ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р.Д. БРЕДБЕРІ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р.Д. БРЕДБЕРІ «451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями тематику та проблематику твору «451° за Фаренгейтом», схарактеризувати символічні образи, провідні мотиви роману; розвивати критичне й аналітичне мислення, усне мовлення, вміння формулювати та обґрунтовувати власну позицію; сприяти усвідомленню ролі книги і культури читання в житті суспільства та людини.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти актуальні проблеми, теми в романі Р.Д. Бредбері, їхній зв'язок із проблемами сучасного суспільства, називати провідні мотиви твору; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), соціальна та громадянська компетентності (уміння аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уміння критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту).

Обладнання: повний текст роману Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнені таблиці «Погляди героїв твору Р.Д. Бредбері», обговорюють погляд на роман Р.Д. Бредбері як на дискусію світоглядів.

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

На минулому уроці ми розглянули етапи духовного розвитку Гая Монтега та обговорили тему протистояння героя тоталітарному суспільству. Це не єдина важлива тема, розкрита в романі «4510 за Фаренгейтом». Про що ще намагався попередити читачів письменник, яких проблем торкнувся у творі? Про це поговоримо сьогодні.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Однією з найважливіших у творчості Бредбері є тема знецінення культури. Пригадайте, як письменник розкрив цю тему в оповіданні «Усмішка», яке ви вивчали в 6-му класі.

2. Як питання духовної культури і ставлення до неї висвітлено в романі «4510 за Фаренгейтом»? (Бредбері розкриває це питання через тему книги, ставлення суспільства до культури читання та духовної спадщини людства, що міститься в книжках.)

3. Чому цивілізація майбутнього бореться з книжками, переслідує книголюбів? У відповіді використовуйте цитати з тексту. Пояснення вчителя. Книга в романі — головний ворог тоталітарної держави, адже вона змушує мислити, сумніватися. Книга є тим небезпечним інструментом, що протистоїть масовій свідомості, може порушити цілісність створеного державою суспільства, націленого на розваги.

4. Як зображене в романі суспільство дійшло до ідеї тотальної заборони книжок?

5. Як до книжок ставляться вигнанці, до яких приєднався Монтег?

6. У Євангелії від Івана є такий вираз: «І Слово сталося тілом» (І, 14). Як його обіграв Бредбері в романі? (У фіналі Монтег опиняється серед людей-книг, у головах яких «цілі бібліотеки». Книжки живуть у їхній пам’‎яті, їхні тіла-обкладинки захищають духовну спадщину людства від пошкоджень.)

7. Поміркуйте, з якою метою письменник звернувся до євангельського образу.

8. Згадайте, що таке мотив. Через які мотиви розкрито тему книги в романі?

Виконання завдання (робота в парах)

Зробіть висновок: що символізує книга в романі «4510 за Фаренгейтом»? Заповніть відповідну схему.

 

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

Бесіда

1. Ще одна тема, яку підняв Бредбері у своєму романі,— людина і техніка. Яке місце займає техніка в житті героїв? Вона ускладнює чи полегшує життя? Аргументуйте свою відповідь.

2. Два технічні прилади в романі набувають символічного значення — це механічний пес і телевізійна вітальня. Як ви вважаєте, що вони символізують, чому здаються читачеві зловісними, жахливими? (Механічний пес і телевізійні стіни — це символи механізації людства. Перший є втіленням тотального контролю держави над людиною, другі символізують байдужість, занепад душі та інтелекту.)

3. У творі письменник торкається й теми війни. У якій формі ведуться війни в майбутньому, створеному уявою Бредбері? Що спричиняє постійні війни?

4. Які ще теми та проблеми розкрито у творі?

Виконання завдання

Запишіть у формі таблиці основні теми та проблеми, розкриті в романі «4510 за Фаренгейтом».

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

0 Проблемні питання

1. Який урок прагне донести до читачів Бредбері у своєму романі?

2. Чи актуальні в наш час теми, розкриті у творі «4510 за Фаренгейтом»?

3. Як ви вважаєте, чи може здійснитися пророцтво Бредбері? Чи є загроза, що наше суспільство стане таким, як зображено в романі?

Творча робота

Напишіть невелике есе «Доля книги у XXI столітті».

Декілька учнів презентують свої есе. Клас обговорює їхні роботи, обирає найкращу.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Подивитися кінострічку «Бойовий кінь» (реж. Стівен Спілберґ, США, 2011).