ЗВОРУШЛИВЕ І ТРАГІЧНЕ ПОЧУТТЯ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ОБРАЗИ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЗВОРУШЛИВЕ І ТРАГІЧНЕ ПОЧУТТЯ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ОБРАЗИ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образи головних героїв повісті, обговорити особливості розкриття теми кохання у творі; розвивати аналітичне мислення, усне мовлення, вміння працювати в парі, узагальнювати, формулювати та аргументувати власну позицію, коректно вести дискусію; прищеплювати високі моральні цінності, виховувати вміння співчувати.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи головних героїв твору, порівнювати їх, висловлювати власну думку про їхні вчинки, брати участь у дискусії; ключові — спілкування державною мовою (уміння висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)).

Обладнання: повний текст повісті Е. В. Сігела «Історія одного кохання».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Епіграф: Кохання — це коли ні про що не шкодуєш.

Е. В. Сігел

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Історія кохання Олівера і Дженні дуже проста. У повісті Еріка Сігела аж до трагічного фіналу немає гострих поворотів, виняткових драм, її герої — звичайні молоді люди, як мільйони інших. Проте вона мало кого залишає байдужим. У чому секрет привабливості героїв повісті, чому їхні образи хвилюють читачів? Спробуємо дати відповіді на ці питання сьогодні на уроці.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Яке враження на вас справили герої в першому розділі повісті? Які риси характерів Олівера і Дженні розкрилися в їхньому першому діалозі?

2. Як ви вважаєте, чим Дженні привабила Олівера? Чому він закохався в «чотириокого Гризуна Науки» майже з першого погляду?

3. Як Олівер показав себе в епізодах спортивних змагань?

4. Схарактеризуйте стосунки Олівера з батьком.

5. Чи правий був юнак, коли стверджував, що його батько має кам’‎яне серце, носить на обличчі маску з найтвердішого каменю? Обґрунтуйте свою відповідь.

6. Якими були взаємини Дженні з її батьком? Чим вони відрізнялися від взаємин Олівера зі «Старим Не-хи-хи»?

7. Як дівчина ставилася до бунту Олівера проти батька? Як це її характеризує?

8. За яких обставин Олівер запропонував Дженні одружитися?

9. Як молоде подружжя долало складнощі життя? Які позитивні риси характеру виявили герої?

10. Чому Олівер відмовився поїхати на ювілей батька? Як ви оцінюєте його вчинок?

11. Завдяки чому Олівер отримав гарну роботу в Нью-Йорку?

12. Як Олівер сприйняв звістку про смертельну хворобу дружини? А як на неї відреагувала сама Дженні?

13. Які риси вдачі виявила Дженні в останні дні життя?

14. Чим вас зворушила історія кохання героїв? У чому ви хотіли б узяти з них приклад?

Перевірка домашнього завдання

Учні презентують підготовлені вдома плани порівняльної характеристики Олівера Берретта і Дженні Кавіллері, складають єдиний план.

Виконання завдання (робота в парах)

Виконайте порівняльну характеристику головних героїв твору, користуючись планом. Результати роботи можна відобразити в таблиці.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛІВЕРА БЕРРЕТТА І ДЖЕННІ КАВІЛЛЕРІ

Параметри порівняння (пункти плану)

Олівер

Берретт

Дженні Кавіллері

Етнічне походження, соціальний статус

   

Родина

   

Взаємини з батьком

   

Інтереси

   

Риси характеру

   

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

1. Як ми побачили, Дженні та Олівер різні за характерами: дівчина стримана, мудра, а юнак емоційний, схильний до необдуманих учинків. Існує думка, що протилежності поєднуються. З іншого боку, психологи вважають, що закоханим зі схожими характерами легше будувати спільне життя. Якого погляду дотримуєтеся ви?

2. Кохання багатого юнака і бідної дівчини — традиційний для фольклору та літератури сюжет. Назвіть відомі вам твори з таким сюжетом. Як ви гадаєте, чи можливі подібні стосунки в реальному житті?

3. Чи може палке кохання тривати все життя? Як би склалася доля героїв повісті, коли б Дженні лишилася жити?

Робота з епіграфом

1. Як ви розумієте зміст епіграфа, взятого з повісті Е. Сігела?

2. Чи згодні ви з висловленою в ньому думкою? Чому?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру «Життя Олівера після розлуки з Дженні».