Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - Н.С. Полулях - 2017 рік

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - Н.С. Полулях - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

Урок № 1. ВСТУП. РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Урок 2. ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ. ЗАГАЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ

Урок 3. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №1. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ КНИГОЛЮБІВ

ПРОСВІТНИЦТВО

Урок 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

Урок 5. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНАТАНА СВІФТА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ "МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА"

Урок 6. ДРОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ОБРАЗ ГУЛЛІВЕРА ЯК УТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ЛЮДИНИ

Урок 7. РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ЗОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЛІЛІПУТІЇ. ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ У ТВОРІ

Урок 8. ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Урок 9. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Урок 10. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Урок 11. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й.В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й.В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВНЕВА ПІСНЯ»

Урок 12. ВОЛЕЛЮБНІ МОТИВИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ У ТВОРІ Й.В. ҐЕТЕ «ПРОМЕТЕЙ»

Урок 13. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА. ІДЕЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЮДСТВА В ОДІ Ф. ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ»

Урок 14. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №1. «РІК БАЛАД»: ТВОРЧЕ ЗМАГАННЯ Й.В. ҐЕТЕ І Ф. ШИЛЛЕРА. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ БАЛАДИ Ф. ШИЛЛЕРА «ІВІКОВІ ЖУРАВЛІ»

Урок 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО»

РОМАНТИЗМ

Урок 16. РОМАНТИЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ

Урок 17. Г УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №3. ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТВОРЧІСТЬ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ

Урок 18. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕДАННЯ ПОЧУТТІВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ «НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...»

Урок 19. УТІЛЕННЯ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ У ВІРШАХ Г. ГЕЙНЕ «НЕ ЗНАЮ, ЩО СТАЛО ЗО МНОЮ...» ТА «КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ...»

Урок 20. ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ДОБИ

Урок 21. ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ...»

Урок 22. БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ВІРШІ ДЖ. БАЙРОНА «МІЙ ДУХ ЯК НІЧ...»

Урок 23.(Варіант 1) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ ЄВРОПИ ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ У ТВОРІ

Урок 24. (Варіант 1) ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ І АВТОРА У ТВОРІ

Урок 25. (Варіант 1) ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІРШОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРУ

Урок 23. (Варіант 2) УКРАЇНСЬКА ТЕМА В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». ПОЄДНАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ І РОМАНТИЧНОГО МІФУ У ТВОРІ

Урок 24. (Варіант 2) ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СЮЖЕТУ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА»

Урок 25. (Варіант 2) ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ МАЗЕПИ РИС БАЙРОНІЧНОГО ГЕРОЯ

Урок 26. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТВОРЧІСТЮ Г. ГЕЙНЕ ТА ДЖ. БАЙРОНА

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Урок 27. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О.С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ

Урок 28. ТЕМА КОХАННЯ В ЛІРИЦІ О.С. ПУШКІНА. СВОЄРІДНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ У ТВОРАХ «ДО А.П. КЕРН» («Я ПАМ'ЯТАЮ МИТЬ ЧУДОВУ...»), «Я ВАС КОХАВ...»

Урок 29. ТЕМА РОЛІ ПОЕЗІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА У ВІРШАХ О.С. ПУШКІНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ...»

Урок 30. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ

Урок 31. ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

Урок 32. ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ

Урок 33. ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ

Урок 34. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3. ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА

Урок 35. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «СОСНА», «І НУДНО І СУМНО...», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ...»

Урок 36. РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ

Урок 37. ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА

Урок 38. ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ІНШИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Урок 39. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

Урок 40. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

РЕАЛІЗМ

Урок 41. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛІЗМУ З ІНШИМИ МИСТЕЦЬКИМИ НАПРЯМАМИ XIX СТОЛІТТЯ (РОМАНТИЗМОМ, НАТУРАЛІЗМОМ)

Урок 42. ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА. ЗВ'ЯЗОК ПИСЬМЕННИКА З УКРАЇНОЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПОПЕЇ БАЛЬЗАКА «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ»

Урок 43. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК»

Урок 44.БАГАТОГРАННІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОВІСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК»

Урок 45. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЕТАП ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ. ТВОРЧА ІСТОРІЯ П'ЄСИ ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

