РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ОБРАЗ ГУЛЛІВЕРА ЯК УТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ЛЮДИНИ - ПРОСВІТНИЦТВО

РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ОБРАЗ ГУЛЛІВЕРА ЯК УТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ЛЮДИНИ - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образ Гуллівера, визначити художні засоби створення образу героя, виявити в ньому риси нової людини, якою її уявляли просвітники; розвивати аналітичне мислення, творчі здібності, вміння узагальнювати, працювати в парі, оцінювати роботу однокласників; виховувати активну життєву позицію, доброзичливість, повагу до інших культур, прищеплювати інтерес до творчості Дж. Свіфта.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ Гуллівера як тип людини нового часу (активної, мислячої, енергійної"), визначати художні засоби його створення; ключові — математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію, уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння визначати мету навчальної діяльності та спосіб її досягнення), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби).

Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, картки «Уявлення про людину, її місце у світі в добу Просвітництва» (одна на парту), реквізит для інсценізації уривка твору.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Головний герой роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» є втіленням філософських уявлень представників доби Просвітництва про людину, її роль та місце у світі. Які саме — з’‎ясуємо на уроці, проаналізувавши образ мандрівника.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Переказ тексту

Від імені Гуллівера розкажіть про його родину, освіту, заняття.

Бесіда

1. Яке враження на вас справив герой на початку оповіді?

2. Гуллівер точно вказує дати, імена знайомих та інші подробиці своєї молодості. Про які риси його характеру це свідчить?

3. Що змушувало героя подорожувати?

4. Як ви гадаєте, що відчував Гуллівер, коли його корабель налетів на скелю і герой ледве вижив?

Інсценізація уривка твору

Учні, які готували індивідуальне завдання, представляють інсценізацію «Перша зустріч Гуллівера з ліліпутами». Інші учні коментують їхні роботи: відзначають хиби та переваги інсценізації, висловлюють думки, чи вдалося «акторам» передати почуття героїв, відтворити основні риси характерів.

Бесіда

1. Про які риси характеру Гуллівера свідчить те, що він стримався і не спробував звільнитись, коли прийшов до тями?

2. Як Гуллівер поводився з ліліпутами після переїзду до храму? Наведіть відповідні цитати, які ви дібрали вдома. Як це його характеризує?

3. Яке враження справив Чоловік-Гора на простих ліліпутів, вищих посадовців, імператора? Чому, на вашу думку, в героя з’‎явилися вороги?

4. Розкажіть про ставлення Гуллівера до придворних звичаїв ліліпутів. Чи згодні ви з його позицією? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Чому Гуллівер написав, що деякі умови його звільнення були не «такі почесні», як йому хотілося?

6. Назвіть якості, що їх продемонстрував герой, урятувавши Ліліпутію від нападу флоту Блефуску.

7. Чому Гуллівер спочатку активно втрутився у війну між Ліліпутією і Блефуску, а потім відмовився виконати наказ імператора?

8. На яких підставах Гуллівера хотіли звинуватити в державній зраді?

9. Завдяки яким обставинам герой зміг покинути Блефуску та повернутися додому?

10. Пригадайте, які існують засоби створення образу літературного героя. (Пряма авторська характеристика, характеристика з боку інших персонажів, мова героя, зображення дій та вчинків, портрет, інтер’‎єр житла героя, пейзаж, художня деталь, передісторія життя героя, сни, щоденник, листи героя, що розкривають його внутрішній світ, значуще прізвище.) Які з них використовує Дж. Свіфт у своєму романі?

Виконання завдання

Заповніть таблицю «Засоби створення образу Гуллівера».

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ГУЛЛІВЕРА

Засіб

Приклад із тексту твору

   

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє складені учнями вдома плани. На їхній основі клас складає єдиний план характеристики героя.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання (робота в парах)

За результатами обговорення образу Гуллівера складіть письмову характеристику героя за планом.

Пара учнів представляє характеристику Гуллівера. Клас корегує та доповнює її

Проблемне питання

Учні отримують картки «Уявлення про людину та її місце у світі в добу Просвітництва».

Прочитайте, якою представники доби Просвітництва уявляли нову людину. Визначте, які риси нової людини втілює Гуллівер.

КАРТКА

Уявлення про людину, її місце у світі в добу Просвітництва

· Людина здатна тверезо і глибоко оцінювати явища, ідеї, моральні вчинки та їхні І наслідки. Раціоналізм і критицизм — універсальні характеристики людини.

· Людина — це втілення безперервного руху.

· Людина здатна до самодисципліни. Природний стан людства — це атмосфера І свободи, рівності, незалежності, усвідомлення взаємних обов'язків.

· Людина прагне вдосконалити і саму себе, і суспільний устрій. Найвищою формою і діяльності розуму вважалося наукове пізнання. Тому саме в епоху Просвітництва морські подорожі набули систематичного і наукового характеру.

Учні представляють результати роботи, учитель підсумовує їхні відповіді.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дати письмову відповідь на запитання «Чим мене приваблює образ Гуллівера в романі Дж. Свіфта?».