УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №5. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ КІНО: ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ С. СПІЛБЕРҐА «БОЙОВИЙ КІНЬ» ЗА РОМАНОМ М. МОРПУРҐО - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №5. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ КІНО: ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ С. СПІЛБЕРҐА «БОЙОВИЙ КІНЬ» ЗА РОМАНОМ М. МОРПУРҐО - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: обговорити з учнями художній фільм «Бойовий кінь», установити, за допомогою яких засобів кіно і література впливають на глядачів і читачів, створюють художній образ; розвивати критичне мислення, вміння порівнювати та узагальнювати, формулювати та обстоювати власну позицію, коректно вести дискусію; прищеплювати естетичний смак, неприйняття війни та насильства, виховувати любов до тварин.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння брати участь у засіданні кіноклубу, висловлювати власну думку про твір кіномистецтва, знятий за мотивами твору художньої літератури, судження про взаємодію різних видів мистецтва; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди, почуття), соціальна та громадянська компетентності (уміння уникати дискримінації інших у ході спілкування).

Обладнання: відеозапис фільму «Бойовий кінь», скріншоти з фільму, портрет М. Морпурґо, картки з визначенням терміна «кіноповість», главою першою роману М. Морпурґо «Бойовий кінь» (одна на парту).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Епіграф: Ця війна відняла все й у всіх...

(слова дідуся Еміліз фільму «Еойовий кінь»)

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які твори літератури та кіно на тему війни ви знаєте?

2. Якою в названих вами творах зображується війна?

3. Як автори зображують долю людини на війні? Яке ставлення до трагічних подій виражають?

Слово вчителя

Темі війни присвячений і роман англійського письменника Майкла Морпурґо «Бойовий кінь», екранізований у 2011 році видатним американським режисером Стівеном Спілберґом. У романі Морпурґо катастрофічні події в Європі 1910-х рр. подано через сприйняття тварини (твір написаний від імені коня Джої), а у фільмі Спілберґа антигуманна сутність війни відтворена через зображення драматичної долі коня. Сьогодні на уроці ми влаштуємо засідання клубу любителів кіно, на якому обговоримо екранізацію роману «Бойовий кінь».

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Учитель розповідає про історію виникнення ідеї роману М. Морпурґо «Бойовий кінь», його написання та екранізації.

Обговорення художнього фільму, знятого за мотивами літературного твору

Ведучий засідання клубу (вчитель) ставить питання для обговорення любителям кіно (учням). Під час обговорення учасники переглядають фрагменти фільму «Бойовий кінь» (на вибір ведучого).

1. Яке враження на вас справила стрічка? Які епізоди фільму вам здалися найбільш зворушливими, сумними, трагічними?

2. Фільм належить до жанру кіноповісті. Прочитайте на картках визначення поняття «кіноповість». Яке з визначень підходить до твору Спілберґа? Які ознаки жанру кіноповісті має кінострічка?

КАРТКА

Кіноповість — твір кіномистецтва зі складним сюжетом, що з епічною широтою показує дійсність. Кіноповістю також називають сценарій, перероблений для читання — із вилученням спеціальних кінематографічних термінів, розширенням діалогів, уведенням ліричних відступів, заміною граматичного теперішнього часу минулим тощо. Ще одне значення терміна — повість, що створена з орієнтацією на певні кінематографічні прийоми оповіді (подрібнення дії на короткі епізоди, лаконічність діалогу і авторських пояснень, монтажний характер епізодів тощо).

3. Виразно прочитайте на картках перший розділ роману «Бойовий кінь». Поміркуйте, чому у фільмі режисер не використав прийом оповіді від особи коня. Чому він змінив у сценарії деякі деталі? За допомогою яких засобів передано почуття тварини в тексті й на екрані?

4. Яким у фільмі зображено молодого Джої?

5. Завдяки яким рисам характеру Альбертові вдалося виховати коня?

6. У чому схожі Альберт і його улюбленець?

7. За яких обставин Джої потрапляє на війну?

8. Як ставилися до Джої ті люди, до чиїх рук він випадково потрапляв? Як таке ставлення до тварини характеризує людей?

9. Чи можна сказати, що у фільмі одна з ворогуючих сторін ідеалізована, а друга показана лише негативно? Аргументуйте відповідь.

10. Якими засобами в кінострічці зображено війну, долю тварини і людини на війні?

11. У багатьох фільмах про війну або детально зображено криваві сутички, фізичні страждання, або події прикрашені, увагу зосереджено на виняткових подвигах героїв, діях мудрих воєначальників. А якою постає війна у фільмі «Бойовий кінь»?

12. Які слова героїв кінострічки вам запам’‎яталися? Чому?

13. Хто з акторів вам найбільше сподобався? Чим саме?

14. Оцініть роботу костюмерів та декораторів, визначте роль музичного супроводу.

15. Якою, на вашу думку, є ідея фільму?

16. Які засоби впливу на емоції глядача є в арсеналі кіно, а які — у літератури? Твори якого мистецтва, на ваш погляд, впливають на свідомість і почуття людини сильніше? Аргументуйте свою думку.

17. Чи можна зробити хороший фільм на основі не дуже хорошої книжки? Обґрунтуйте відповідь.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Бесіда

1. Як ви оцінюєте роботу кіноклубу? Що вам здалося цікавим, складним на уроці?

2. Як ви вважаєте, чому епіграфом до уроку взято саме ці слова героя фільму С. Спілберґа?

3. Якби ви були режисерами, який літературний твір екранізували б? Чому?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Література XX—XXI століть».