ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РЕЯ ДУГЛАСА БРЕДБЕРІ.ПОНЯТТЯ ПРО АНТИУТОПІЮ. ТРИВОГА ЗА МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РЕЯ ДУГЛАСА БРЕДБЕРІ.ПОНЯТТЯ ПРО АНТИУТОПІЮ. ТРИВОГА ЗА МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Р.Д. Бредбері, поняттям «антиутопія», історією розвитку жанру роману-антиутопії, визначити риси антиутопії в романі «4510 за Фаренгейтом»; розвивати літературознавчу компетентність, уміння працювати в групі, усне мовлення; прищеплювати інтерес до творчості Бредбері, науково-фантастичної літератури.


Компетентності, що формуються: предметні—уміння розповідати про життя і творчість Р.Д. Бредбері, визначати поняття «антиутопія», виявляти риси антиутопїі в романі «4510 за Фаренгейтом»; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)).


Обладнання: повний текст роману Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом», матеріали для презентації повідомлень груп учнів, виставка творів Р. Бредбері та романів-антиутопій.


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.


Перебіг уроку


І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.


МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Проблемні питання


1. Чому діти повинні читати книжки? Що читання дає дорослій людині?


2. Зараз багато говорять про падіння інтересу до книги. За статистикою, в Україні 46 % людей взагалі не купують і не читають книжок. У США кожний четвертий громадянин країни за рік не читає жодної книги. Ще декілька десятиліть тому ситуація була набагато кращою... Як ви вважаєте, чому люди не цікавляться книжками?


3. Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб читання стало популярним?


Слово вчителя


Сьогодні ми багато чуємо про втрату інтересу до читання в усьому світі. Працівники освіти, вчені, діячі культури б’‎ють на сполох, бо книжки потроху щезають із повсякденного життя. А може, немає нічого страшного в цьому процесі?


Яким буде суспільство, якщо повністю знищити культуру читання, показав у своєму романі «4510 за Фаренгейтом» фантаст Рей Бредбері. На цьому й наступних уроках ми розглянемо твір-попередження класика американської літератури.


ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ


IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ


Повідомлення учнів


Першою виступає група біографів, яка готувала повідомлення про життя і творчість Р. Д. Бредбері.


Клас складає хронологічну таблицю «Життя і творчість Р.Д. Бредбері».


Бесіда


1. Під час вивчення роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера» ми говорили про таке поняття, як утопія. Пригадайте, що таке утопія.


2. Твір Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом» відносять до жанру роману-антиутопії. Грецький префікс «анти» означає «проти, замість». Зважаючи на це та на зміст роману, поміркуйте, що таке антиутопія.


Повідомлення учнів


Другою виступає група літературознавців, яка готувала повідомлення про антиутопію. Клас записує визначення поняття «антиутопія», особливості твопів-антитопій.


Антиутопія (від грец. anti— «проти» та utopos) — різновид науково-фантастичної літератури, що дає песимістичний прогноз на майбутнє суспільства. Антиутопія спрямована на розвінчування і сатиричне висміювання соціально-політичних доктрин, які претендують на побудову ідеальної суспільної системи.


Літературний диктант.


Учні перевіряють відповіді в парах.


Бесіда


1. Завдяки чому можна зрозуміти, що дія роману «4510за Фаренгейтом» відбувається в майбутньому?


2. Які технічні досягнення цивілізації майбутнього письменник згадує у творі?


3. Чим суспільство майбутнього схоже на сучасне? Чим воно відрізняється від сучасного суспільства?


4. Як люди заповнюють духовну порожнечу, що утворилася після заборони читання? На що вони витрачають вільний час?


5. Чи щасливі люди в описаному Бредбері суспільстві? Аргументуйте свою відповідь.


6. Зробіть висновок: чому твір Бредбері відносять до жанру роману-антиутопії?


7. Як ви вважаєте, від чого намагався застерегти людство Бредбері, змальовуючи непривабливу картину майбутнього?


V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ


Бесіда


1. Де пройшли дитинство і юність майбутнього письменника Рея Бредбері?


2. Як відбувся літературний дебют Р. Бредбері? Творчість якого письменника на нього вплинула?


3. Назвіть найвідоміші твори Бредбері. У яких жанрах працював письменник?


4. Які твори називають антиутопіями? Проти чого вони спрямовані?


Виконання завдання


Складіть схему «Риси антиутопії в романі Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом».


VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Написати твір-роздум «Чи хотів би (хотіла б) я жити в майбутньому, яке описав Р.Д. Бредбері в романі «4510 за Фаренгейтом»?».