ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ОПАНАСОВИЧА БУЛГАКОВА. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА. ЗНАЙОМСТВО З ПОВІСТЮ БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»: СЮЖЕТ І ОПОВІДНА СИСТЕМА ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ОПАНАСОВИЧА БУЛГАКОВА. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА. ЗНАЙОМСТВО З ПОВІСТЮ БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»: СЮЖЕТ І ОПОВІДНА СИСТЕМА ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із біографією М. О. Булгакова, її українськими сторінками, проаналізувати сюжет і оповідну систему твору; розвивати аналітичне та критичне мислення, уміння працювати в групі та в парі, створювати проект; прищеплювати інтерес до особистості та творчості Булгакова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про життя і творчість М.О. Булгакова, зміст повісті «Собаче серце», називати етапи розвитку сюжету твору, характеризувати оповідну систему повісті; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом; уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: повний текст повісті М.О. Булгакова «Собаче серце», матеріали для презентації повідомлення (проекту) учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами контрольної роботи, вказує на типові помилки, зачитує найкращі роботи.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

(Запитання для бесіди див. у 1-му варіанті уроку №62.)

Слово вчителя

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учнів

Група біографів презентує розповідь (або проект) про біографію М. О. Булгакова, зв'язок письменника з Україною. Клас складає хронологічну таблицю «Життя М. 0. Булгакова».

Слово вчителя

ПЛАН

1. Літературні джерела повісті М.О. Булгакова «Собаче серце».

2. Основні персонажі та події твору.

3. Походження назви повісті.

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом твору М.О. Булгакова «Собаче серце». Перша група складає питання, що починаються словом хто, друга група — словом як (або словами яким чином), третя група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Бесіда

1. Що вас вразило під час читання повісті? Із яким почуттям ви закінчили її читати?

2. Поміркуйте, чому повість має підзаголовок «Жахлива історія ».

3. Простежте, від чийого імені ведеться оповідь у різних частинах повісті.

4. Для чого, на вашу думку, Булгаков застосував прийом зміни оповідача?

Словесне малювання

1. Опишіть день Пилипа Пилиповича до зустрічі з Шариком. Що вам імпонує в його поведінці, а з чим ви не згодні?

2. Словесно намалюйте дві ілюстрації: «Шарик і професор Преображенський» та «Шариков і професор Преображенський».

Виконання завдання (робота в парах)

Виділіть у повісті елементи сюжету: експозицію, зав’‎язку, розвиток дії і т. д. Запишіть їх.

Пара учнів представляв результати роботи, клас корегує відповідь.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. У який період жив і писав Михайло Булгаков?

2. Твори яких жанрів створив письменник?

3. Якими були відносини письменника з офіційною владою?

4. Що пов’‎язувало Булгакова з Україною? Творчістю кого зі співвітчизників він захоплювався?

5. Коли було створено та опубліковано повість «Собаче серце»?

6. Із яким твором ця повість близька за сюжетом?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру на тему «Чому експеримент професора Преображенського зазнав невдачі?».