ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНІ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» ВАЖКОГО ПРОЗРІННЯ ОСОБИСТОСТІ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНІ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» ВАЖКОГО ПРОЗРІННЯ ОСОБИСТОСТІ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образ головного героя роману Р.Д. Бредбері, простежити етапи духовного шляху Монтега, розкрити світогляд другорядних персонажів твору; розвивати навички аналізу образної системи твору, критичне мислення, усне мовлення; прищеплювати неприйняття тоталітаризму, насильства над особистістю.


Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи героїв твору Р.Д. Бредбері, простежувати особливості внутрішньої зміни Гая Монтега, розкривати сутність протистояння героя тоталітарному суспільству; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко формулювати визначення; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)).


Обладнання: повний текст роману Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом».


Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.


Перебіг уроку


І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Декілька учнів зачитують твори-роздуми. Клас обговорює цікаві думки, висловлені у творах, обирає найкращу роботу.


ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Слово вчителя


У романі «4510 за Фаренгейтом» Р. Бредбері зобразив суспільство майбутнього, яке наділив негативними рисами сучасної


цивілізації, посиливши їх. У цьому суспільстві нехтують духовною культурою, згустком якої є книга; традиційні зв’‎язки між людьми розірвані, люди ізольовані одне від одного, присвячують багато часу пустим розвагам. Як таке суспільство впливає на свідомість людини, її інтелект і почуття? Розглянемо цей вплив на прикладі головного героя та другорядних персонажів твору.


IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,


ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ


V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ


Бесіда


1. Хто з героїв твору Бредбері вам сподобався? Хто викликав симпатію або неприйняття? Чому?


2. Яку роль у вигаданому суспільстві майбутнього відіграють пожежники? Чим їхні обов’‎язки відрізняються від роботи пожежників у реальному світі?


3. Чому, на вашу думку, письменник обрав на роль головного героя твору саме пожежника?


4. По суті, роман являє собою історію духовного становлення Гая Монтега. Чи відрізнявся герой від інших пожежників до того, як його життя почало змінюватись? Аргументуйте свою відповідь. (Монтег відрізнявся від тих, хто його оточував: він таємно збирав і тримав удома бібліотеку: помічав те, що відбувається навколо, відчував інших людей. Ще за кілька днів до зустрічі з Кларіс герой інтуїтивно передчував цю подію. Його особливість розумів Бітті (ймовірно, саме він налаштував механічного пса проти Монтега), про неї говорила Кларіс. Вона також зазначила, що бути пожежником не личить Монтегу.)


5. Із якої події почалося духовне пробудження Монтега? (Із зустрічі з Кларіс. Після розмови з дівчиною Гай усвідомив, що він нещасний.)


6. Чим Кларіс була несхожою на інших? Як їй вдалося пробудити Монтега до змін?


Пояснення вчителя. Кларіс представляє тип «природної людини», своєю дитячою безпосередністю вона викликає у Монтега інтерес, а потім стає для нього духовним провідником, змушуючи критично осмислювати реальність. Кларіс не сперечається з Монтегом, не нав’‎язує йому свою думку. Вона тільки ставить питання і констатує факти, звертаючи увагу співрозмовника на те, про що він


раніше ніколи не замислювався: на спосіб життя сучасників, культуру, мистецтво.


7. Як розмови з Кларіс вплинули на Монтега? (Монтег більше не міг працювати, як раніше, спілкуватися з товаришами по службі, з дружиною. Безглузда загибель Кларіс збільшила прірву між ним і оточенням. Герой всерйоз замислився про світ, який доти сприймав як звичний та зрозумілий.)


8. Які події призвели до перетворення Монтега на бунтаря і вигнанця?


9. Що відчував герой, коли його звичне життя було зруйноване, коли він утратив дружину, дім і став убивцею?


10. Як ви вважаєте, чому письменник зобразив бунт і втечу героя з міста на тлі катастрофічних подій у житті країни?


11. Що об’‎єднувало Монтега з іншими вигнанцями?


12. Розповідь про життєвий шлях героя Бредбері завершує цитатою з Нового Заповіту — з книги «Одкровення від Івана Богослова» («Апокаліпсису»): «...І по цей бік, і по той бік ріки — дерево життя, що родить дванадцять разів, кожного місяця приносячи плід свій; а листя дерева зцілює народи». Як ви розумієте ці слова? Чому, на вашу думку, письменник виніс їх у фінал твору?


Виконання завдання


Відобразіть розвиток героя у схемі «Етапи духовного шляху Гая Монтега».

ЕТАПИ ДУХОВНОГ0 ШЛЯХУ ГАЯ МОНТЕГА


Учень презентує результати роботи, клас доповнює його відповідь.


Бесіда


1. Кого з героїв роману, крім Кларіс, можна назвати однодумцями Монтега?


2. Які погляди мають названі вами герої — Фабер і Гренджер?


3. Хто у творі Бредбері є ідейними противниками Монтега?


4. Що Мілдред із її приятельками та Бітті вважають найвищими цінностями? Задля чого вони живуть?


5. Зробіть висновок: які дві ідейні позиції протиставлені в романі Бредбері?


Проблемні питання


1. Як ви розумієте, що таке тоталітарне суспільство?


Пояснення вчителя. Тоталітаризм — це система насильницького політичного панування, що характеризується підпорядкуванням суспільства в усіх сферах його життя владі панівної еліти, організованої у військово-бюрократичний апарат на чолі з лідером. Політологи виділяють такі ознаки тоталітарного суспільства:


1) офіційна ідеологія, у центрі якої стоять вимоги до ідеального людства і яка прищеплюється всім членам суспільства;


2) одна масова партія з суворою ієрархією;


3) повний контроль над засобами масової комунікації;


4) тотальний поліцейський контроль.


2. Чи згодні ви з тим, що в романі «4510 за Фаренгейтом» герой протистоїть тоталітарному суспільству? Доведіть свою думку.


3. Як ви вважаєте, чому Бредбері взяв за епіграф до роману слова іспанського поета Хуана Рамона Хіменеса: «Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек»?


VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Запишіть у таблицю погляди героїв твору Р. Д. Бредбері (Гая Монтега, Кларіс Маклелен, Бітті, Фабера, Мілдред, Гренджера). Дослідники творчості письменника стверджують, що роман «4510 за Фаренгейтом» — це дискусія, в якій кожен учасник прагне відстояти своє бачення життя. Спираючись на заповнену таблицю, доведіть або спростуйте цю думку.