. Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом» (дo І варіанта уроку). Читати повністю роман Г. Лі «Убити пересмішника» (до II варіанта уроку).