ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М.О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М.О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: розглянути з учнями конфлікт повісті «Собаче серце», визначити його учасників, простежити за розвитком образу Шарикова, обговорити зміст назви твору; розвивати аналітичне та критичне мислення, вміння узагальнювати, формулювати та аргументувати власну позицію, коректно вести дискусію; виховувати людяність, повагу до моральних цінностей.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння презентувати рецензію на твір кіномистецтва, розкривати особливості конфлікту повісті М.О. Булгакова, характеризувати образ головного героя твору; ключові— спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї чітко і грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: повний текст повісті М. О. Булгакова «Собаче серце».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують рецензії на фільм «Собаче серце».

Клас обирає серед них найкращі.

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Повість Булгакова не тільки поставила перед читачем суспільно-політичні та морально-етичні питання, про які ми говорили на минулому уроці. У творі автор відобразив також характерний для свого часу соціальний конфлікт — протистояння натовпу, масової свідомості й інтелекту, культури. Як саме розвивається цей конфлікт, яку роль у ньому відіграють герой із собачим серцем і другорядний персонаж Швондер? Сьогодні ми дамо відповіді на ці питання.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Хто з героїв повісті бере активну участь у соціальному конфлікті? Хто представляє інтелігенцію, а хто — пролетаріат?

2. Знайдіть у тексті твору та виразно прочитайте монологи професора Преображенського, в яких він висловлює свої погляди на сучасну дійсність.

3. Як ви розумієте слова професора «розруха сидить не в клозетах, а в головах»?

4. Чому професор пов’‎язує хоровий спів домкому і замерзання труб у вбиральні?

5. Зробіть висновки: якої громадської та етичної позиції дотримується професор Преображенський? Як він ставиться до нових звичаїв у країні?

6. Знайдіть і процитуйте епізоди твору, в яких між професором і Шариковим виникають ідейні суперечки. Про що сперечаються герої?

7. Чи можна визначити авторську позицію у творі? Якщо так, то на чиєму боці автор?

8. Як вирішується конфлікт між професором і Швондером, професором і Шариковим?

9. У творі конфлікт вичерпано: протистояння зі Швондером припиняється після дзвінка вченого високопосадовцеві Петру Олександровичу, з Шариковим — після перетворення Поліграфа на Шарика. А як, на вашу думку, можна подолати конфлікт між двома ідеологічними системами в реальному житті?

Виконання завдання

За результатами обговорення заповніть таблицю «Соціальний конфлікт у повісті «Собаче серце».

СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІК У ПОВІСТІ «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»

Соціальні групи

Інтелігенція

Пролетаріат

Представники

   

Погляди

   

Бесіда

1. Які негативні риси втілює образ Шарикова? Чим зумовлене їх формування?

2. Як герой поводиться з професором та його асистентом, прислугою, зі своєю «нареченою»?

3. Образ героя поданий у розвитку. Простежте, як саме він розвивається. Свої спостереження відобразіть у схемі «Динаміка розвитку образу Шарикова»:

4. Яку роль у формуванні поглядів Шарикова зіграв Швондер?

5. Як сприймають героя професор Преображенський та доктор Борменталь? Чи різняться їхні погляди на Шарикова?

6. Дослідники стверджують, що у творі існує система двійників. Про Швондера говорять як про двійника і Шарикова, і Преображенського. Як ви вважаєте, чому? (Швондер справив великий вплив на формування поглядів Шарикова, той фактично озвучує його думки та ідеї. Швондер і Преображенський є двійниками, тому що обидва створюють «нову людину»: професор створив Шарикова як людський організм, Швондер зробив з нього «пролетаря».)

7. Прокоментуйте слова американського вченого Карла Проффера: «Перша назва «Собаче щастя» значно більше підходить за змістом, адже у Шарикова немає собачого серця». Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?

8. У чому ви вбачаєте зміст назви «Собаче серце»? (У назву повісті вкладено подвійний зміст. З одного боку, собаче серце — це внутрішня сутність «недолюдини» Шарикова. З іншого, собаче серце Шарика виявляється добрішим і «людянішим» за внутрішню сутність Чугункіна-Шарикова.)

VI.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Деякі читачі сприймають повість Булгакова як образливу для простих людей, робітників. Наприклад, в одному з інтернет-дописів висловлено думку, що автор виводить два типи людей: «преображенських» і «шарикових». Перші — еліта, інтелект і совість нації, чиє призначення — панувати й керувати. Другі — неповноцінні особистості, які мають обслуговувати «преображенських» і слухатися їх в усьому. Чи справді твір утверджує таку ідею? Поясніть, чому ви так вважаєте.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання див. у 1-му варіанті уроку №64.