КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 ЗА ТЕМОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 ЗА ТЕМОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів з теми «Література XX—XXI століть»; розвивати письмове зв'язне мовлення, вміння узагальнювати, формулювати та обстоювати власну думку, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні—уміння застосовувати знання з теми, писати творчу роботу на одну з запропонованих тем; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби), уміння вчитися впродовж життя (уміння здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію).

Обладнання: теми творчих робіт (на дошці), аркуші для чернеток.

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРІВ (НА ВИБІР УЧНІВ)

1. Варіант І. Твір «Привабливість образу Тев’‎є у творі Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар». Варіант II. Твір «Кого (або що) висміяв М.О. Булгаков у повісті «Собаче серце».

2. Варіант І. Есе «Роль книги в житті людини та суспільства» (за твором Р.Д. Бредбері «4510 за Фаренгейтом»). Варіант II. Есе «Більшість людей хороші, коли їх нарешті зрозумієш» (за твором Г. Лі «Убити пересмішника»). Варіант III. Есе «Кохання цінніше за гроші» (за твором Е.В. Сігела «Історія одного кохання»).

3. Рецензія на художній фільм «Бойовий кінь».

ІІІ.РОБОТА УЧНІВ НАД ТВОРОМ

Учні пишуть твір на чернетці, редагують його, переписують у зошит. Учитель збирає зошити.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені за рік твори, підготуватися до підсумкового уроку.