Урок 46. СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ І КОМПОЗИЦІЇ П'ЄСИ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР». ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРІ

Урок 47. ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА В КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

Урок 48. ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ У КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

Урок 49. ЦИКЛ ПЕТЕРБУРЗЬКИХ ПОВІСТЕЙ М.В. ГОГОЛЯ. ПОВІСТЬ ІЗ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ЦИКЛУ «ШИНЕЛЬ». ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ І КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ

Урок 50. ОБРАЗ БАШМАЧКІНА В ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ»

Урок 51. ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ

Урок 52. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ»

Урок 53. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №2. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ. ЖАНРОВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ П. МЕРІМЕ «КАРМЕН». ОБРАЗИ КАРМЕН І ХОСЕ У ТВОРІ

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Урок 54. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ НОРВЕЗЬКОГО ДРАМАТУРГА ГЕНРІКА ІБСЕНА. ІБСЕН ЯК ОДИН З АВТОРІВ «НОВОЇ ДРАМИ». ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ П'ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»

Урок 55. ОБРАЗНА СИСТЕМА ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»

Урок 56. ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ». СИМВОЛІКА ТВОРУ

Урок 57. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ ДРАМАТУРГА. СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНТИЧНОГО МІФУ У П'ЄСІ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

Урок 58. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ НОРВЕЗЬКОГО ДРАМАТУРГА ГЕНРІКА ІБСЕНА. ІБСЕН ЯК ОДИН З АВТОРІВ «НОВОЇ ДРАМИ». ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ П'ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»

Урок 59. ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІДЕЙНА СВОЄРІДНІСТЬ П'ЄСИ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

Урок 60. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №4. КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА П'ЄСОЮ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

Урок 61. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕМОЮ «НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.»

ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Урок 62. (Варіант 1) ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX—XX СТОЛІТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА. ТЕМАТИКА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР»

Урок 63. (Варіант 1)ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ»

Урок 64. (Варіант 1) ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА ГУМОР У ПОВІСТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ В ТЕАТРІ ТА КІНО

Урок 62. (Варіант 2) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ОПАНАСОВИЧА БУЛГАКОВА. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА. ЗНАЙОМСТВО З ПОВІСТЮ БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»: СЮЖЕТ І ОПОВІДНА СИСТЕМА ТВОРУ

Урок 63. (Варіант 2) ПОВІСТЬ М.О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ» ЯК МЕТАФОРА СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ

Урок 64. (Варіанат 2) ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М.О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ

Урок 65. (Варіант 1) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РЕЯ ДУГЛАСА БРЕДБЕРІ.ПОНЯТТЯ ПРО АНТИУТОПІЮ. ТРИВОГА ЗА МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ «4510ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

Урок 66. (Варіанат 1) ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНІ «4510 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» ВАЖКОГО ПРОЗРІННЯ ОСОБИСТОСТІ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Урок 67. (Варіант 1) ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р.Д. БРЕДБЕРІ «4510 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

Урок 65. (Варіанат 2) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ГАРПЕР ЛІ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДІ РОМАНУ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

Урок 66. (Варіант 2) ПРОБЛЕМА ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ В ДОРОСЛИЙ СВІТ І ЗІТКНЕННЯ З ЖОРСТОКІСТЮ В РОМАНІ Г.ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

Урок 67. (Варіанат 2) МОРАЛЬНІ ІДЕАЛИ ТВОРУ Г.ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

Урок 65. (Варіанат 3) ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЕРІКА СІГЕЛА. ПОВІСТЬ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ» І ФЕНОМЕН МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Урок 66. (Варіант 3) ЗВОРУШЛИВЕ І ТРАГІЧНЕ ПОЧУТТЯ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ОБРАЗИ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ТВОРУ

Урок 67. (Варіанат 3) МОРАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ В ПОВІСТІ Е.В.СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ГЕРОЇ ТВОРУ НА ЕКРАНІ

Урок 68. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №5. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ КІНО: ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ С. СПІЛБЕРҐА «БОЙОВИЙ КІНЬ» ЗА РОМАНОМ М. МОРПУРҐО

Урок 69. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 ЗА ТЕМОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ»

Урок 70. ЛІТЕРАТУРНА ГРА «СТОРІНКАМИ ПРОЧИТАНИХ КНИГ»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