ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЕРІКА СІГЕЛА. ПОВІСТЬ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ» І ФЕНОМЕН МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЕРІКА СІГЕЛА. ПОВІСТЬ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ» І ФЕНОМЕН МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Е. Сігела, поняттям «масова література», перевірити знання змісту повісті «Історія одного кохання», виявити у творі ознаки належності до масової літератури; розвивати аналітичне та критичне мислення, вміння узагальнювати, коректно вести дискусію; прищеплювати інтерес до творчості Е. Сігела, виховувати літературний смак.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про життя і творчість Е. Сігела, визначати поняття «масова література», застосовувати знання змісту повісті «Історія одного кохання», виявляти у творі ознаки належності до масової літератури; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію).

Обладнання: повний текст повісті Е. В. Сігела «Історія одного кохання», матеріали для презентації повідомлення про біографію Е. Сігела, виставка творів масової літератури.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що таке «вічні теми» в літературі? Які теми можна вважати «вічними»?

Пояснення вчителя. Вічні теми — це теми, що цікавили майстрів слова в усі часи. Вони пов’‎язані як із навколишнім світом та законами його буття (хаос і космос, світло і темрява, добро і зло), так і з життям людини (кохання, взаємини поколінь, мир і війна, пристрасті, почуття).

2. Яка з «вічних» тем, за вашими спостереженнями, найпопулярніша серед письменників і читачів? Чому?

3. Які твори про кохання ви вивчали в школі? Який із них є вашим улюбленим? Чому?

Слово вчителя

До теми кохання література зверталася з найдавніших часів. Почуття закоханої людини передають поетичні рядки Сапфо, красу коханої оспівують сонети Петрарки і Дайте, трагедію забороненого кохання змальовує Шекспір у п’‎єсі «Ромео і Джульєтта». До цієї теми зверталося багато майстрів слова у XX столітті: С. О. Єсенін, М.О. Булгаков, Е.М. Ремарк, Ф. Саган та ін. Один із відомих творів минулого сторіччя про кохання — повість Еріка Сігела «Історія кохання». Знайомству з нею ми присвятимо сьогоднішній та наступні уроки.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учнів

Першою виступає група біографів. Клас складає хронологічну таблицю «Життя і творчість Е. В. Сігела».

Учні в парах перевіряють відповіді одне одного.

Бесіда

1. Яке враження на вас справив твір Е. Сігела? Над чим змусив замислитися?

2. Як би ви пояснили секрет незвичайного успіху повісті?

3. Чи знайоме вам словосполучення «масова література»? Поміркуйте, що воно може означати.

Повідомлення учнів

Другою виступає група літературознавців, яка готувала повідомлення про масову літературу. Клас записує визначення поняття, ознаки масової літератури.

Масова література — це сукупність літературних текстів, орієнтованих на комерційний попит.

Бесіда

1. Які популярні твори масової літератури ви знаєте? Які з них були екранізовані?

2. Деякі критики та читачі відносять до масової літератури твори Е. Сігела. Чи мають вони рацію? Аргументуйте свою відповідь.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Літературу якої країни представляє Е. Сігел?

2. Чим ще відомий письменник, окрім створення романів і повістей?

3. Що таке масова література? Які її ознаки?

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Як ви вважаєте, масова література — це негативне чи позитивне явище?

Виконання завдання

Запишіть ознаки, за якими повість Е. Сігела «Історія одного кохання» можна віднести до масової літератури.

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план порівняльної характеристики Олівера Берретта і Дженні Кавіллері (за повістю Е. Сігела «Історія кохання»).