ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА ГУМОР У ПОВІСТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ В ТЕАТРІ ТА КІНО - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА ГУМОР У ПОВІСТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ В ТЕАТРІ ТА КІНО - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: розглянути з учнями театральні та кіноінтерпретації твору Шолом-Алейхема, проаналізувати філософську проблематику повісті, виявити у творі засоби комічного; розвивати аналітичне та критичне мислення, естетичний смак, усне та письмове мовлення, вміння формулювати та аргументувати власну позицію; прищеплювати повагу до національних традицій інших народів, оптимістичне світосприйняття, моральні цінності.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти філософські проблеми твору, розмірковувати про їхню актуальність, створювати письмову рецензію на твір кіномистецтва або театрального мистецтва; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї чітко і грамотно).

Обладнання: повний текст повісті Шолом-Алейхема «Тев'є-молочар», відеозаписи музичного фільму «Скрипаль на даху» (США, 1971), вистави «Тев'є-Тевель» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель демонструє відеозопис фрагментів вистави та музичного фільму за мотивами повісті Шолом-Алейхема, учні презентують рецензії на ці твори. Клас обирає найкращі рецензії, обговорює, який твір театрального або кіномистецтва точніше передає особливості літературного першоджерела.

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У своїй повісті про молочаря Шолом-Алейхем не тільки змальовує звичаї, традиції та побут євреїв на зламі XIX—XX століть, а й ставить важливі філософські питання людського буття. Які саме — з’‎ясуємо на уроці. А також розглянемо сміхову стихію твору, що є його важливою частиною.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

Проблемне питання

Які питання та проблеми називають філософськими? Пояснення вчителя. Із давніх часів філософи намагалися вирішити проблеми, пов’‎язані з виникненням і смислом існування світу й людини. Філософія шукає відповіді на такі питання: як влаштований світ? Чи розвивається він за певними законами? Хто або що визначає ці закони? Існує світ одвічно чи він мав початок, був створений Богом? Яке місце у світі займають закономірності, а яке — випадковості? Людина смертна чи безсмертна? Що таке безсмертя? Чи може людина дізнатися про своє призначення в цьому світі? Що є істина? Як відрізнити істину від брехні? Що таке совість, честь, обов’‎язок, відповідальність і справедливість? Чи можливо чітко розмежувати добро і зло? Звідки береться зло? Цих та інших філософських питань торкалися багато письменників у своїх творах.

Виконання завдання (робота в групах)

Проаналізуйте монологи молочаря і визначте, які філософські проблеми та питання в них порушено. 1 група аналізує оповідання «Велика удача» і «Химери», 2 група — «Теперішні діти» та «Годл», З група — «Хава» і «Шпринця», 4 група — «Тев’‎є їде до Палестини» та «Іди геть!». (В оповіданні «Велика удача» герой розмірковує над тим, чи залежить щастя від зусиль людини, чи можна стати щасливим і багатим завдяки тяжкій праці; в оповіданнях «Химери» та «Тев’‎є їде до Палестини» — над примхливістю удачі, роллю грошей у житті людини; в оповіданнях «Теперішні діти», «Годл» та «Шпринця» — над проблемою взаємин різних поколінь (батьків і дітей); в оповіданнях «Хава» та «Іди геть!» — над міжнаціональними взаєминами, над тим, що розділяє людей.)

Представники груп презентують результати роботи, клас записує в зошити філософські проблеми повісті.

Бесіда

1. Чи дає повість відповіді на питання, які хвилюють героя? Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи цитати з твору.

2. Які з порушених у повісті питань актуальні донині?

3. Чому молочар постійно звертається думкою до Бога?

4. Чого може навчити сучасного читача ставлення Тев’‎є до Бога, примх долі, багатства?

Словесне малювання

Незважаючи на те, що життя молочаря сповнене горя, турбот і драм, його розповідь часто викликає сміх. Які епізоди твору здалися вам смішними? Перекажіть їх від особи Тев’‎є. Старайтесь використовувати характерні для героя мовні звороти.

Бесіда

1. Згадайте, які існують засоби комічного.

2. Які з названих вами засобів використав Шолом-Алейхем у повісті «Тев’‎є-молочар»?

3. Яку роль у творі відіграють численні цитати зі священних текстів юдеїв?

4. Цитуючи священні тексти, Тев’‎є ніби тлумачить їх простою мовою, і ці тлумачення за змістом не відповідають самим цитатам. Науковець О.Н. Фрумкін висловив таку думку: змінюючи значення висловів, герой хоче показати невідповідність між священним письмом і дійсністю. Чи згодні ви з цією думкою? Обґрунтуйте свою позицію.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Заключне слово вчителя

Повість Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар» сповнена оптимізму та доброти, хоч і зображує важке життя Тев’‎є і його родини. У монологах головного героя є місце і дотепним жартам, і кумедним містечковим історіям. Молочар розмірковує над невеселими проблемами, з якими йому випало зіткнутись, однак не скаржиться на долю. На власному прикладі він показує, що треба з гумором ставитися до складнощів, уміти бути вдячним за ті щасливі моменти, які є в житті кожної людини, а якщо вже не вистачає сліз — сміятися.

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

До І варіанта уроку. Прочитати повністю роман Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом».

Групові завдання. Підготувати повідомлення про життя та творчість Р.Д. Бредбері (група біографів), про жанр антиутопії (група літературознавців).

До II варіанта уроку. Прочитати повністю роман Г. Лі «Убити пересмішника».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя та творчість Г. Лі.

До III варіанта уроку. Прочитати повністю повість Е.В. Сігела «Історія одного кохання».

Групові завдання. Підготувати повідомлення про життя та творчість Е.В. Сігела (група біографів), про масову літературу (група літературознавців).